Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS10675) Page: 1 2  
Highslide JS
The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpianus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S. Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.
Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Letter of Eusebius to Carpianus�Brev från Eusebius till Carpianus
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpianus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S. Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.<br>Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpi-anus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S.Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.
Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpi-anus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S.Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.<br>Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpi-anus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S.Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.
Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The tympanums of the arches decorating the rectangular entablatures of the khorans comprise half-length representations - of Eusebius and Carpianus (on the pages with the Letter), of the prophets and of Christ and the Virgin (above the Canon tables). While representations of Eusebius and Carpi-anus occur frequently enough in Armenian illuminated manuscripts (although, according to S.Der Nersessian, they became widespread in Armenian and especially Cilician book painting only in the thirteenth century), the portrayal of the Old Testament prophets in a Gospel manuscript is rather unusual. The artist probably wished to emphasize the close links between the Old and the New Testament.<br>Thanks to Toros Roslin's skill the portraits become an integral part of the entire decorative composition, which also includes birds of different species, in most cases depicted very naturalistically. Some of them, however, at first sight appear to be merely elements of the ornamental pattern, and only a closer look reveals their lifelike features. In giving them a static character, at the expense of vividness and realism of representation, the artist had in mind the decorative role these figures were to play in the design of the page.�Tympanon hos bågarna som dekorera den rektangulära entablement hos khoranerna består av halvlånga representationer av Eusebius och Carpianus (på sidorna med bokstäver), av profeterna och av Kristus och Jungfrun (ovanför kanoniska plattan). medan representationerna av Eusebius och Carpianus finns ofta illustrerade i Armeniska manuskript (även om enligt S. Der Nerssesian, blev de vid förekommande i armeniska och i synnerhet i kilikiska bokmålerier endast under 1200-talet), är porträtt av det Gamla Testamentets profeter i Evangeliernas manuskript ändå rätt sällsynt. Konstnären önskade antagligen betoan det nära bandet mellan det Gamla och Nya Testamentet%B4. Tack vare Toros Roslins skicklighet blev porträtterna en integrerad del av hela den dekorativa kompositionen, vilken också inkluderar fåglar av olika arter, i de flesta fall vädligt naturtrogna avbildade. Några av dem verkar dock, vid första anblicket, vara element av rena dekorativa mönster, och endast efter en närmare undersökning avslöjas deras naturliga särdrag. I skänkandet av en statisk karaktär, på bekostnad av livligheten och relismen hos representationen, hade konstnären den dekorativa rollen hos dessa figurer i åtankarna i designen av sidan. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The poetical atmosphere of this scene is due to the colouring based on delicate pastel shades, and to the well-balanced disposition of figures delineated by soft, flowing lines. The river Jordan is treated in a purely decorative manner, with spirals for waves in the upper part and band-like waves in the lower part of the picture.�Den poetiska atmosfären i denna scen är på grund av dess färgsättning baserad på de delikata pastellskuggorna och den välbalanserade dispositionen hos figurerna avbildade av mjuka, flytande linjer. Jordanfloden behandlas i ett rent dekoraktivt manér, med spiraler för vågor i den övre delen och bandliknande vågor i den nedre delen av bilden.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Baptism of Christ�Kristus dop
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The poetical atmosphere of this scene is due to the colouring based on delicate pastel shades, and to the well-balanced disposition of figures delineated by soft, flowing lines. The river Jordan is treated in a purely decorative manner, with spirals for waves in the upper part and band-like waves in the lower part of the picture.�Den poetiska atmosfären i denna scen är på grund av dess färgsättning baserad på de delikata pastellskuggorna och den välbalanserade dispositionen hos figurerna avbildade av mjuka, flytande linjer. Jordanfloden behandlas i ett rent dekoraktivt manér, med spiraler för vågor i den övre delen och bandliknande vågor i den nedre delen av bilden.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The compact character of the composition is to a large extent due to its colouring, based on the sharp contrast between the gold halo around the Virgin's head and the deep saturated blue of the background representing the mouth of a cave. Although the general effect is two-dimensional, the figures and details of the setting stand out clearly against the gold background. The main group is formed by Mary, St.Joseph
and the angel, the figure of the Virgin serving as the compositional centre.
The colour range which, together with the above-mentioned contrast of dark blue and gold, also includes delicate violet tints and bright patches of red, gives a jubilant note to the miniature.�Den kompakta karaktären hos kompositionen är till en större del på grund av dess färgsättning, baserad på den skarpa kontrasten mellan det gyllene halon runt Jungfruns huvud och den djupt mättade blåa färgen hos bakgrunden som representerar grottan öppning. Även om den allmänna effekten är tvådimensionellt, sticker figurerna och detaljerna tydligt ut mot den gyllene bakgrunden. Huvudgruppen består av Maria, S:t Josef och ängeln, där Jungfrun utgör kompositionens centrum. Färgskalan som, tillsammans med ovannämnda kontrasten hos det mörkblåa och guldet, även inkluderar delikata lila inslag och ljusa fickor av rött, ger ett glädjestrålande inslag till miniatyren.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The adoration of the magi�Vise männens vördnadsbedyrelse
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The compact character of the composition is to a large extent due to its colouring, based on the sharp contrast between the gold halo around the Virgin's head and the deep saturated blue of the background representing the mouth of a cave. Although the general effect is two-dimensional, the figures and details of the setting stand out clearly against the gold background. The main group is formed by Mary, St.Joseph<br>and the angel, the figure of the Virgin serving as the compositional centre.<br>The colour range which, together with the above-mentioned contrast of dark blue and gold, also includes delicate violet tints and bright patches of red, gives a jubilant note to the miniature.�Den kompakta karaktären hos kompositionen är till en större del på grund av dess färgsättning, baserad på den skarpa kontrasten mellan det gyllene halon runt Jungfruns huvud och den djupt mättade blåa färgen hos bakgrunden som representerar grottan öppning. Även om den allmänna effekten är tvådimensionellt, sticker figurerna och detaljerna tydligt ut mot den gyllene bakgrunden. Huvudgruppen består av Maria, S:t Josef och ängeln, där Jungfrun utgör kompositionens centrum. Färgskalan som, tillsammans med ovannämnda kontrasten hos det mörkblåa och guldet, även inkluderar delikata lila inslag och ljusa fickor av rött, ger ett glädjestrålande inslag till miniatyren. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Although the motif of The Last Judgement occurred frequently in early Armenian frescoes, it did not appear in illuminated manuscripts until the thirteenth century when it was taken up by Cilician book illustrators, Toros Roslin among them. In the Malatian Gospels we find a concise version of the scene treated in a grand and solemn manner, which is manifest in the strict symmetry of the composition. The three principal figures are supported by the subsidiary groups creating a rhythmical pattern. The dramatic element is enhanced by the colouring based on dense saturated tones.�Även om motivet för Yttersta domen förekom ofta i tidiga armeniska freskomåleri dök det inte upp i illustrerade manuskript förrän 1200-talet när det upptogs av kilikiska båkmålare, bl.a. Toros Roslin. I de malatianska evangelierna hittar vi en kortfattad version av scenen, behandlad i en storartad och högtidlig manér, vilket framgår i den strikta symmetrin hos kompositionen. De tre huvudfigurerna stöds av de andra grupperna som skapar ett rytmiskt mönster. Det dramatiska elementet förstärks av färgsättningen baserad på de tätta mättade tonerna.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The last Judgement�Yttersta domen
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

Although the motif of The Last Judgement occurred frequently in early Armenian frescoes, it did not appear in illuminated manuscripts until the thirteenth century when it was taken up by Cilician book illustrators, Toros Roslin among them. In the Malatian Gospels we find a concise version of the scene treated in a grand and solemn manner, which is manifest in the strict symmetry of the composition. The three principal figures are supported by the subsidiary groups creating a rhythmical pattern. The dramatic element is enhanced by the colouring based on dense saturated tones.�Även om motivet för Yttersta domen förekom ofta i tidiga armeniska freskomåleri dök det inte upp i illustrerade manuskript förrän 1200-talet när det upptogs av kilikiska båkmålare, bl.a. Toros Roslin. I de malatianska evangelierna hittar vi en kortfattad version av scenen, behandlad i en storartad och högtidlig manér, vilket framgår i den strikta symmetrin hos kompositionen. De tre huvudfigurerna stöds av de andra grupperna som skapar ett rytmiskt mönster. Det dramatiska elementet förstärks av färgsättningen baserad på de tätta mättade tonerna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The artist obviously attempts to convey the feeling of deep, though restrained grief: the faces are sad and mournful, the movements betray silent anguish. The outline of the Cross serves as an important expressive element of the composition. The colour range is composed of quiet shades of dark blues, pale violets and greyish-greens, without a single bright stroke, on a background of faintly shimmering gold.�Konstnären försöker tydligen att förmedla känslan om djup, men något återhålsamt sorg: ansikten är ledsna och sorgsna, rörelserna avslöjar en tyst vånda. Korsets konturer tjänar som ett viktigt utrycksfullt element i kompositionen. Färgspektrumet är sammansatt av återhållsamma nyanser av mörkblå, blek lila och gråtonigt grönt, utan ett enda ljust penseldrag, på en bakgrund av svagt skimmrande guld.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Descent from the Cross�Kristus nedsitgning
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The artist obviously attempts to convey the feeling of deep, though restrained grief: the faces are sad and mournful, the movements betray silent anguish. The outline of the Cross serves as an important expressive element of the composition. The colour range is composed of quiet shades of dark blues, pale violets and greyish-greens, without a single bright stroke, on a background of faintly shimmering gold.�Konstnären försöker tydligen att förmedla känslan om djup, men något återhålsamt sorg: ansikten är ledsna och sorgsna, rörelserna avslöjar en tyst vånda. Korsets konturer tjänar som ett viktigt utrycksfullt element i kompositionen. Färgspektrumet är sammansatt av återhållsamma nyanser av mörkblå, blek lila och gråtonigt grönt, utan ett enda ljust penseldrag, på en bakgrund av svagt skimmrande guld. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The natural pose and the face with its expression of calm concentration were undoubtedly glimpsed from real life. The colouring is based on the artist's favourite combination of rich blues and gold, with touches of bright red enhancing the vividness of the composition.�Den naturliga poseringen och ansiktet med dess utrryck av fridfullt koncentration var otvivelaktigen tagna från verkliga livet. Färgsättningen är baserad på konstnärens favoritkombination av mättade blått och guld, med toner av ljust rött som berikar livligheten i kompositionen.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Mark�S:t Markus
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The natural pose and the face with its expression of calm concentration were undoubtedly glimpsed from real life. The colouring is based on the artist's favourite combination of rich blues and gold, with touches of bright red enhancing the vividness of the composition.�Den naturliga poseringen och ansiktet med dess utrryck av fridfullt koncentration var otvivelaktigen tagna från verkliga livet. Färgsättningen är baserad på konstnärens favoritkombination av mättade blått och guld, med toner av ljust rött som berikar livligheten i kompositionen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The decor of the page is harmoniously balanced. In choosing the figure of Christ on a winged lion's back for his initial, Roslin made use of a motif known in Armenian book painting long before him.�Sidans utsmyckning är harmoniskt balanserat. I valet av figuren för Kristus på ett bevingat lejons rygg som sin initial, använde Roslin ett känt motiv i armeniska bokmålningen långt före honom.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of St. Mark�Första sidan från S:t Markus-evangeliet
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

The decor of the page is harmoniously balanced. In choosing the figure of Christ on a winged lion's back for his initial, Roslin made use of a motif known in Armenian book painting long before him.�Sidans utsmyckning är harmoniskt balanserat. I valet av figuren för Kristus på ett bevingat lejons rygg som sin initial, använde Roslin ett känt motiv i armeniska bokmålningen långt före honom. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Unlike most of the other historiated miniatures in the manuscript, this scene does not occupy a full page, but is placed under the text, in the lower part of the folio. The figures are arranged almost symmetrically, in a frieze-like fashion, thus forming a well-balanced composition. The animation of the faces, the poses and gestures of the characters suggest that the artist sought to enliven the canonical scheme with details borrowed from real life.�Olik de flesta andra illustrerade miniatyrer i manuskriptet, tar denna scen inte upp en hel sida, utan är placerad under texten, i den nedre delen av sidan. Figurerna är arrangerade nästan symmetriska på ett frisliknande sätt och formar därmed en välbalanserad komposition. Teckningen hos ansiktena, poseringarna och kroppshållningen hos karaktärerna föreslår att konstnären sökte att liva upp det kanoniska schemat med detaljer lånade från det verkliga livet.
The Gospels (MS10675)�Evangelierna (MS10675)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem�Intåget till Jerusalem
Author: Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin�Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268�
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm�Pergament, 22 x 17 cm
Page:
Source:

Unlike most of the other historiated miniatures in the manuscript, this scene does not occupy a full page, but is placed under the text, in the lower part of the folio. The figures are arranged almost symmetrically, in a frieze-like fashion, thus forming a well-balanced composition. The animation of the faces, the poses and gestures of the characters suggest that the artist sought to enliven the canonical scheme with details borrowed from real life.�Olik de flesta andra illustrerade miniatyrer i manuskriptet, tar denna scen inte upp en hel sida, utan är placerad under texten, i den nedre delen av sidan. Figurerna är arrangerade nästan symmetriska på ett frisliknande sätt och formar därmed en välbalanserad komposition. Teckningen hos ansiktena, poseringarna och kroppshållningen hos karaktärerna föreslår att konstnären sökte att liva upp det kanoniska schemat med detaljer lånade från det verkliga livet. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Page: 1 2
Ads