Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS3722)  
Highslide JS
The decor of the manuscript is to a great extent based on the ancient traditions of Armenian art: apart from its purely decorative role, the ornamentation includes various meaningful symbols. The usual khoran pattern (the arch-shaped framework and ornamental columns) is often replaced by intricate ornamental headpieces in which floral motifs are combined with figures of animals and human faces, incorporated into the general decorative pattern.�Utsmyckningen hos manuskriptet är till en stor del baserad på den historiska traditioner i armenisk konst: förutom dess rent dekorativa roll, inkluderar utsmyckningen olika betydelsefulla symboler. Det vanliga khoran-mönstret (det bågformade ramverket och utsmyckade kolumnerna) är oftast ersatt med invecklade dekorativa spetskolumner i vilka blommotiv är kombinerade med figurer av djur och människoansikten, införlivade i det allmänna dekorativa mönstret.
The Gospels (MS3722)�Evangelierna (MS3722)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Hakob�Hakob�Simeon�Simeon
Illuminator: N/A
Date: 1304�
Place: Nakhichevan : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 27 cm�Vellum, 33 X 27 cm
Page:
Source:

The decor of the manuscript is to a great extent based on the ancient traditions of Armenian art: apart from its purely decorative role, the ornamentation includes various meaningful symbols. The usual khoran pattern (the arch-shaped framework and ornamental columns) is often replaced by intricate ornamental headpieces in which floral motifs are combined with figures of animals and human faces, incorporated into the general decorative pattern.�Utsmyckningen hos manuskriptet är till en stor del baserad på den historiska traditioner i armenisk konst: förutom dess rent dekorativa roll, inkluderar utsmyckningen olika betydelsefulla symboler. Det vanliga khoran-mönstret (det bågformade ramverket och utsmyckade kolumnerna) är oftast ersatt med invecklade dekorativa spetskolumner i vilka blommotiv är kombinerade med figurer av djur och människoansikten, införlivade i det allmänna dekorativa mönstret. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Numerous marginal illustrations in the manuscript make up for the absence of full-page historiated miniatures. As a rule, the Gospel episodes are represented by fragments or key symbols corresponding to certain scenes or motifs. Thus, a chalice symbolizes the Baptism, a shepherd blowing a pipe - the Nativity, etc. The Entry into Jerusalem is one of the few scenes presented in greater detail than the rest. The miniature is placed in the right outer margin, elements of the composition intruding between the lines. The whole page thus creates an impression of compositional integrity, in which the text and the illustration naturally supplement and visually support each other.�Flera marginalillustrationer i manuskriptet kompenserar för avsaknanden av hisidiga illustrerade miniatyrer. Som regel är evengeliernas episoder representerade av fragment eller nyckelsymboler som motsvarar vissa scener eller motiv. Därför betyder en kalk dopet, ett herde som blåser på ett rör - Jesu födelse etc. Intåget till Jerusalem är en av de få scener som finns presenterad i större deltaj än resten. Miniatyren är placerad i den högra yttre marginalen, element hos den komposition som tränger mellan linjerna. Hela sidan skapar därför ett intryck av kompositionell integritet, i vilket texten och illustrationen naturligt kompletterar och visuellt stödjer varandra.
The Gospels (MS3722)�Evangelierna (MS3722)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem�Intåget till Jerusalem
Author: Hakob�Hakob�Simeon�Simeon
Illuminator: N/A
Date: 1304�
Place: Nakhichevan : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 27 cm�Vellum, 33 X 27 cm
Page:
Source:

Numerous marginal illustrations in the manuscript make up for the absence of full-page historiated miniatures. As a rule, the Gospel episodes are represented by fragments or key symbols corresponding to certain scenes or motifs. Thus, a chalice symbolizes the Baptism, a shepherd blowing a pipe - the Nativity, etc. The Entry into Jerusalem is one of the few scenes presented in greater detail than the rest. The miniature is placed in the right outer margin, elements of the composition intruding between the lines. The whole page thus creates an impression of compositional integrity, in which the text and the illustration naturally supplement and visually support each other.�Flera marginalillustrationer i manuskriptet kompenserar för avsaknanden av hisidiga illustrerade miniatyrer. Som regel är evengeliernas episoder representerade av fragment eller nyckelsymboler som motsvarar vissa scener eller motiv. Därför betyder en kalk dopet, ett herde som blåser på ett rör - Jesu födelse etc. Intåget till Jerusalem är en av de få scener som finns presenterad i större deltaj än resten. Miniatyren är placerad i den högra yttre marginalen, element hos den komposition som tränger mellan linjerna. Hela sidan skapar därför ett intryck av kompositionell integritet, i vilket texten och illustrationen naturligt kompletterar och visuellt stödjer varandra. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads