Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS6305)  
Highslide JS
Ornamentation plays a leading role in the illumination of this manuscript, being prominent even in the historiated miniatures. Here, the ornamental patterns decorate not only the background and the architectural details, but also the Evangelist's robes. The picture resembles a carpet, and this visual effect is further enhanced by the ornamental bands added to the frame and creating the impression of a carpet fringe.�Utsmyckningen spelar en ledande roll i illustartionen av detta manuskript, som även är ett framstående exemplar även bland illustrerade miniatyrer. Här, dekorerar de utsmyckande mönstren inte bara bakgrunden och bidrar med arkitektoniska detaljer, utan dekorerar även evangelisternas skrud. Bilden påminner om en matta och dess visuella effekt förstärks ytterligare av de dekorativa band som har lagts till ramverket och skapar intrycket av en mattfrans.
The Gospels (MS6305)�Evangelierna (MS6305)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew�S:t Matteus
Author: Grigor�Grigor�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29X23 cm�Vellum, 29 x 23 cm
Page:
Source:

Ornamentation plays a leading role in the illumination of this manuscript, being prominent even in the historiated miniatures. Here, the ornamental patterns decorate not only the background and the architectural details, but also the Evangelist's robes. The picture resembles a carpet, and this visual effect is further enhanced by the ornamental bands added to the frame and creating the impression of a carpet fringe.�Utsmyckningen spelar en ledande roll i illustartionen av detta manuskript, som även är ett framstående exemplar även bland illustrerade miniatyrer. Här, dekorerar de utsmyckande mönstren inte bara bakgrunden och bidrar med arkitektoniska detaljer, utan dekorerar även evangelisternas skrud. Bilden påminner om en matta och dess visuella effekt förstärks ytterligare av de dekorativa band som har lagts till ramverket och skapar intrycket av en mattfrans. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The highly decorative character of the headpiece with its magnificent carpet-like ornamentation, the stylized but at the same time very expressive representation of two peacocks, the marginal decor in the form of a vase of flowers and, finally, the ornate lettering contribute to the overall effect of joyful splendour.�Den högst dekorativa karaktären hos överstycket med dess magnifika mattliknande utsmyckning, den stiliserande men samtidigt väldigt uttrycksfulla representation av två påfåglar, dekorationen i marginalen i formen av en vas av blommor, och slutligen den utsmyckade texten bidrar till en helhetseffekt av fröjdfull prakt.
The Gospels (MS6305)�Evangelierna (MS6305)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of st.Luke�Första sidan ur S:t Lukas-evangeliet
Author: Grigor�Grigor�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29X23 cm�Vellum, 29 x 23 cm
Page:
Source:

The highly decorative character of the headpiece with its magnificent carpet-like ornamentation, the stylized but at the same time very expressive representation of two peacocks, the marginal decor in the form of a vase of flowers and, finally, the ornate lettering contribute to the overall effect of joyful splendour.�Den högst dekorativa karaktären hos överstycket med dess magnifika mattliknande utsmyckning, den stiliserande men samtidigt väldigt uttrycksfulla representation av två påfåglar, dekorationen i marginalen i formen av en vas av blommor, och slutligen den utsmyckade texten bidrar till en helhetseffekt av fröjdfull prakt. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature represents a rare iconographic version based on apocryphal sources - The Annunciation at the Well. The Virgin is shown as a young peasant woman wearing a bright-coloured dress. With the water jug upon her shoulders, she stares at the archangel in genuine surprise at this sudden appearance. The light and cheerful colouring combines with the gay floral ornamentation in imparting a joyful atmosphere to the scene.�Miniatyren representerar en sällsynt ikonografisk version baserd på apokryfiska källor - Bebådelsen vid brunnen. Jungfrun visas som en ung bondekvinna iklädd en ljusfärgad klänning. Med en vattenkanna på sina axlar, stirrar hon på ärkeängeln med en riktig förvåning för hans plötsiga uppenbarelse. Ljuset och den glada färgsättningen kombinerar med den glada blommiga utsmyckningen i återgivningen av en fröjdfull atmosfär i scenen.
The Gospels (MS6305)�Evangelierna (MS6305)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The annunciation�Bebådelsen
Author: Grigor�Grigor�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29X23 cm�Vellum, 29 x 23 cm
Page:
Source:

The miniature represents a rare iconographic version based on apocryphal sources - The Annunciation at the Well. The Virgin is shown as a young peasant woman wearing a bright-coloured dress. With the water jug upon her shoulders, she stares at the archangel in genuine surprise at this sudden appearance. The light and cheerful colouring combines with the gay floral ornamentation in imparting a joyful atmosphere to the scene.�Miniatyren representerar en sällsynt ikonografisk version baserd på apokryfiska källor - Bebådelsen vid brunnen. Jungfrun visas som en ung bondekvinna iklädd en ljusfärgad klänning. Med en vattenkanna på sina axlar, stirrar hon på ärkeängeln med en riktig förvåning för hans plötsiga uppenbarelse. Ljuset och den glada färgsättningen kombinerar med den glada blommiga utsmyckningen i återgivningen av en fröjdfull atmosfär i scenen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Representations of St. George mounted on a horse, slaying the dragon, frequently occur in medieval art. The earliest of such representations in Armenia are to be found in the frescoes dating from the seventh century (e.g. in the churches at Talin, Ashtarak and other places).�Representationer av S:t George sittande på en häst, dödande draken, oftast förekommande i medeltida konst. De tidigaste representationerna av denna art i Armenien är daterade till freskomålningarna från 600-talet (t.ex. i kyrkorna i Talin, Ashtarak och andra platser).
The Gospels (MS6305)�Evangelierna (MS6305)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. George�S:t George
Author: Grigor�Grigor�Grigor�Grigor
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29X23 cm�Vellum, 29 x 23 cm
Page:
Source:

Representations of St. George mounted on a horse, slaying the dragon, frequently occur in medieval art. The earliest of such representations in Armenia are to be found in the frescoes dating from the seventh century (e.g. in the churches at Talin, Ashtarak and other places).�Representationer av S:t George sittande på en häst, dödande draken, oftast förekommande i medeltida konst. De tidigaste representationerna av denna art i Armenien är daterade till freskomålningarna från 600-talet (t.ex. i kyrkorna i Talin, Ashtarak och andra platser). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads