Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS8321)  
Highslide JS
In spite of the small size of the volume and consequently of the miniatures, every element of the decor is precisely and skilfully worked out. The colouring is characterized by a softness of hues matched by a discreet shimmering of gold. The subtle tonal modelling of Eusebius's face in the tympanum of the khoran shows the artist's proficiency.�Trots det lilla storleket på volymen och därmed av miniatyrerna, varje element i dekoren är exakt och skickligt utarbetad. Färgsättningen kännetecknas av dess mjukhet hos nyanserna matchade av en diskret skimrande guld. Den subtila tonen i modelleringen av Eusibius ansikte i tympanon av KHoranen visar konstnärens kunnighet.
The Gospels (MS8321)�Evangelierna (MS8321)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Letter of Eusebius to Carpianus�Brev från Eusebius till Carpianus
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13Cï¿ Century
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 15.8 X 11.3 cm�Pergament, 15,8 x 11,3 cm
Page:
Source:

In spite of the small size of the volume and consequently of the miniatures, every element of the decor is precisely and skilfully worked out. The colouring is characterized by a softness of hues matched by a discreet shimmering of gold. The subtle tonal modelling of Eusebius's face in the tympanum of the khoran shows the artist's proficiency.�Trots det lilla storleket på volymen och därmed av miniatyrerna, varje element i dekoren är exakt och skickligt utarbetad. Färgsättningen kännetecknas av dess mjukhet hos nyanserna matchade av en diskret skimrande guld. Den subtila tonen i modelleringen av Eusibius ansikte i tympanon av KHoranen visar konstnärens kunnighet. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The page displays exquisite proportions and a happy balance of all elements of the ornamentation. The latter include the rectangular headpiece and the columns decorated from base to capital with floral and geometrical motifs accompanied by the figures of birds.�Sidan avslöjar utsökta proportioner och en glad balans av alla element hos utsmyckningen. Den senare inkluderar det rektangulära överstycket och kolumner dekorerade från bas till kapitalen med blommiga och geometriska motiv tillsammans med fågelfigurer.
The Gospels (MS8321)�Evangelierna (MS8321)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13Cï¿ Century
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 15.8 X 11.3 cm�Pergament, 15,8 x 11,3 cm
Page:
Source:

The page displays exquisite proportions and a happy balance of all elements of the ornamentation. The latter include the rectangular headpiece and the columns decorated from base to capital with floral and geometrical motifs accompanied by the figures of birds.�Sidan avslöjar utsökta proportioner och en glad balans av alla element hos utsmyckningen. Den senare inkluderar det rektangulära överstycket och kolumner dekorerade från bas till kapitalen med blommiga och geometriska motiv tillsammans med fågelfigurer. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The portrait displays the most characteristic features of the medieval approach: the strictly frontal view of the figure, the rigid, erect attitude, the conventional position of the arms and, finally, the schematic treatment of the face which is almost utterly devoid of any portrait characteristics. The only element which imparts a certain measure of realism to the miniature is the Prince's dress imitating the traditional attire of Armenian kings, with regard to its general design and colour. Similar representations of the royal garments, accurately conveying the precious, richly ornamented material of which they were made, frequently occur in Armenian miniatures and wall paintings from the tenth century onwards.�Porträttet visar det mest karaktäristiska tännetecknet hos den medeltida stilen: den strikta frontvyn hos figuren, den rigida resta attityden, den konventionella positionen hos armar och slutligen den schematiska behandlingen av ansiktet som är nästan ytterst utan några som helst portsättkaraktärer. Det enda elementet som skänker en viss grad av realism till miniatyren är prinsens dräkt, imiterande den traditionella klädseln av armeniska kungar, med avseende på dess allmänna design och färg. LIknande representationer av kungliga klädsel, noggrannt återgivande det dyrbara, rikligt utsmyckade materialet som de var gjorda av, förekommer ofta i armeniska miniatyrer och väggmålningar från 900-talet och framåt.
The Gospels (MS8321)�Evangelierna (MS8321)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portrait of prince Leon�Porträtt av prins Leon
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13Cï¿ Century
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 15.8 X 11.3 cm�Pergament, 15,8 x 11,3 cm
Page:
Source:

The portrait displays the most characteristic features of the medieval approach: the strictly frontal view of the figure, the rigid, erect attitude, the conventional position of the arms and, finally, the schematic treatment of the face which is almost utterly devoid of any portrait characteristics. The only element which imparts a certain measure of realism to the miniature is the Prince's dress imitating the traditional attire of Armenian kings, with regard to its general design and colour. Similar representations of the royal garments, accurately conveying the precious, richly ornamented material of which they were made, frequently occur in Armenian miniatures and wall paintings from the tenth century onwards.�Porträttet visar det mest karaktäristiska tännetecknet hos den medeltida stilen: den strikta frontvyn hos figuren, den rigida resta attityden, den konventionella positionen hos armar och slutligen den schematiska behandlingen av ansiktet som är nästan ytterst utan några som helst portsättkaraktärer. Det enda elementet som skänker en viss grad av realism till miniatyren är prinsens dräkt, imiterande den traditionella klädseln av armeniska kungar, med avseende på dess allmänna design och färg. LIknande representationer av kungliga klädsel, noggrannt återgivande det dyrbara, rikligt utsmyckade materialet som de var gjorda av, förekommer ofta i armeniska miniatyrer och väggmålningar från 900-talet och framåt. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads