Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS6303)  
Highslide JS
The only unusual feature of this otherwise iconographically conventional composition is the round ornamental table which serves as a symbol of The Last Supper. Introducing this symbol, the artist followed the well-known medieval practice of combining two motifs expressing the same general idea in one composition. Furthermore, one of the related motifs could be used as a substitute for another.
In this manuscript, as in many other Armenian illuminated books, ornamental decor occupies a prominent position: every miniature in the volume is surrounded by a framework of varied decorative patterns.�Det enda ovanliga draget hos denna i överigt ikonografisk konventionella komposition är dess runda utsmyckning som tjänar som en symbol för den sista nattvarden. Genom introduceringen av denna symbol följde konstnären den välkända medeltida vanan att kombinera två motiv som uttrycker en generell idé i en och samma komposition. Dessutom kan det ena av de inkluderade motiven användas som en ersättning för det andra. I detta manuskript, som i många andra armeniska illustrerade böcker, upptar utsmyckningen en viktig plats: varje miniatyr i volymen är omgiven av ett ramverk av olika dekorativa mönster.
The Gospels (MS6303)�Evangelierna (MS6303)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Christ washing the disciples' feet�Kristus tvättande lärjungens fötter
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 23.5 cm�Vellum, 29 x 23,5 cm
Page:
Source:

The only unusual feature of this otherwise iconographically conventional composition is the round ornamental table which serves as a symbol of The Last Supper. Introducing this symbol, the artist followed the well-known medieval practice of combining two motifs expressing the same general idea in one composition. Furthermore, one of the related motifs could be used as a substitute for another.<br>In this manuscript, as in many other Armenian illuminated books, ornamental decor occupies a prominent position: every miniature in the volume is surrounded by a framework of varied decorative patterns.�Det enda ovanliga draget hos denna i överigt ikonografisk konventionella komposition är dess runda utsmyckning som tjänar som en symbol för den sista nattvarden. Genom introduceringen av denna symbol följde konstnären den välkända medeltida vanan att kombinera två motiv som uttrycker en generell idé i en och samma komposition. Dessutom kan det ena av de inkluderade motiven användas som en ersättning för det andra. I detta manuskript, som i många andra armeniska illustrerade böcker, upptar utsmyckningen en viktig plats: varje miniatyr i volymen är omgiven av ett ramverk av olika dekorativa mönster. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The illustrator of this manuscript apparently preferred the full compositional versions of the Gospel scenes: the miniature in question represents all the twelve apostles; in accordance with the Gospel of St. Matthew, the ass upon which Christ is seated is accompanied by a colt (Matt. 21:2-7). The crowd of people welcoming Christ completes the composition.�Illustratörn av detta manuskript föredrog tydligen de fullt kompositionella versionerna av Evangeliescenerna: miniatyren här representerar alla två apostlarna; i enlighet med S:t Matteus-evangeliet, åsnan som Kristus sitter på åtföljs av ett föl (Matteus 21:2-7). Massan som välkomnar Kristus kompletterar kompositionen.
The Gospels (MS6303)�Evangelierna (MS6303)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem�Intåget till Jerusalem
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 23.5 cm�Vellum, 29 x 23,5 cm
Page:
Source:

The illustrator of this manuscript apparently preferred the full compositional versions of the Gospel scenes: the miniature in question represents all the twelve apostles; in accordance with the Gospel of St. Matthew, the ass upon which Christ is seated is accompanied by a colt (Matt. 21:2-7). The crowd of people welcoming Christ completes the composition.�Illustratörn av detta manuskript föredrog tydligen de fullt kompositionella versionerna av Evangeliescenerna: miniatyren här representerar alla två apostlarna; i enlighet med S:t Matteus-evangeliet, åsnan som Kristus sitter på åtföljs av ett föl (Matteus 21:2-7). Massan som välkomnar Kristus kompletterar kompositionen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads