Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS7456)  
Highslide JS
In accordance with the Vaspurakan tradition of the time, the accent in Vardan's interpretation of the Nativity is on the motif of The Adoration of the Magi. In the miniature, the Virgin and Child turn their heads to look at the approaching Magi. The laconic composition includes only the principal characters, represented against an almost blank background, with a summary indication of the setting. The drawing is both delicate and supple, and the contours are painted in light and dark shades of blue, which gives them a dynamic vividness. The light and airy treatment of the miniature produces the impression of a water-colour.�Enligt dåtidens tradition i Vaspourakan, finns tonfallet i Vardans tolkning av Jesu födelse i motivet hos De vise männens tillbedjan- I miniatyren vänder Jungfrun och barnet sina huvuden för att titta på de annalkande vise männen. Den ordknappa kompositionen inkluderar endast de viktiga karaktärerna, representerade mot en så gott som blank bakgrund och en sammanfattande indikation av scenbilden. Ritningen är både delikat och smidig och konturerna är målade med ljusa och mörka nyanser av blå, vilka ger dem en dynamisk livlighet. Den lätta och luftiga sammansättningen av miniatyren producerar intrycket av en vattenfärg.
The Gospels (MS7456)�Evangelierna (MS7456)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Nativity�Jesu födelse
Author: Vardan�Vardan�Vardan�Vardan
Illuminator: N/A
Date: 1319�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Artske :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32.3 X 23.5 cm�Vellum, 32.3 x 23.5 cm
Page:
Source:

In accordance with the Vaspurakan tradition of the time, the accent in Vardan's interpretation of the Nativity is on the motif of The Adoration of the Magi. In the miniature, the Virgin and Child turn their heads to look at the approaching Magi. The laconic composition includes only the principal characters, represented against an almost blank background, with a summary indication of the setting. The drawing is both delicate and supple, and the contours are painted in light and dark shades of blue, which gives them a dynamic vividness. The light and airy treatment of the miniature produces the impression of a water-colour.�Enligt dåtidens tradition i Vaspourakan, finns tonfallet i Vardans tolkning av Jesu födelse i motivet hos De vise männens tillbedjan- I miniatyren vänder Jungfrun och barnet sina huvuden för att titta på de annalkande vise männen. Den ordknappa kompositionen inkluderar endast de viktiga karaktärerna, representerade mot en så gott som blank bakgrund och en sammanfattande indikation av scenbilden. Ritningen är både delikat och smidig och konturerna är målade med ljusa och mörka nyanser av blå, vilka ger dem en dynamisk livlighet. Den lätta och luftiga sammansättningen av miniatyren producerar intrycket av en vattenfärg. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The illumination of this folio presents a perfect example of decorative book design. The elegance of the lines, the skill in the treatment of delicate floral motifs and birds in the ornamentation combine with an exquisite colour range, in which azure and sky-blue tones are set off by light browns. The general effect created by the colouring is that of peace and harmony.�Illustrationen i denna sida presenterar ett perfekt exempel på dekorativ bokdesign. Elegansen hos linjerna, skickligheten i behandlingen av delikata motiv av fåglar och djur i utsmyckningen kombineras med en utsökt färgskala i vilken azur- och himmelblåa toner framhävs av ljusa bruna färger. Den allmänna effekten som skapas av färgsättningen är en av frid och harmoni.
The Gospels (MS7456)�Evangelierna (MS7456)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Vardan�Vardan�Vardan�Vardan
Illuminator: N/A
Date: 1319�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Artske :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32.3 X 23.5 cm�Vellum, 32.3 x 23.5 cm
Page:
Source:

The illumination of this folio presents a perfect example of decorative book design. The elegance of the lines, the skill in the treatment of delicate floral motifs and birds in the ornamentation combine with an exquisite colour range, in which azure and sky-blue tones are set off by light browns. The general effect created by the colouring is that of peace and harmony.�Illustrationen i denna sida presenterar ett perfekt exempel på dekorativ bokdesign. Elegansen hos linjerna, skickligheten i behandlingen av delikata motiv av fåglar och djur i utsmyckningen kombineras med en utsökt färgskala i vilken azur- och himmelblåa toner framhävs av ljusa bruna färger. Den allmänna effekten som skapas av färgsättningen är en av frid och harmoni.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads