Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
The deliberately elongated figures and rich colouring give great expressiveness to the miniature. The artist succeeds in creating the optical effect of volume, especially in so far as the modelling of the faces is concerned. The static pose of the Virgin, struck motionless by surprise, is contrasted with the swift movement of the approaching archangel.�De avsiktligt förlängda figurerna och den rikliga färgsättningen ger stort uttyckfullhet till miniatyren. Konstnären lyckas i skapandet av den optiska effekten av volym, i synnerhet vad det gäller modelleringen av ansikten. Den statiska poseringen hos Jungfrun, rörelselös av överraskningen, kontrasteras med den snabba rörelsen av den annalkande arkeängeln.
The Gospels (MS318)�Evangelierna (MS318)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The annunciation�Bebådelsen
Author: unknown�okänd�unknown�okänd
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21 X 14.3cm�Pergament, 21 x 14,3 cm
Page:
Source:

The deliberately elongated figures and rich colouring give great expressiveness to the miniature. The artist succeeds in creating the optical effect of volume, especially in so far as the modelling of the faces is concerned. The static pose of the Virgin, struck motionless by surprise, is contrasted with the swift movement of the approaching archangel.�De avsiktligt förlängda figurerna och den rikliga färgsättningen ger stort uttyckfullhet till miniatyren. Konstnären lyckas i skapandet av den optiska effekten av volym, i synnerhet vad det gäller modelleringen av ansikten. Den statiska poseringen hos Jungfrun, rörelselös av överraskningen, kontrasteras med den snabba rörelsen av den annalkande arkeängeln. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The essentially canonical treatment of the scene here acquires a distinctly original touch: special prominence is given to the group comprising the figures of the Virgin and the apostles, which are noticeably larger in size than the figures of Christ and the angels. The distance between the two groups is thus deliberately emphasized, symbolizing the spiritual distance between Christ and the witnesses of his miraculous ascension.�Den essentiellt kanoniska behandlingen av scenen här kräver en distinkt originell känsla: speciell vikt har lagts vid gruppen som består av Jungfrun och apostlarna, vilka är kännbar större i storlek än figurerna för Kirstus och änglarna. Avståndet mellan de två grupperna är därmed avsiktligt förstärkt, symboliserande den andliga distansen mellan Kristus och vittnen till hans mirakulösa himmelsfärd.
The Gospels (MS318)�Evangelierna (MS318)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Ascension�Kristi himmelsfärd
Author: unknown�okänd�unknown�okänd
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21 X 14.3cm�Pergament, 21 x 14,3 cm
Page:
Source:

The essentially canonical treatment of the scene here acquires a distinctly original touch: special prominence is given to the group comprising the figures of the Virgin and the apostles, which are noticeably larger in size than the figures of Christ and the angels. The distance between the two groups is thus deliberately emphasized, symbolizing the spiritual distance between Christ and the witnesses of his miraculous ascension.�Den essentiellt kanoniska behandlingen av scenen här kräver en distinkt originell känsla: speciell vikt har lagts vid gruppen som består av Jungfrun och apostlarna, vilka är kännbar större i storlek än figurerna för Kirstus och änglarna. Avståndet mellan de två grupperna är därmed avsiktligt förstärkt, symboliserande den andliga distansen mellan Kristus och vittnen till hans mirakulösa himmelsfärd. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads