Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS316)  
Highslide JS
The iconography of the scene can be traced to early Christian, particularly Syrian and Coptic antecedents. This especially refers to the round shape of the table (which also occurs in the Rabula Gospels, A.D. 586, Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS107, and in the twelfth- and thirteenth-century Syrian manuscripts). The large ornate cross on the table, represented instead of the usual viands, symbolizes the Sacrifice of Christ.
The unorthodox iconography of the miniature determined to a certain extent the treatment of the images and compositional elements: in accordance with the basic principle of ornamental art, the key role is assigned to linear rhythm and colour.�Scenens ikonografi kan spåras till tidigt kristendom, praktiskt taget syriansk och koptiska föregångare. Detta berör speciellt den runda formen hos plattan (som också förekommer i Rabula Evangelierna, år 586, Florens, Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS107, och i 1100- och 1200-tals syrianska manuskript). Det stora dekorerade korset på platta, istället för det vanliga matvarorna, symboliserar Kristus uppoffring. Den ortodoxa ikonografin av miniatyrer bestämde till en del behandingen av bilder och kompositionella element: i enlighet med den grundläggande principen om dekorativ konst, är nyckelrollen införlivat i den linjära rytmen och färgen.
The Gospels (MS316)�Evangelierna (MS316)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The last supper�Sista nattvarden
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 21.5 X 15cm�Vellum, 21,5 X 15cm
Page:
Source:

The iconography of the scene can be traced to early Christian, particularly Syrian and Coptic antecedents. This especially refers to the round shape of the table (which also occurs in the Rabula Gospels, A.D. 586, Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS107, and in the twelfth- and thirteenth-century Syrian manuscripts). The large ornate cross on the table, represented instead of the usual viands, symbolizes the Sacrifice of Christ.<br>The unorthodox iconography of the miniature determined to a certain extent the treatment of the images and compositional elements: in accordance with the basic principle of ornamental art, the key role is assigned to linear rhythm and colour.�Scenens ikonografi kan spåras till tidigt kristendom, praktiskt taget syriansk och koptiska föregångare. Detta berör speciellt den runda formen hos plattan (som också förekommer i Rabula Evangelierna, år 586, Florens, Florence, Biblioteca Medicea Laurenziana, MS107, och i 1100- och 1200-tals syrianska manuskript). Det stora dekorerade korset på platta, istället för det vanliga matvarorna, symboliserar Kristus uppoffring. Den ortodoxa ikonografin av miniatyrer bestämde till en del behandingen av bilder och kompositionella element: i enlighet med den grundläggande principen om dekorativ konst, är nyckelrollen införlivat i den linjära rytmen och färgen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature is remarkable for its iconography: while the archangel descending from Heaven with widely spread wings is a familiar figure in early Christian art, the archangel blowing a shepherd's pipe occurs rarely. Similar examples can be found in some manuscripts from Siunik, Tatev and Nakhitchevan.�Miniatyren är märkvärdig för dess ikonografi: medan ärkeängeln som stiger ned från himmeln med vida vingar är en bekant figur i tidigt kristen konst, är en ärkeängel som blåser i herden horn väldigt sällan förekommande. Liknande exemplar kan hittas i vissa manuskript från Siunik, Tatev och Nakhitchevan.
The Gospels (MS316)�Evangelierna (MS316)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Marie Bebådelse
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 21.5 X 15cm�Vellum, 21,5 X 15cm
Page:
Source:

The miniature is remarkable for its iconography: while the archangel descending from Heaven with widely spread wings is a familiar figure in early Christian art, the archangel blowing a shepherd's pipe occurs rarely. Similar examples can be found in some manuscripts from Siunik, Tatev and Nakhitchevan.�Miniatyren är märkvärdig för dess ikonografi: medan ärkeängeln som stiger ned från himmeln med vida vingar är en bekant figur i tidigt kristen konst, är en ärkeängel som blåser i herden horn väldigt sällan förekommande. Liknande exemplar kan hittas i vissa manuskript från Siunik, Tatev och Nakhitchevan. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The composition of the scene is based on an archaic iconographic model current both in the early Christian art of Byzantium and in medieval European painting. The Virgin is depicted sitting beside the cradle. The face looming near it represents Eve, whose appearance in the scene of The Nativity symbolizes redemption of the original sin. The same implication is probably attached to a miniature from a thirteenth-century Greek Gospel manuscript (Paris, Musee National, MS543), where the motif of The Fall is accompanied by the motif of The Nativity.�Scenens komposition är baserad på en arkaisk iconografisk modell vanligt i både den tidiga kristendomskonsten i Bysans och i den medeltida europeiska målningen. Jungfrun är avbildad sittande vid sidan om vaggan. Ansiktet som syns nära henne representerar Eva, vems närvaro i Kristi födelses scen symboliserar frälsningen från det ursprunliga syndet. Samma implikation är antagligen använt i miniatyren from 1200-talets grekiska evengeliemanuskript (Paris Musee National MS543), där motivet för Syndafallet åtföljs av motev för Kristi födelse.
The Gospels (MS316)�Evangelierna (MS316)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Nativity�Kristi födelse
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 21.5 X 15cm�Vellum, 21,5 X 15cm
Page:
Source:

The composition of the scene is based on an archaic iconographic model current both in the early Christian art of Byzantium and in medieval European painting. The Virgin is depicted sitting beside the cradle. The face looming near it represents Eve, whose appearance in the scene of The Nativity symbolizes redemption of the original sin. The same implication is probably attached to a miniature from a thirteenth-century Greek Gospel manuscript (Paris, Musee National, MS543), where the motif of The Fall is accompanied by the motif of The Nativity.�Scenens komposition är baserad på en arkaisk iconografisk modell vanligt i både den tidiga kristendomskonsten i Bysans och i den medeltida europeiska målningen. Jungfrun är avbildad sittande vid sidan om vaggan. Ansiktet som syns nära henne representerar Eva, vems närvaro i Kristi födelses scen symboliserar frälsningen från det ursprunliga syndet. Samma implikation är antagligen använt i miniatyren from 1200-talets grekiska evengeliemanuskript (Paris Musee National MS543), där motivet för Syndafallet åtföljs av motev för Kristi födelse. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads