Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS4823)  
Highslide JS
A skilful and imaginative ornamentalist, the artist seems to be less at ease as far as the figural scenes are concerned. His figures are rather schematic and disproportionate. These limitations, however, are made up for by the dynamic movements, expressive eyes and the slightly abstract and aloof aspect of the figures presented against a gold background, without any details of the setting.�En skicklig och fantasifull ornamentalist, vad den figurativa scenen beträffar, verkar konstnären vara mindre bekväm. Hans figurer är ganska schematiska och oproportionella. Dessa begränsningar kompenseras dock av de dynamiska rörelserna, uttrycksfulla ögon och det något abstrakta och reserverade aspekten hos figurerna som finns presenterade mot den gyllene bakgrunden, utan några som helst deltajer i kompositionen.
The Gospels (MS4823)�Evangelierna (MS4823)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. John and St. Prochoros�S:t John och S:t Prochoros
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1224�
Place: Karabakh : - : - : Khoranashat monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 36 X 26 cm�Pergament, 36 x 36 cm
Page:
Source:

A skilful and imaginative ornamentalist, the artist seems to be less at ease as far as the figural scenes are concerned. His figures are rather schematic and disproportionate. These limitations, however, are made up for by the dynamic movements, expressive eyes and the slightly abstract and aloof aspect of the figures presented against a gold background, without any details of the setting.�En skicklig och fantasifull ornamentalist, vad den figurativa scenen beträffar, verkar konstnären vara mindre bekväm. Hans figurer är ganska schematiska och oproportionella. Dessa begränsningar kompenseras dock av de dynamiska rörelserna, uttrycksfulla ögon och det något abstrakta och reserverade aspekten hos figurerna som finns presenterade mot den gyllene bakgrunden, utan några som helst deltajer i kompositionen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The manuscript is remarkable for the exceptional beauty of its decor. In modelling the ornamental patterns the artist uses soft pure colours and a broad range of tonal gradations. Even though the repertory of decorative motifs is somewhat limited, their intricate combinations are extremely varied.�Manuskriptet är märkvärdigt för den exceptionella skönheten hos dess utsmyckning. I modelleringen av de dekorativa mönstren använder konstnären mjuka rena färger och ett brett spektrum av tongradienter. Även om repetoaren hos de dekorativa motiven är något begränsad, är deras invecklade kombinationer extremt varierande.
The Gospels (MS4823)�Evangelierna (MS4823)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1224�
Place: Karabakh : - : - : Khoranashat monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 36 X 26 cm�Pergament, 36 x 36 cm
Page:
Source:

The manuscript is remarkable for the exceptional beauty of its decor. In modelling the ornamental patterns the artist uses soft pure colours and a broad range of tonal gradations. Even though the repertory of decorative motifs is somewhat limited, their intricate combinations are extremely varied.�Manuskriptet är märkvärdigt för den exceptionella skönheten hos dess utsmyckning. I modelleringen av de dekorativa mönstren använder konstnären mjuka rena färger och ett brett spektrum av tongradienter. Även om repetoaren hos de dekorativa motiven är något begränsad, är deras invecklade kombinationer extremt varierande. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads