Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning.
The Gospels (MS7644)�Evangelierna (MS7644)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260�1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The Evangelists' portraits in the Gospels of Smbat, like those in the 1270 Bible, are marked by an obvious interest in the architectural setting. The contrast between the relatively small figure of St. Mark and the tall magnificent buildings reaching almost to the top border creates an effect of solemnity. The optical treatment of the townscape shows that the artist was familiar with the laws of perspective, while the tonal modelling of the face and the body of St. Mark betrays an attempt to convey volume. The palette of the miniature is more varied than that of the khorans and first pages thanks to the use of ochreous, light green, pale lilac and blue shades supporting the basic combination of reds and dark blues.�Porträtten av evangelisterna i Smbats evangelium, lik de i 1270 års Bibel, är markerade med ett uppenbart intresse för det arkitektoniska skapandet. Kontrasten mellan den relativ lilla figuren av S:t Markus och den långa magnifika byggnaden som sträcker sig nästan ända upp till övre kanten skapar en effekt av storhet. Den optiska behandlingen av stadslanskapet visar att konstnären var bekant med perspektivets lagar, medan tonmodelleringen av ansiktet och kroppen hos S:t Markus avslöjar ett försök till skapa volym. paletten i miniatyren är mer varierad än den hos khoranerna och första sidorna, tack vare användningen av ockrafärgade, ljusgrönt, blek lila och blåa nyanser som stödjer den grundläggande kombinationen av rött och mörkblått.
The Gospels (MS7644)�Evangelierna (MS7644)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Mark�S:t Markus
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260�1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The Evangelists' portraits in the Gospels of Smbat, like those in the 1270 Bible, are marked by an obvious interest in the architectural setting. The contrast between the relatively small figure of St. Mark and the tall magnificent buildings reaching almost to the top border creates an effect of solemnity. The optical treatment of the townscape shows that the artist was familiar with the laws of perspective, while the tonal modelling of the face and the body of St. Mark betrays an attempt to convey volume. The palette of the miniature is more varied than that of the khorans and first pages thanks to the use of ochreous, light green, pale lilac and blue shades supporting the basic combination of reds and dark blues.�Porträtten av evangelisterna i Smbats evangelium, lik de i 1270 års Bibel, är markerade med ett uppenbart intresse för det arkitektoniska skapandet. Kontrasten mellan den relativ lilla figuren av S:t Markus och den långa magnifika byggnaden som sträcker sig nästan ända upp till övre kanten skapar en effekt av storhet. Den optiska behandlingen av stadslanskapet visar att konstnären var bekant med perspektivets lagar, medan tonmodelleringen av ansiktet och kroppen hos S:t Markus avslöjar ett försök till skapa volym. paletten i miniatyren är mer varierad än den hos khoranerna och första sidorna, tack vare användningen av ockrafärgade, ljusgrönt, blek lila och blåa nyanser som stödjer den grundläggande kombinationen av rött och mörkblått. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The decor of the page is in perfect keeping with the illumination of the Canon tables, showing the same clarity of forms and simplicity of large-scale ornamental patterns. Additional expressiveness is achieved with the help of the ornate initial composed of two winged lions facing each other.�Dekoren hos sidan är i perfekt hållning med illustrationen av Kanoniska delen, visande samma tydlighet av former och enkelhet hos storskaliga dekorativa mönster. Ytterligare uttrycksfullhet nås med hjälp av det dekorativa initialet, komponerat av två bevingade lejon som står mot varandra.
The Gospels (MS7644)�Evangelierna (MS7644)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First pageof the Gospel of St. Mark�Första sidan från S:t Markus-evangeliet
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260�1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The decor of the page is in perfect keeping with the illumination of the Canon tables, showing the same clarity of forms and simplicity of large-scale ornamental patterns. Additional expressiveness is achieved with the help of the ornate initial composed of two winged lions facing each other.�Dekoren hos sidan är i perfekt hållning med illustrationen av Kanoniska delen, visande samma tydlighet av former och enkelhet hos storskaliga dekorativa mönster. Ytterligare uttrycksfullhet nås med hjälp av det dekorativa initialet, komponerat av två bevingade lejon som står mot varandra. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning.
The Gospels (MS7644)�Evangelierna (MS7644)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260�1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning.
The Gospels (MS7644)�Evangelierna (MS7644)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260�1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The artist gives preference to large-scale decorative elements and designs, and the columns of his khorans are shorter than usual. The restrained colour range is based on a combination of red (the prevalent colour), blue and gold. The treatment of details demonstrates the perfect taste of the illuminator. He supplements the intricate ornamental patterns with numerous figures of birds (cocks, hoopoes, etc.) and gives the columns' capitals the shape of ox or lion heads. Both the birds and the animal heads, despite their apparent naturalism, have a purely decorative colouring.�Konstnären ger företräde till storskaliga element och design och kolumnerna hos hans khoran är kortare än vanligt. Den begränsade färgpaletten är baserad på en kombination av rött (den dominerande färgen), blått och guld. Behandlingen av detaljer demonstrerar den perfekta smaken hos konstnären. Han kompletterar det invecklade dekorativa mönstret med flera figurer av fåglar (tuppar, härfåglar etc.) och ger kolumnernas kapitäl formen av en oxes eller ett lejons huvud. Både fåglarnas och djurens huvud, trots deras uppebara naturalism, har en ren dekorativ färgsättning. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads