Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS212) Page: 1 2  
Highslide JS
The scene depicts the visit of the Virgin Mary to her cousin Elizabeth, just after the Annunciation. The decor of the folio is characterized by a balance and harmony between the text, on the one hand, and the miniature and marginal ornamentation, on the other, as well as by a delicacy of linear treatment, by a softness of colouring and elegance of representation.�Scenen avbildar Jungfru Marias besök hos hennes kusin Elizabeth, starx efter bebådelsen. Sidans dekor kännetecknas av en balans och harmoni mellan, å ena sidan, texten och miniatyren och marginala utsmyckningen på den andra, så väl som av en delikat linjär behandling genom mjukheten hos färgsättningen och elegansen av representationen
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The visitation�Jungfru Marias besökelse
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

The scene depicts the visit of the Virgin Mary to her cousin Elizabeth, just after the Annunciation. The decor of the folio is characterized by a balance and harmony between the text, on the one hand, and the miniature and marginal ornamentation, on the other, as well as by a delicacy of linear treatment, by a softness of colouring and elegance of representation.�Scenen avbildar Jungfru Marias besök hos hennes kusin Elizabeth, starx efter bebådelsen. Sidans dekor kännetecknas av en balans och harmoni mellan, å ena sidan, texten och miniatyren och marginala utsmyckningen på den andra, så väl som av en delikat linjär behandling genom mjukheten hos färgsättningen och elegansen av representationen - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The khorans owe some of their stylistic peculiarities to Cilician models. The artist succeeded not only in imitating the elaborate and intricate ornamental designs of the latter, but also in mastering the exquisite and virtuoso technique typical of the Cilician miniaturists.�Khoranerna har de kilikiska modellerna att tacka för en del av sin stylistiska egenheter. Konstnären lyckades inte bara med att imitera den detaljerade och invecklade utsmyckningsdesignen hos det förra, utan även i bemästrnignen av den utsökta och virtuösa tekniken, typisk för kilikiska miniatyrmålare.
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Two Khorans�Khoranerna
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

The khorans owe some of their stylistic peculiarities to Cilician models. The artist succeeded not only in imitating the elaborate and intricate ornamental designs of the latter, but also in mastering the exquisite and virtuoso technique typical of the Cilician miniaturists.�Khoranerna har de kilikiska modellerna att tacka för en del av sin stylistiska egenheter. Konstnären lyckades inte bara med att imitera den detaljerade och invecklade utsmyckningsdesignen hos det förra, utan även i bemästrnignen av den utsökta och virtuösa tekniken, typisk för kilikiska miniatyrmålare. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Following Cilician tradition, Avag included in his illumination of the Gospel not only the menological cycle but also all the secondary and intermediate episodes. In accordance with the opening passages of the Gospel of St. Matthew, the artist begins with the "genealogy" of Christ, depicting Christ's ancestors. They are represented in lively and natural postures, the figure of King David seated on his throne being the most striking of all. These representations are incorporated into the text of the Gospels copied in the beautiful yerkatagir handwriting (uncial script with large characters).�Härmande kilikiska traditioner, Avag inkluderade illustrationer i evengelierna som inte bara var den menologiska cyckeln men även alla sekundära och intilliggande episoderna. I enlighet med öppningspassagen i S:t Matteus-evangeliet, börjar konstnären med Kristus "härstamning", avbildande Kristus förfäder. De är representerade i livliga och anturliga kroppshållningar; figuren kung David sitter på sitt tron och är den mest iögonfallande av dessa. Representationerna är inarbetade i texten för evengeliet och skrivet i den vackra yerkatagir handstilen (unicalskrift med stora bokstäver).
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The ancestors of Christ�Kristus förfäder
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

Following Cilician tradition, Avag included in his illumination of the Gospel not only the menological cycle but also all the secondary and intermediate episodes. In accordance with the opening passages of the Gospel of St. Matthew, the artist begins with the "genealogy" of Christ, depicting Christ's ancestors. They are represented in lively and natural postures, the figure of King David seated on his throne being the most striking of all. These representations are incorporated into the text of the Gospels copied in the beautiful yerkatagir handwriting (uncial script with large characters).�Härmande kilikiska traditioner, Avag inkluderade illustrationer i evengelierna som inte bara var den menologiska cyckeln men även alla sekundära och intilliggande episoderna. I enlighet med öppningspassagen i S:t Matteus-evangeliet, börjar konstnären med Kristus "härstamning", avbildande Kristus förfäder. De är representerade i livliga och anturliga kroppshållningar; figuren kung David sitter på sitt tron och är den mest iögonfallande av dessa. Representationerna är inarbetade i texten för evengeliet och skrivet i den vackra yerkatagir handstilen (unicalskrift med stora bokstäver). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran (Canon-table)�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
John the Evangelist dictating to Prochoros�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of John�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Annunciation�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Presentation�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Entry into Jerusalem�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS212)�Evangelierna (MS212)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Entry into Jerusalem�
Author: Avag�Avag�illuminated and bound by Avag�Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337�
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm�Pergament, 18,1 x 13 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Page: 1 2
Ads