Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Bible :: The Bible (MS2705)  
Highslide JS
Since the Apocalypse had long been relegated to apocryphal sources, it was not included into the biblical illustrative cycles until a relatively late date. The earliest Apocalypse illustrations found in Armenian illuminated manuscripts date from the late thirteenth (e.g. the 1269 Bible of Yerzynka) and the early fourteenth century (Lectionaries). This is also true for the miniature in question, which was executed at the end of the thirteenth century by an Armenian master in Bologna. The treatment of the subject here is rather unusual: the God's throne is surrounded not by the conventional elders (Rev. 4:4) but by youths.
The miniature is stylistically related to late thirteenth-century Byzantine illumination, and in so far as its artistic quality is concerned it ranks among the best samples of Armenian book painting. In addition to expensive pigments and gold, the artist also used silver which effectively sets off the dark silhouettes of the angels.�Då Apokalypsen hade länge hänförts apokryfiska källor, var den inte inlkuderad i de bibliska illustrativa kretsarna tills relativt senare datum. Den tidigaste apokalyptiska illustrasionerna som återfinns i armeniska illustrerade manuskript daterade till sent 1200-tal (t.ex. 1269 års Bibel från Yerzynka) och tidigt 1300-tal (Evangeliebok). Detta stämmer även för miniatyren i fråga, som skapades vid slutet av 1200-talet av en armenisk mästare i Bologna. Behandlingen av ämnet här är ganska ovanligt: Guds tron är inte omringad av de konventionella äldre (Uppenbarelsboken 4:4) utan av yngre. Miniatyren är stilistisk relaterad till sent 1200-tals bysantinsk målning och vad det gäller dess artistiska kvalitet så räknas den till ett av de bästa exemplaren av armenisk bokmålning. Utöver dyra pigmenter och guld använder artisten även silver som effektivt framhäver de mörka siluetterna hos änglarna.
The Bible (MS2705)�The Bible (MS2705)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The apocalypse�Apokalypsen
Author: Arakel, Stepanos and Nikolayos�Arakel, Stepanos och Nikolayos�The first two parts unknown, the third part by Nikolayos�De två första delarna okända, den tredje är av Nikolayos
Illuminator: N/A
Date: 13C�17 Century
Place: Crimea : - : Bologna :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 29 X 21 cm�Pergament, 29 x 21 cm
Page:
Source:

Since the Apocalypse had long been relegated to apocryphal sources, it was not included into the biblical illustrative cycles until a relatively late date. The earliest Apocalypse illustrations found in Armenian illuminated manuscripts date from the late thirteenth (e.g. the 1269 Bible of Yerzynka) and the early fourteenth century (Lectionaries). This is also true for the miniature in question, which was executed at the end of the thirteenth century by an Armenian master in Bologna. The treatment of the subject here is rather unusual: the God's throne is surrounded not by the conventional elders (Rev. 4:4) but by youths.<br>The miniature is stylistically related to late thirteenth-century Byzantine illumination, and in so far as its artistic quality is concerned it ranks among the best samples of Armenian book painting. In addition to expensive pigments and gold, the artist also used silver which effectively sets off the dark silhouettes of the angels.�Då Apokalypsen hade länge hänförts apokryfiska källor, var den inte inlkuderad i de bibliska illustrativa kretsarna tills relativt senare datum. Den tidigaste apokalyptiska illustrasionerna som återfinns i armeniska illustrerade manuskript daterade till sent 1200-tal (t.ex. 1269 års Bibel från Yerzynka) och tidigt 1300-tal (Evangeliebok). Detta stämmer även för miniatyren i fråga, som skapades vid slutet av 1200-talet av en armenisk mästare i Bologna. Behandlingen av ämnet här är ganska ovanligt: Guds tron är inte omringad av de konventionella äldre (Uppenbarelsboken 4:4) utan av yngre. Miniatyren är stilistisk relaterad till sent 1200-tals bysantinsk målning och vad det gäller dess artistiska kvalitet så räknas den till ett av de bästa exemplaren av armenisk bokmålning. Utöver dyra pigmenter och guld använder artisten även silver som effektivt framhäver de mörka siluetterna hos änglarna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature was produced in the Crimea by a master whose art is notable for the refinement and skill in the modelling of faces and for the softness and delicacy of his palette. The figures of the Evangelists strike by the magnificence of their rich attire. In accordance with the Cilician tradition which obviously was known to the Crimean master, St. Luke is represented with St.Theophilos.
Besides his own contribution to the illustrative cycle, the artist did some careful renewing of the miniatures by his predecessor from Bologna.�Miniatyren porudcerades i Krim av en mästare vars konst är anmärkningsvärt för dess rafinering och skicklighet hos modelleringen av ansikten och för dess mjukhet och delikatessen hos hans palett. Evageliefigurerna är slående i deras magnifika rika klädsel. I enlighet med den kilikiska traditionen som uppenbarligen var känd för den krimiska mästaren, är S:t Lukas representerad med S:t Theophilus. Förutom sitt eget bidrag till den illustrativa cirkeln, har konstnären gjort några försiktiga förnyanden i miniatyrerna skapade av hans föregångare i Bologna.
The Bible (MS2705)�The Bible (MS2705)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The four Evangelists�De fyra evagelierna
Author: Arakel, Stepanos and Nikolayos�Arakel, Stepanos och Nikolayos�The first two parts unknown, the third part by Nikolayos�De två första delarna okända, den tredje är av Nikolayos
Illuminator: N/A
Date: 13C�17 Century
Place: Crimea : - : Bologna :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 29 X 21 cm�Pergament, 29 x 21 cm
Page:
Source:

The miniature was produced in the Crimea by a master whose art is notable for the refinement and skill in the modelling of faces and for the softness and delicacy of his palette. The figures of the Evangelists strike by the magnificence of their rich attire. In accordance with the Cilician tradition which obviously was known to the Crimean master, St. Luke is represented with St.Theophilos.<br>Besides his own contribution to the illustrative cycle, the artist did some careful renewing of the miniatures by his predecessor from Bologna.�Miniatyren porudcerades i Krim av en mästare vars konst är anmärkningsvärt för dess rafinering och skicklighet hos modelleringen av ansikten och för dess mjukhet och delikatessen hos hans palett. Evageliefigurerna är slående i deras magnifika rika klädsel. I enlighet med den kilikiska traditionen som uppenbarligen var känd för den krimiska mästaren, är S:t Lukas representerad med S:t Theophilus. Förutom sitt eget bidrag till den illustrativa cirkeln, har konstnären gjort några försiktiga förnyanden i miniatyrerna skapade av hans föregångare i Bologna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads