Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS8772) Page: 1 2  
Highslide JS
The traditional Gospel scene is supplemented with details from real life, based on the artist's own experience. Such are, for example, the wine jars in the lower part of the picture. Their shape and decor were undoubtedly suggested by the clay vessels used in Vaspurakan homes at the time.�Den traditionella Evangeliescnen är utökad med detaljer från verkliga livet, baserade på konstnärens egen erfarenhet. Dessa är, t.ex. vinkrukan i den nedre delen av bilden. Deras form och dekor var ovivelaktigt tagna från lerkärl som användes i vaspourakanska hem vid denna tid.
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The marriage at Cana�Bröloppet i Kana
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

The traditional Gospel scene is supplemented with details from real life, based on the artist's own experience. Such are, for example, the wine jars in the lower part of the picture. Their shape and decor were undoubtedly suggested by the clay vessels used in Vaspurakan homes at the time.�Den traditionella Evangeliescnen är utökad med detaljer från verkliga livet, baserade på konstnärens egen erfarenhet. Dessa är, t.ex. vinkrukan i den nedre delen av bilden. Deras form och dekor var ovivelaktigt tagna från lerkärl som användes i vaspourakanska hem vid denna tid. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
It is noteworthy that despite the stylized character of the drawing the artist succeeded in rendering the varied postures and gestures of the apostles and in conveying their different facial expressions.�Det är anmärkningsvärt att trots den stiliserade karaktären hos ritningen, lyckades konstnären med återgivningen av olika ställningar och rörelser hos apostlarna och i återgivningen av deras olika anisktuttryck.
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Christ washing the disciples' feet�Kristus tvättande lärjungens fötter
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

It is noteworthy that despite the stylized character of the drawing the artist succeeded in rendering the varied postures and gestures of the apostles and in conveying their different facial expressions.�Det är anmärkningsvärt att trots den stiliserade karaktären hos ritningen, lyckades konstnären med återgivningen av olika ställningar och rörelser hos apostlarna och i återgivningen av deras olika anisktuttryck. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature is composed according to the isocephalic principle, a feature typical of Tserun's style. The painting is also remarkable for the accuracy with which the artist depicted costumes and furniture. In contrast to the majority of Vaspurakan illuminators, Tserun prefers life models to imaginary ones, although when depicting real people he treats them in a summary manner.�Miniatyren är komponerad enligt den isocefaliska principen, ett särdrag typiskt för den Tseruniska stilen. Målningen är också märkvärdig för den noggarnnhet med vilken konstnären har avbildad kläderna och möblerna. I kontrast mot majoriteten av Vaspourakans illustratörer, föredrar Tserun livmotiv framför fantasifigurer, även om när han avbildar riktiga personer så behandlar han dem i ett summariskt sätt
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portrait of the Donor and his son�Porträtt av donatoren och hans son
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

The miniature is composed according to the isocephalic principle, a feature typical of Tserun's style. The painting is also remarkable for the accuracy with which the artist depicted costumes and furniture. In contrast to the majority of Vaspurakan illuminators, Tserun prefers life models to imaginary ones, although when depicting real people he treats them in a summary manner.�Miniatyren är komponerad enligt den isocefaliska principen, ett särdrag typiskt för den Tseruniska stilen. Målningen är också märkvärdig för den noggarnnhet med vilken konstnären har avbildad kläderna och möblerna. I kontrast mot majoriteten av Vaspourakans illustratörer, föredrar Tserun livmotiv framför fantasifigurer, även om när han avbildar riktiga personer så behandlar han dem i ett summariskt sätt - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Self-portrait of Tzerun�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Adoration of the Magi�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Nativity�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Presentation�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Healing of the Demoniac�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Baptism�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Gospels (MS8772)�Evangelierna (MS8772)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Jesus teaches from a ship�
Author: Aristakes�Aristakes�Tserun�Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm�Vellum, 15.5 X 11.5cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Page: 1 2
Ads