Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS6319)  
Highslide JS
The motif of The Flight into Egypt is rarely found in Armenian illuminated manuscripts, being totally absent from manuscripts produced in Vaspurakan and Siunik. This miniature presents the Virgin in a rare and archaic manner: instead of riding the ass, she is walking behind Joseph with the Infant Christ in her arms.�Motivet om Flykten ur Egypten återfinns sällan i armeniska illustrerade manuskript och är helt frånvarande i manuskript producerade i Vaspourakan och Siunik. Denna miniatyr representerar Jungfrun på ett sällsynt och arkaiskt sätt: istället för att rida på åsnan, går hon bakom Josef med Jesubarnet i sina armar.
The Gospels (MS6319)�Evangelierna (MS6319)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Flight into Egypt�Flykten ur Egypten
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 26.5 X 17.5cm�Vellum, 26,5 x 17,5cm
Page:
Source:

The motif of The Flight into Egypt is rarely found in Armenian illuminated manuscripts, being totally absent from manuscripts produced in Vaspurakan and Siunik. This miniature presents the Virgin in a rare and archaic manner: instead of riding the ass, she is walking behind Joseph with the Infant Christ in her arms.�Motivet om Flykten ur Egypten återfinns sällan i armeniska illustrerade manuskript och är helt frånvarande i manuskript producerade i Vaspourakan och Siunik. Denna miniatyr representerar Jungfrun på ett sällsynt och arkaiskt sätt: istället för att rida på åsnan, går hon bakom Josef med Jesubarnet i sina armar.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
We have here a combination of two motifs: Christ Teaching in the Temple and The Vision of the Apostles. The figure of Christ in the centre of the painting is flanked by the figures of the apostles; one of the female figures in the lower part of the painting is provided with an inscription which reads: "The mother of Zebedee's sons".�Här har vi en kombination av två motiv: Kristus som undervisar i Templet och apostlarnas vision. Kristusfiguren i mitten är omgiven av apostlarna; en av de kvinnliga figurerna i den nedre delen av målningen är försedd med en inskription som lyder: "Modern till Zebedees söner."
The Gospels (MS6319)�Evangelierna (MS6319)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The vision of the apostles James and John�Aposteln Jakobs vision
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 26.5 X 17.5cm�Vellum, 26,5 x 17,5cm
Page:
Source:

We have here a combination of two motifs: Christ Teaching in the Temple and The Vision of the Apostles. The figure of Christ in the centre of the painting is flanked by the figures of the apostles; one of the female figures in the lower part of the painting is provided with an inscription which reads: "The mother of Zebedee's sons".�Här har vi en kombination av två motiv: Kristus som undervisar i Templet och apostlarnas vision. Kristusfiguren i mitten är omgiven av apostlarna; en av de kvinnliga figurerna i den nedre delen av målningen är försedd med en inskription som lyder: "Modern till Zebedees söner." - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads