Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Homiliarium :: Homiliarium (MS7729)  
Highslide JS
This is the only title-page in the manuscript. Its decor is evocative of the traditional arch-shaped ornamentation of the Canon tables, but the right-hand column is replaced by a large decorative initial. The name of the illuminator, Stepanos, is inscribed on the left-hand part of the page. It is traditionally assumed that the manuscript was illuminated by three artists, though the names of two of them remain unknown. The decor mainly consists of interlacing patterns which incorporate the figures of both naturalistic and fantastic birds and animals inspired by ancient symbolism and heathen totems.�Denna är den enda huvudsidan i manuskriptet. Dess dekor är påminner om den traditionella bågformade utsmyckningen av prästbord, men den högra kolumnen är ersatt med en stor dekorativ initial. Illustratörens namn, Stepanos, finns inskriven på den vänstra delen av sidan. Traditionellt har det antagits att manuskriptet har illustrerats av tre konstnärer, även om namnen på två av dem är okänt. Dekoren består huvudsakligen av sammanflätade mönster som inkluderar figurerna av både naturliga och fantasifåglar och djur, inspirerade av historisk symbolism och hedniska totem.
Homiliarium (MS7729)�Homiliarium (MS7729)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title page�Huvudsida
Author: Vardan�Vardan�Stepanos�Stepanos
Illuminator: N/A
Date: 1202�
Place: Western Armenia : - : Yerzynka : Avagvank monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 70.5 X 55 cm�Pergament, 70,5 x 55 cm
Page:
Source:

This is the only title-page in the manuscript. Its decor is evocative of the traditional arch-shaped ornamentation of the Canon tables, but the right-hand column is replaced by a large decorative initial. The name of the illuminator, Stepanos, is inscribed on the left-hand part of the page. It is traditionally assumed that the manuscript was illuminated by three artists, though the names of two of them remain unknown. The decor mainly consists of interlacing patterns which incorporate the figures of both naturalistic and fantastic birds and animals inspired by ancient symbolism and heathen totems.�Denna är den enda huvudsidan i manuskriptet. Dess dekor är påminner om den traditionella bågformade utsmyckningen av prästbord, men den högra kolumnen är ersatt med en stor dekorativ initial. Illustratörens namn, Stepanos, finns inskriven på den vänstra delen av sidan. Traditionellt har det antagits att manuskriptet har illustrerats av tre konstnärer, även om namnen på två av dem är okänt. Dekoren består huvudsakligen av sammanflätade mönster som inkluderar figurerna av både naturliga och fantasifåglar och djur, inspirerade av historisk symbolism och hedniska totem. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Miniatures incorporated into the text are rarely found in Armenian manuscripts before the thirteenth century. The earliest example in the Matenadaran is a Gospel manuscript dating from the late tenth or early eleventh century (MS10780). In the centre of the composition, instead of the usual solitary tree, the artist placed two. Other characteristics deserving of special attention which go back to earlier iconographic models concern the treatment of the image of Christ depicted with a short beard, the types and postures of the Apostles, and the representation of Jerusalem.�Miniatyrer som finns införlivade i texten hittas sällan i armeniska manuskript daterade innan 1200-talet. Det allra tidigaste exemplet i Matenadaran är Evangelie-manuskriptet dom dateras till sent 900-talet eller tidigt 1000-tal (MS10780). I mitten av kompositionen, istället för det vanliga ensamma trädet, har konstnären placerat två. Andra drag som kräver speciell uppmärksamhet som går tillbaka till tidigare ikonografiska modeller berör behandlingen av bilden av Jesus som finns avbildad med ett kort skägg, typerna och kroppshållningen hos apostlarna och representationen av Jerusalem.Homiliarium (MS7729)�Homiliarium (MS7729)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem�Intåget till Jerusalem
Author: Vardan�Vardan�Stepanos�Stepanos
Illuminator: N/A
Date: 1202�
Place: Western Armenia : - : Yerzynka : Avagvank monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 70.5 X 55 cm�Pergament, 70,5 x 55 cm
Page:
Source:

Miniatures incorporated into the text are rarely found in Armenian manuscripts before the thirteenth century. The earliest example in the Matenadaran is a Gospel manuscript dating from the late tenth or early eleventh century (MS10780). In the centre of the composition, instead of the usual solitary tree, the artist placed two. Other characteristics deserving of special attention which go back to earlier iconographic models concern the treatment of the image of Christ depicted with a short beard, the types and postures of the Apostles, and the representation of Jerusalem.�Miniatyrer som finns införlivade i texten hittas sällan i armeniska manuskript daterade innan 1200-talet. Det allra tidigaste exemplet i Matenadaran är Evangelie-manuskriptet dom dateras till sent 900-talet eller tidigt 1000-tal (MS10780). I mitten av kompositionen, istället för det vanliga ensamma trädet, har konstnären placerat två. Andra drag som kräver speciell uppmärksamhet som går tillbaka till tidigare ikonografiska modeller berör behandlingen av bilden av Jesus som finns avbildad med ett kort skägg, typerna och kroppshållningen hos apostlarna och representationen av Jerusalem. <br><br><br> - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads