Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS10359)  
Highslide JS
Representations of crosses raised on an ornamental base and decorated with floral motifs or with interlaced bands are usually found in the margins of Armenian manuscripts, full-page crosses occurring only in the earliest known books (ninth and tenth centuries). Such crosses form a prominent feature of the art of Eastern Christendom, especially of Syrian art. In many cases the ornamental and compositional treatment of the crosses is evocative of Armenian khatchkars.�Representationer av kors uppresta av utsmyckade baser och dekorerade med blommotiv eller med inflätade band hittas vanligen i marginalerna hos armeniska mauskript, medan helsidiga kors förekommer endast i de tidiga kända böckerna (800- och 900-talen). Liknande kors formar ett framstående drag hos den österländska Kristendomens konst, speciellt den syrianska. i många fall påminner utsmyckningen och kompositionen hos korsen det som återfinns hos armeniska khatchkar.
The Gospels (MS10359)�Evangelierna (MS10359)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Cross�Kors
Author: Stepanos�Stepanos�unknown; portraits of the Evangelists added in 1250 by Hovhannes�okänd; porträtten av evangelisterna har adderats år 1250 av Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 1201�
Place: Western Armenia : - : Agarak : Avagvank monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30.5 X 21 cm�Pergament, 30,5 x 21 cm
Page:
Source:

Representations of crosses raised on an ornamental base and decorated with floral motifs or with interlaced bands are usually found in the margins of Armenian manuscripts, full-page crosses occurring only in the earliest known books (ninth and tenth centuries). Such crosses form a prominent feature of the art of Eastern Christendom, especially of Syrian art. In many cases the ornamental and compositional treatment of the crosses is evocative of Armenian khatchkars.�Representationer av kors uppresta av utsmyckade baser och dekorerade med blommotiv eller med inflätade band hittas vanligen i marginalerna hos armeniska mauskript, medan helsidiga kors förekommer endast i de tidiga kända böckerna (800- och 900-talen). Liknande kors formar ett framstående drag hos den österländska Kristendomens konst, speciellt den syrianska. i många fall påminner utsmyckningen och kompositionen hos korsen det som återfinns hos armeniska khatchkar. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The free compositional arrangement of the headpiece is rare for an early thirteenth-century manuscript. It shows that the artist was seeking new forms in the ornamentation of title-pages. The patterns in the decor of the headpiece go back to the ancient ornamental art of Asia Minor, although the large initial incorporating a face representing St. Matthew is definitely original.�Det fria arrangemanget hos kompositionen av överstycket är sällsynt för ett tidigt 1200-tals manuskript. Det visar att konstnären sökte nya former i utsmyckningen av huvudsidorna. Mönstren i dekoren av överstycket går tillbaka till den hisotiska utsmyckningskonsten av Mindre Asien, även om det stora initialet som innefattar ansiktet tillhörande S:t Matteus är definitivt originellt.


The Gospels (MS10359)�Evangelierna (MS10359)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of Gospel of St. Matthew�Första sidan från Matteus-avengeliet
Author: Stepanos�Stepanos�unknown; portraits of the Evangelists added in 1250 by Hovhannes�okänd; porträtten av evangelisterna har adderats år 1250 av Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 1201�
Place: Western Armenia : - : Agarak : Avagvank monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30.5 X 21 cm�Pergament, 30,5 x 21 cm
Page:
Source:

The free compositional arrangement of the headpiece is rare for an early thirteenth-century manuscript. It shows that the artist was seeking new forms in the ornamentation of title-pages. The patterns in the decor of the headpiece go back to the ancient ornamental art of Asia Minor, although the large initial incorporating a face representing St. Matthew is definitely original.�Det fria arrangemanget hos kompositionen av överstycket är sällsynt för ett tidigt 1200-tals manuskript. Det visar att konstnären sökte nya former i utsmyckningen av huvudsidorna. Mönstren i dekoren av överstycket går tillbaka till den hisotiska utsmyckningskonsten av Mindre Asien, även om det stora initialet som innefattar ansiktet tillhörande S:t Matteus är definitivt originellt.<br><br> - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads