Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS5458)  
Highslide JS
The miniature is remarkable for its highly emotional character and the elegant proportions of the figures. The poses of both Christ and the angel are well-balanced and natural, although the hands and feet of Christ seem somewhat large and heavy.�Miniatyren rä märkvärdigt för dess högst känslomässiga karaktär och de eleganta proportionerna hos figurerna. Kroppshållningen hos både Kristus och ängeln är välbalanserade och naturliga, även om Kristus händer och fötter verkar något stora och tjocka.
The Gospels (MS5458)�Evangelierna (MS5458)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Christ and the Angel�Kristus och ängeln
Author: unknown�Okänd�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1266�
Place: Cilicia : - : Sis : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 32.5 X 24cm�Pergament, 32,5 x 24 cm
Page:
Source:

The miniature is remarkable for its highly emotional character and the elegant proportions of the figures. The poses of both Christ and the angel are well-balanced and natural, although the hands and feet of Christ seem somewhat large and heavy.�Miniatyren rä märkvärdigt för dess högst känslomässiga karaktär och de eleganta proportionerna hos figurerna. Kroppshållningen hos både Kristus och ängeln är välbalanserade och naturliga, även om Kristus händer och fötter verkar något stora och tjocka. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Both the initial and the marginal are executed in the artist's favourite design of interlacing blue palmettes against a gold background, enlivened by occasional white patches and red swirls.�Både begynnelsen och marginalen är utförda i konstnärens favoritdesign av sammanflätade blåa palmetter mot en guld bakgrund, upplivad med sporadiska vita fläckar och röda virrvarr.
The Gospels (MS5458)�Evangelierna (MS5458)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Page with a marginal�Sida med marginal
Author: unknown�Okänd�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1266�
Place: Cilicia : - : Sis : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 32.5 X 24cm�Pergament, 32,5 x 24 cm
Page:
Source:

Both the initial and the marginal are executed in the artist's favourite design of interlacing blue palmettes against a gold background, enlivened by occasional white patches and red swirls.�Både begynnelsen och marginalen är utförda i konstnärens favoritdesign av sammanflätade blåa palmetter mot en guld bakgrund, upplivad med sporadiska vita fläckar och röda virrvarr. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The page is remarkable for its clear and elegant calligraphy in which gold letters and ornate initials are set off by the austere black characters of the uncial script, and for the exquisite artistry of the marginal miniature which is in perfect harmony with the marginal ornamental design.
The image of Christ impresses one by its tranquil grandeur due to the skilful balance of the vertical and horizontal lines (Christ's upright figure and his flying cloak). But the most striking thing about the miniature is its emotion-charged colouring. The dark and gloomy hues give a tragic touch to the picture, while Christ's eyes seem to express serene calm and fortitude.�Sidan är anmärkningsvärd för dess tydliga och eleganta kaligrafi i vilken guldbokstäber och dekorativa initialer är satt mot de strama svarta karaktärerna av unicalskrift och för dess utsökta konstnärliga marginalminiatyrer som är i perfekt harmoni med den marginella utsmyckningsdesignen. Kristus bild imponerar en genom dess fridfulla storhet på grund av dess skickliga balans hos vertikala horisontella linjer (Kristus upphöjda finger och hans svävande mantel). Men den mest slående saken hos denna miniatyr är dess känslomässigt laddade färgsättning. De mörka och dystra nyanserna skänker en tragisk atmosfär till bilden, medan Kristus ögon verkar uttrycka rofylldhet och själsstyrka.
The Gospels (MS5458)�Evangelierna (MS5458)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Page with a marginal miniature representing Christ�Sida med marginalminiatyr representerande Kristus
Author: unknown�Okänd�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1266�
Place: Cilicia : - : Sis : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 32.5 X 24cm�Pergament, 32,5 x 24 cm
Page:
Source:

The page is remarkable for its clear and elegant calligraphy in which gold letters and ornate initials are set off by the austere black characters of the uncial script, and for the exquisite artistry of the marginal miniature which is in perfect harmony with the marginal ornamental design.<br>The image of Christ impresses one by its tranquil grandeur due to the skilful balance of the vertical and horizontal lines (Christ's upright figure and his flying cloak). But the most striking thing about the miniature is its emotion-charged colouring. The dark and gloomy hues give a tragic touch to the picture, while Christ's eyes seem to express serene calm and fortitude.�Sidan är anmärkningsvärd för dess tydliga och eleganta kaligrafi i vilken guldbokstäber och dekorativa initialer är satt mot de strama svarta karaktärerna av unicalskrift och för dess utsökta konstnärliga marginalminiatyrer som är i perfekt harmoni med den marginella utsmyckningsdesignen. Kristus bild imponerar en genom dess fridfulla storhet på grund av dess skickliga balans hos vertikala horisontella linjer (Kristus upphöjda finger och hans svävande mantel). Men den mest slående saken hos denna miniatyr är dess känslomässigt laddade färgsättning. De mörka och dystra nyanserna skänker en tragisk atmosfär till bilden, medan Kristus ögon verkar uttrycka rofylldhet och själsstyrka. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads