Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates Page: 1 2  
Highslide JS
The scene is presented in one of the few full-page miniatures of the manuscript. It is characterized by a graphic quality of pictorial language, the consecutive spatial planes being indicated only by the overlapping of figures.
The modelling of forms is achieved here not by the varied subtle shades of colour, but by alternation of the darker and lighter tones. The above-mentioned graphic quality is due to the prominent use of the linear method in the treatment of the figures and draperies. In spite of a reticence and lack of variety in the purely pictorial devices, the miniature displays the high level of artistry characteristic of Cilician book illustration.�Scenen presenteras i en av de fullsidiga miniatyrerna i manuskriptet. Den kännetecknas av en grafisk kvalitet av bildspråk, på varandra efterföljande spatialla planerna som indikeras endast genom figurernas överlappande. Modelleringen av former uppnås här, inte av en variation av subtila färgnyanser, utan genom växlingen av mörka och ljusa toner. Den ovannämda grafiska kvaliten är på grund av den skickliga behandlingen av figurer och draperier. Trots en förtegenhet och avsaknaden av variation i den rent bildliga enheterna, visar miniatyren en hög nivå av konstnärlighet, karktäristisk för den kilikiska bokmålningen.
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Assumption of the Virgin �Jungfru Marie bebådelse
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

The scene is presented in one of the few full-page miniatures of the manuscript. It is characterized by a graphic quality of pictorial language, the consecutive spatial planes being indicated only by the overlapping of figures.<br>The modelling of forms is achieved here not by the varied subtle shades of colour, but by alternation of the darker and lighter tones. The above-mentioned graphic quality is due to the prominent use of the linear method in the treatment of the figures and draperies. In spite of a reticence and lack of variety in the purely pictorial devices, the miniature displays the high level of artistry characteristic of Cilician book illustration.�Scenen presenteras i en av de fullsidiga miniatyrerna i manuskriptet. Den kännetecknas av en grafisk kvalitet av bildspråk, på varandra efterföljande spatialla planerna som indikeras endast genom figurernas överlappande. Modelleringen av former uppnås här, inte av en variation av subtila färgnyanser, utan genom växlingen av mörka och ljusa toner. Den ovannämda grafiska kvaliten är på grund av den skickliga behandlingen av figurer och draperier. Trots en förtegenhet och avsaknaden av variation i den rent bildliga enheterna, visar miniatyren en hög nivå av konstnärlighet, karktäristisk för den kilikiska bokmålningen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The two miniatures occupying this page are treated in the highly decorative manner which is typical of Sargis Pidzak. The function of the Sepulchre of Lazarus, for example, is mainly ornamental; the same applies to the representation of the Jordan, of the rocks, and of the raiments and wings of the angels. The linear treatment of forms is given particular prominence in Pidzak's works and almost completely ousts the tonal modelling.�De två miniatyrerna som upptas i denna sida behandlas på ett högt dekorativt sätt som är typiskt för Sargis Pidzak. T.ex. är funktionen hos Lazarus gravkammare rent dekorativt; det samma gäller för representationen av Jordanfloden, av klipporna och änglarnas dräkter och vingar. Den linjära behandlingen av former har fått en framstående palts i Pidzaks verk och driver nästan helt bort den tonala modelleringen.
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Baptism of Christ; The Raising of Lasarus�Kristi dop; Lazarus återuppståndelse
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

The two miniatures occupying this page are treated in the highly decorative manner which is typical of Sargis Pidzak. The function of the Sepulchre of Lazarus, for example, is mainly ornamental; the same applies to the representation of the Jordan, of the rocks, and of the raiments and wings of the angels. The linear treatment of forms is given particular prominence in Pidzak's works and almost completely ousts the tonal modelling.�De två miniatyrerna som upptas i denna sida behandlas på ett högt dekorativt sätt som är typiskt för Sargis Pidzak. T.ex. är funktionen hos Lazarus gravkammare rent dekorativt; det samma gäller för representationen av Jordanfloden, av klipporna och änglarnas dräkter och vingar. Den linjära behandlingen av former har fått en framstående palts i Pidzaks verk och driver nästan helt bort den tonala modelleringen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Letter of Eusebius�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran (Canon table)�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran(Canon table)�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Annunciation and Presentation�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Nativity�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew the Evangelist�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of Matthew�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS5786)�Evangeliebok (MS5786)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Entry into Jerusalem and washing of the Apostles' feet�
Author: Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak�Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336�
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm�Pergament, 27 x 19 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Page: 1 2
Ads