Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS2929)  
Highslide JS
The clarity of the composition is combined here with the emotional intensity of the images. One's attention is drawn to the expression of spontaneous, almost childlike excitement in the eyes of the Virgin and Gabriel. The miniature is executed in the light manner reminiscent of a water-colour, special importance being assigned to linear effects.�Klarheten i kompositionen kombineras här med den känslomässiga intensiteten i bilderna. Ens uppmärksamhet dras till uttrycket av spontanitet, nästan den barnlika spänningen i Jungfruns och Gabriels ögon. Miniatyren är utförd i det ljusa sättet som påminner om en vattenmålning, med speciell vikt hos de linjära effekterna.
The Gospels (MS2929)�Evangelierna (MS2929)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Bebådelsen
Author: Stepanos�Stepanos�Kirakos�Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1330�
Place: - : - : - : Village of Urunkar
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The clarity of the composition is combined here with the emotional intensity of the images. One's attention is drawn to the expression of spontaneous, almost childlike excitement in the eyes of the Virgin and Gabriel. The miniature is executed in the light manner reminiscent of a water-colour, special importance being assigned to linear effects.�Klarheten i kompositionen kombineras här med den känslomässiga intensiteten i bilderna. Ens uppmärksamhet dras till uttrycket av spontanitet, nästan den barnlika spänningen i Jungfruns och Gabriels ögon. Miniatyren är utförd i det ljusa sättet som påminner om en vattenmålning, med speciell vikt hos de linjära effekterna.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The Transfiguration was one of the favourite and most widespread motifs in the illuminated Gospels of Vaspurakan. Kirakos chooses a laconic version which includes only the principal participants in the event: Christ standing between Moses and Elijah and the apostles lying prostrate before the vision. The artist's palette is likewise limited, consisting of only a few pure colours. Characteristically, all this enhances the dramatic eloquence of the composition.�Kristi förklaring var en av de med spridda och favoritmotiv som fanns hos Vaspourakans illustrerarde evangelierna. Kirakos väljer en lakonisk version som endast inkluderar de viktiga deltagarna i händelsen: Kristus stående mellan Moses och Elias och apostlarna liggande framstupa inför uppenbarelsen. Konstnärens palett är lika återhållsam och består av få rena färger. Karaktäristiskt förstärker hela detta den dramatiska elegansen hos kompositionen.
The Gospels (MS2929)�Evangelierna (MS2929)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Transfiguration�Kristi förklaring
Author: Stepanos�Stepanos�Kirakos�Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1330�
Place: - : - : - : Village of Urunkar
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm�Vellum, 32 X 23.5cm
Page:
Source:

The Transfiguration was one of the favourite and most widespread motifs in the illuminated Gospels of Vaspurakan. Kirakos chooses a laconic version which includes only the principal participants in the event: Christ standing between Moses and Elijah and the apostles lying prostrate before the vision. The artist's palette is likewise limited, consisting of only a few pure colours. Characteristically, all this enhances the dramatic eloquence of the composition.�Kristi förklaring var en av de med spridda och favoritmotiv som fanns hos Vaspourakans illustrerarde evangelierna. Kirakos väljer en lakonisk version som endast inkluderar de viktiga deltagarna i händelsen: Kristus stående mellan Moses och Elias och apostlarna liggande framstupa inför uppenbarelsen. Konstnärens palett är lika återhållsam och består av få rena färger. Karaktäristiskt förstärker hela detta den dramatiska elegansen hos kompositionen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads