Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS7629)  
Highslide JS
Again, we have here two scenes illustrating the miracles of Christ - a motif extremely popular with Vaspurakan miniaturists - placed together on one page. The miniatures of Hrstakes are usually stylized to such an extent that the forms of the figures, the folds of their garments, the details of the setting, etc. are subordinated to the all-important linear effect and are therefore perceived as purely ornamental details. At the same time, in spite of the limited palette, composed mainly of green and red with occasional additions of blue and brown, his miniatures impress one by the harmony of their colouring and the skilfully balanced composition.�Återigen har vi här två scener illustrerande Kristi mirakel - ett motiv som var extremt populär hos Vaspourakans miniatyrmålare - lagts ihop på en sida. Miniatyrerna av Hrstakes är vanligen så pass stiliserade att formerna hos figurerna, vecken hos deras kläder, detaljerna hos arrangemanget etc. är underordnade den viktiga linjära effekten och är därför ansedda som rent dekorativa detaljer. Samtidigt, trots den begränsade paletten, komponerad i huvudsak med grönt och rött och bitvis tillägg av blått och brunt, imponerar hans miniatyrer en genom harmonin hos deras färgsättning och den skickligt balanserade kompositionen.
The Gospels (MS7629)�Evangelierna (MS7629)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The healing of the demoniac; the raising of Lazarus�Den besattes helande; Lazarus återuppståndelse
Author: Hrstakes�Hrstakes�Hrstakes�Hrstakes
Illuminator: N/A
Date: 1397�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 27.5 X 18.5cm�Vellum, 27.5 X 18.5cm
Page:
Source:

Again, we have here two scenes illustrating the miracles of Christ - a motif extremely popular with Vaspurakan miniaturists - placed together on one page. The miniatures of Hrstakes are usually stylized to such an extent that the forms of the figures, the folds of their garments, the details of the setting, etc. are subordinated to the all-important linear effect and are therefore perceived as purely ornamental details. At the same time, in spite of the limited palette, composed mainly of green and red with occasional additions of blue and brown, his miniatures impress one by the harmony of their colouring and the skilfully balanced composition.�Återigen har vi här två scener illustrerande Kristi mirakel - ett motiv som var extremt populär hos Vaspourakans miniatyrmålare - lagts ihop på en sida. Miniatyrerna av Hrstakes är vanligen så pass stiliserade att formerna hos figurerna, vecken hos deras kläder, detaljerna hos arrangemanget etc. är underordnade den viktiga linjära effekten och är därför ansedda som rent dekorativa detaljer. Samtidigt, trots den begränsade paletten, komponerad i huvudsak med grönt och rött och bitvis tillägg av blått och brunt, imponerar hans miniatyrer en genom harmonin hos deras färgsättning och den skickligt balanserade kompositionen.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads