Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS7648)  
Highslide JS
The Evangelist is presented in a free and natural attitude; his movements display confidence and calm, the face is subtly modelled by means of delicate shading. The architectural background of the scene contributes to the effect of spatial depth created by the composition.�Evangelisten presenteras i en fri och naturlig attityd; hans rörelser visar självtillit och lugn, ansiktet är subtilt modellerat genom delikata skuggor. Den arkitektoniska bakgrunden hos scenen bidrar till effekten hos spatialt djup, skapat genom kompositionen.
The Gospels (MS7648)�Evangelierna (MS7648)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Mark�S:t Markus
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.7 cm�Pergament, 22 x 15,7 cm
Page:
Source:

The Evangelist is presented in a free and natural attitude; his movements display confidence and calm, the face is subtly modelled by means of delicate shading. The architectural background of the scene contributes to the effect of spatial depth created by the composition.�Evangelisten presenteras i en fri och naturlig attityd; hans rörelser visar självtillit och lugn, ansiktet är subtilt modellerat genom delikata skuggor. Den arkitektoniska bakgrunden hos scenen bidrar till effekten hos spatialt djup, skapat genom kompositionen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The ornamentation of the headpiece is based on a pattern of interlacing red lines which form pentagonal and octagonal stars standing out against the gold background in a kind of decorative lattice. The use of black aimed at giving prominence to the pattern emphasizes the glow of the gold and imparts an additional splendour to the decor of the headpiece. The treatment of the ornamental patterns in this and other manuscripts of the same school is much more detailed and elaborate than in the miniatures produced at Hromkla. The marginal ornamentation on this page may serve as a good example. It is based on a very complicated pattern in which every subsequent motif grows, as it were, out of the one preceding it: thus, the foliate design incorporates various figures; the interlacing bands support human heads crowned by the figures of birds, whose tails form new interlacing bands, and so on. Worthy of attention is the script which, apart from the usual ornate initial, is composed of large ornamental characters incorporating zoomorphic and geometric elements.�Överstyckets utsmyckning är baserad på ett mönster av sammanflätade röda linjer som formar fem- och åttasidiga stjärnor som står ut mot den gyllene bakgrunden i ett dekorativt galler. Användningen av svart som är menat att ge tyngd till mönstret betonar glöden hos guldet och skänker ytterligare skönhet till dekoren hos överstycket. Behandlingen av de dekorativa mönstren i detta och andra manuskript från samma skola är mycket mer detaljerade och ingående än i miniatyrer producerade i Hromkla. Marginalutsmyckningen på denna sida kan tjäna som ett gott exempel. Det är baserat på ett ytterst komplicerat mönster i vilket det resulterade motivet växer som om framträdande ur det som föregår det: därför innehåller sidans design flera olika figurer; de sammanflätade banden stödjer människohuvuden krönta med figurer av fåglar, vars svans formar nya sammanflätade band o.s.v. Värt att notera är skriptet som, förutom det vanliga dekorativa initialet, är komponerat av stora dekorativa tecken som införlivar djurliknande och geometirska element.
The Gospels (MS7648)�Evangelierna (MS7648)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of st. John�Första sidan från S:t Johns Evangelium
Author: unknown�Okänd�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270�
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.7 cm�Pergament, 22 x 15,7 cm
Page:
Source:

The ornamentation of the headpiece is based on a pattern of interlacing red lines which form pentagonal and octagonal stars standing out against the gold background in a kind of decorative lattice. The use of black aimed at giving prominence to the pattern emphasizes the glow of the gold and imparts an additional splendour to the decor of the headpiece. The treatment of the ornamental patterns in this and other manuscripts of the same school is much more detailed and elaborate than in the miniatures produced at Hromkla. The marginal ornamentation on this page may serve as a good example. It is based on a very complicated pattern in which every subsequent motif grows, as it were, out of the one preceding it: thus, the foliate design incorporates various figures; the interlacing bands support human heads crowned by the figures of birds, whose tails form new interlacing bands, and so on. Worthy of attention is the script which, apart from the usual ornate initial, is composed of large ornamental characters incorporating zoomorphic and geometric elements.�Överstyckets utsmyckning är baserad på ett mönster av sammanflätade röda linjer som formar fem- och åttasidiga stjärnor som står ut mot den gyllene bakgrunden i ett dekorativt galler. Användningen av svart som är menat att ge tyngd till mönstret betonar glöden hos guldet och skänker ytterligare skönhet till dekoren hos överstycket. Behandlingen av de dekorativa mönstren i detta och andra manuskript från samma skola är mycket mer detaljerade och ingående än i miniatyrer producerade i Hromkla. Marginalutsmyckningen på denna sida kan tjäna som ett gott exempel. Det är baserat på ett ytterst komplicerat mönster i vilket det resulterade motivet växer som om framträdande ur det som föregår det: därför innehåller sidans design flera olika figurer; de sammanflätade banden stödjer människohuvuden krönta med figurer av fåglar, vars svans formar nya sammanflätade band o.s.v. Värt att notera är skriptet som, förutom det vanliga dekorativa initialet, är komponerat av stora dekorativa tecken som införlivar djurliknande och geometirska element. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads