Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS9422)  
Highslide JS
In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.
The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.
The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.
The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece).�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket).
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.<br>The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.<br>The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.<br>The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece).�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.
The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.
The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.
The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket).
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.<br>The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.<br>The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.<br>The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.
The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.
The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.
The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket).
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.<br>The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.<br>The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.<br>The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.
The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.
The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.
The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket).
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

In so far as virtuosity of execution and the striking variety of ornamentation are concerned, the only other Cilician illuminated manuscript which can stand comparison with this one is the 1286 Lectionary. None of the four khorans reproduced here repeat one another in the arrangement and choice of ornamental patterns. The only respect in which they are comparable is the general design of the entablature: in two of the four khorans the rectangular top is supplemented by an arch-shaped ornamental pattern.<br>The khoran on f. 5v is a striking example of the effectiveness of such a combination: here the entablature resting on three slender ornate columns is pierced by two parallel arches. The scale-like ornamentation of the arches produces a relief-like effect, especially against the background of the entablature whose remaining surface is adorned with an elaborate but flat foliate design incorporating zoomorphic and anthropomorphic motifs.<br>The khoran on f. 9v, with its elaborate guilloche ornamentation, betrays the hand of a typically Oriental master favouring endlessly repeated interlacing patterns. The key motif of this khoran is the rosette, which was extremely popular with Armenian book illustrators, sculptors and stone-carvers (it was, for example, widely used in the ornamentation of khatchkars). The figures of birds, animals and horsemen which are either ingeniously interwoven into the guilloche of the entablature or placed on top of it, are depicted with amazing skill and a truly realistic precision of detail.<br>The khoran on f. 8 is characterized by an extremely well-balanced arrangement of the decorative elements. Its rectangular top comprises an arch-shaped "goffered" band which rounds off the elaborate openwork pattern against the gold background of the headpiece. The decor is supplemented by an almost realistically treated figural motif (the ten partridges surmounting the headpiece)�Vad det gäller virtuositet hos utförandet och den slående variationen hos utsmyckningen är den enda andra kilikiska illustrerade minatyren som kan jämföras med denna är 1286 års evangeliebok. Ingen av de fyra khoranerna som har skapats här repeterar varandra i arrangemanget och valet av utsmyckningsmönster. Den enda aspketen som de kan jämföras i är den generella designen hos entablementet: i två av de fyra khornerna är den rektangulära toppen kompletterat med ett bågformat dekorativt mönster. khoranen hos f. 5v är ett slående exempel på effektiviteten hos sådan kombination: här vilar entablementet på tre smala dekorativa kolumner och är genomborrad av två parallella bågar. Den skalenliga utsmyckningen hos bågarna skapar en reliefliknande effekt, speciellt mot bakgrunden av etablementet vars övriga yta är prydd med en komplicerad men platt folierad design som omfattar djurlika och antropormofisiska motiv. Khoranen i f. 9v, med sin utförliga flätmönstrade utsmyckning, avslöjar handen hos en typisk orientalisk mästare som föredrar oändliga repeterande sammanflättade mönster. Huvudmotivet i denna khoran är rosetten, som var extremt populär hos armeniska bokmålare, skulptörer och stenhuggare (den var t.ex. ofta använt i utsmycknignen av khatchkarer). Figurerna av fåglar, djur och ryttare som är antingen genialt sammanvävd in i flämtmönstret hos entablementet eller är placerade ovanför det, är avbildade med utomordentlig skicklighet och en sann realistisk noggrannhet hos detaljerna. Khoranen hos f. 8 är kännetecknande genom ett extremt välbalanserat arrangemang av dekorativa element. Toppen hos rektangulären utgör ett båformat "goffererat" band som avrundar det detaljerade genombrutna mönstret mot den guldbakgrund hos överstycken. Dekoren är kompletterad med ett nästan realistiskt behandlat figurmotiv (de tio rappshönsen som krönar huvudstycket). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The highly expressive character of this miniature is mainly accounted for by its colouring, rich in shades and exquisitely balanced. The combination of red, blue (or sometimes green) and gold, so typical of Cilician illumination, is supported here by a wide range of delicate pastel tints including pale lilac, soft violet, greyish-blue, ash-grey, cherry-red and light green. The refined colouring imparts a special charm to the picture in which every single detail is perfectly executed.�Den högst uttryckliga karaktären hos denna miniatyr är huvudsaklignen på grund av dess färgsättning, rikt i skuggor och utsökt balanserad. Kombinationen av röd, blå (eller ibland grön) och guld, typiska för den kilikiska målningen, stöds här av ett brett spektrum av delikata pastelfärger inkluderande lila, mjuk lila, gråblått, askgrå, körsbärsrött och ljust grönt. Den förfinade färgsättningen skänker ett speciellt charm till bilden i vilken varje ensild detalj är perfekt utförd.
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Jungfru Marie bebådelse
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

The highly expressive character of this miniature is mainly accounted for by its colouring, rich in shades and exquisitely balanced. The combination of red, blue (or sometimes green) and gold, so typical of Cilician illumination, is supported here by a wide range of delicate pastel tints including pale lilac, soft violet, greyish-blue, ash-grey, cherry-red and light green. The refined colouring imparts a special charm to the picture in which every single detail is perfectly executed.�Den högst uttryckliga karaktären hos denna miniatyr är huvudsaklignen på grund av dess färgsättning, rikt i skuggor och utsökt balanserad. Kombinationen av röd, blå (eller ibland grön) och guld, typiska för den kilikiska målningen, stöds här av ett brett spektrum av delikata pastelfärger inkluderande lila, mjuk lila, gråblått, askgrå, körsbärsrött och ljust grönt. Den förfinade färgsättningen skänker ett speciellt charm till bilden i vilken varje ensild detalj är perfekt utförd. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
It is interesting to compare this miniature with The Raising of Lazarus by Toros Roslin in terms of the changes in the style of Cilician miniature which took place between 1260 and 1280. Roslin's interpretation included only a few essential figures, whereas the present version depicts numerous characters. G. Millet in his Recherches sur l'iconographie de Vevan-gile aux XIV, XV et XVI siecles d'apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos (Paris, 1916), referring to the appearance (in some Italian and Armenian versions of this subject) of human figures behind the rock, characterized this icon-ographic type as evocative of Byzantine tradition. He explains the presence of these figures by the combination of the main motif with The Entry into Jerusalem. There is also a probability that the artist had in mind certain literary sources, depicting not a crowd of idle onlookers but a group of patriarchs and prophets hopefully watching the miracle from the "kingdom of the dead": according to some apocryphal sources and to the text of the Sharakan (an Armenian religious hymn), the raising of Lazarus gave them hope of salvation and deliverance from hell. The treatment of the figures shows the artist's concern for vivid and lifelike representation. Due to the subtle psychological nuances which he manages to convey, each of the characters bears a clear mark of individuality.�Det är intressant att jämföra denna miniatyren med Lazarus uppståndelse av Toros Roslin vad det gäller ändringar i stilen hos kilikiska miniatyren som skedde mellan 1260 och 1280. Roslins tolkning inkluderade endast ett fåtal nödvändiga figurer medan den nuvarande versionen avbildar flera personer. G. Millet, i sin Recherches sur l'iconographie de Vevan-gile aux XIV, XV et XVI siecles d'apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos (Paris, 1916), skrev att framträdandet hos mänskliga figurer (i några italienska och armeniska versioner av detta ämne) bakom stenen påminnde om ikonografin hos bysantinska traditionen. Han förklarar närvaron av dessa figurer med kombinationen av huvudmotivet och Intåget in i Jerusalem. Det finns även en möjlighet om att konstnären hade i åtankarna vissa enskilda litterära källor, avbildande inte en grupp av passiva åskådare, utan en grupp av pratiarker och profeter hoppfullt tittande på miraklet från "de dödas rike": enligt några apokryfiska källor och texten i Sharakan (en armenisk religiös hymn), gav Lazarus uppståndelse dem hopp om frälsning och räddning från helvetet. Behandlingen av figurer visar att konstnärens intresse för vivida och verklighetstrogna representationer. På grund av den subtila psykologiska nyanser vilka han lyckas förmedla, bär var och en av karaktärerna ett tydligt tecken på individualitet.
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Raising of Lazarus�Lazarus uppståndelese
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

It is interesting to compare this miniature with The Raising of Lazarus by Toros Roslin in terms of the changes in the style of Cilician miniature which took place between 1260 and 1280. Roslin's interpretation included only a few essential figures, whereas the present version depicts numerous characters. G. Millet in his Recherches sur l'iconographie de Vevan-gile aux XIV, XV et XVI siecles d'apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos (Paris, 1916), referring to the appearance (in some Italian and Armenian versions of this subject) of human figures behind the rock, characterized this icon-ographic type as evocative of Byzantine tradition. He explains the presence of these figures by the combination of the main motif with The Entry into Jerusalem. There is also a probability that the artist had in mind certain literary sources, depicting not a crowd of idle onlookers but a group of patriarchs and prophets hopefully watching the miracle from the "kingdom of the dead": according to some apocryphal sources and to the text of the Sharakan (an Armenian religious hymn), the raising of Lazarus gave them hope of salvation and deliverance from hell. The treatment of the figures shows the artist's concern for vivid and lifelike representation. Due to the subtle psychological nuances which he manages to convey, each of the characters bears a clear mark of individuality.�Det är intressant att jämföra denna miniatyren med Lazarus uppståndelse av Toros Roslin vad det gäller ändringar i stilen hos kilikiska miniatyren som skedde mellan 1260 och 1280. Roslins tolkning inkluderade endast ett fåtal nödvändiga figurer medan den nuvarande versionen avbildar flera personer. G. Millet, i sin Recherches sur l'iconographie de Vevan-gile aux XIV, XV et XVI siecles d'apres les monuments de Mistra, de la Macedoine et du Mont-Athos (Paris, 1916), skrev att framträdandet hos mänskliga figurer (i några italienska och armeniska versioner av detta ämne) bakom stenen påminnde om ikonografin hos bysantinska traditionen. Han förklarar närvaron av dessa figurer med kombinationen av huvudmotivet och Intåget in i Jerusalem. Det finns även en möjlighet om att konstnären hade i åtankarna vissa enskilda litterära källor, avbildande inte en grupp av passiva åskådare, utan en grupp av pratiarker och profeter hoppfullt tittande på miraklet från "de dödas rike": enligt några apokryfiska källor och texten i Sharakan (en armenisk religiös hymn), gav Lazarus uppståndelse dem hopp om frälsning och räddning från helvetet. Behandlingen av figurer visar att konstnärens intresse för vivida och verklighetstrogna representationer. På grund av den subtila psykologiska nyanser vilka han lyckas förmedla, bär var och en av karaktärerna ett tydligt tecken på individualitet. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The decor here is less sumptuous than in the title-pages of the 1286 Lectionary (see Pls. 132-135). It is more moderate and compact in its proportions. The marginal decoration on f. 20 contains an allegoric representation of the Tree of Jesse. S.Der Nersessian believes that this motif, which had long been popular in Western European art, became more and more widespread during the thirteenth century in the art of Eastern Christendom.
The ornate headpiece of the other folio (f. 107) is reminiscent of a lattice window through which dazzling sunlight breaks forth. The overall decor of the folio is made remarkably attractive and expressive by the contrast of the light openwork ornament with the solid figures of two fallow deer presented symmetrically, in a heraldic fashion, in the middle of the headpiece, and with the delicate ornamental design of the border.�Dekoren här är mindre praktfull än den i titelsidan hos 1286 års evangeliebok. Den är mer återhållsam och kompakt i sina proportioner. Dekorationen hos marginalerna hos f. 20 innehåller en allegorisk representation av Isais träd. S. Der Nersessian tror att detta motiv, som länge hade varit populär i västeuropeisk konst, spreds mer och mer i östlig kristen konst under 1200-talet. Det utsmyckade överstycket i den andra sidan (f. 107) påminner om ett gallerfönster genom vilket skimrande solljus kommer fram. Den allmänna dekoren i sidan görs anmärkningsvärd attraktivt och uttrycksfullt genom kontrasten hos lätt genombrutet utsmyckning med solida figurer av två rödgula rådjur som presenteras symmetriska, på ett heraldiskt sätt, i mitten av huvudstycket och med den delikata utsmyckningsdesignen i kanterna.
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of St. Matthew�Första sidan från S:t Matteus evangelium
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

The decor here is less sumptuous than in the title-pages of the 1286 Lectionary (see Pls. 132-135). It is more moderate and compact in its proportions. The marginal decoration on f. 20 contains an allegoric representation of the Tree of Jesse. S.Der Nersessian believes that this motif, which had long been popular in Western European art, became more and more widespread during the thirteenth century in the art of Eastern Christendom.<br>The ornate headpiece of the other folio (f. 107) is reminiscent of a lattice window through which dazzling sunlight breaks forth. The overall decor of the folio is made remarkably attractive and expressive by the contrast of the light openwork ornament with the solid figures of two fallow deer presented symmetrically, in a heraldic fashion, in the middle of the headpiece, and with the delicate ornamental design of the border.�Dekoren här är mindre praktfull än den i titelsidan hos 1286 års evangeliebok. Den är mer återhållsam och kompakt i sina proportioner. Dekorationen hos marginalerna hos f. 20 innehåller en allegorisk representation av Isais träd. S. Der Nersessian tror att detta motiv, som länge hade varit populär i västeuropeisk konst, spreds mer och mer i östlig kristen konst under 1200-talet. Det utsmyckade överstycket i den andra sidan (f. 107) påminner om ett gallerfönster genom vilket skimrande solljus kommer fram. Den allmänna dekoren i sidan görs anmärkningsvärd attraktivt och uttrycksfullt genom kontrasten hos lätt genombrutet utsmyckning med solida figurer av två rödgula rådjur som presenteras symmetriska, på ett heraldiskt sätt, i mitten av huvudstycket och med den delikata utsmyckningsdesignen i kanterna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The decor here is less sumptuous than in the title-pages of the 1286 Lectionary. It is more moderate and compact in its proportions. The marginal decoration on f. 20 contains an allegoric representation of the Tree of Jesse. S. Der Nersessian believes that this motif, which had long been popular in Western European art, became more and more widespread during the thirteenth century in the art of Eastern Christendom.
The ornate headpiece of the other folio (f. 107) is reminiscent of a lattice window through which dazzling sunlight breaks forth. The overall decor of the folio is made remarkably attractive and expressive by the contrast of the light openwork ornament with the solid figures of two fallow deer presented symmetrically, in a heraldic fashion, in the middle of the headpiece, and with the delicate ornamental design of the border.�Dekoren här är mindre praktfull än den i titelsidan hos 1286 års evangeliebok. Den är mer återhållsam och kompakt i sina proportioner. Dekorationen hos marginalerna hos f. 20 innehåller en allegorisk representation av Isais träd. S. Der Nersessian tror att detta motiv, som länge hade varit populär i västeuropeisk konst, spreds mer och mer i östlig kristen konst under 1200-talet. Det utsmyckade överstycket i den andra sidan (f. 107) påminner om ett gallerfönster genom vilket skimrande solljus kommer fram. Den allmänna dekoren i sidan görs anmärkningsvärd attraktivt och uttrycksfullt genom kontrasten hos lätt genombrutet utsmyckning med solida figurer av två rödgula rådjur som presenteras symmetriska, på ett heraldiskt sätt, i mitten av huvudstycket och med den delikata utsmyckningsdesignen i kanterna.
The Gospels (MS9422)�Evangelierna (MS9422)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First pageof the Gospel of St. Mark�Första sidan från S:t Markus evangelium
Author: Unknown�Okänd�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm�Pergament, 40,3 x 21 cm
Page:
Source:

The decor here is less sumptuous than in the title-pages of the 1286 Lectionary. It is more moderate and compact in its proportions. The marginal decoration on f. 20 contains an allegoric representation of the Tree of Jesse. S. Der Nersessian believes that this motif, which had long been popular in Western European art, became more and more widespread during the thirteenth century in the art of Eastern Christendom.<br>The ornate headpiece of the other folio (f. 107) is reminiscent of a lattice window through which dazzling sunlight breaks forth. The overall decor of the folio is made remarkably attractive and expressive by the contrast of the light openwork ornament with the solid figures of two fallow deer presented symmetrically, in a heraldic fashion, in the middle of the headpiece, and with the delicate ornamental design of the border.�Dekoren här är mindre praktfull än den i titelsidan hos 1286 års evangeliebok. Den är mer återhållsam och kompakt i sina proportioner. Dekorationen hos marginalerna hos f. 20 innehåller en allegorisk representation av Isais träd. S. Der Nersessian tror att detta motiv, som länge hade varit populär i västeuropeisk konst, spreds mer och mer i östlig kristen konst under 1200-talet. Det utsmyckade överstycket i den andra sidan (f. 107) påminner om ett gallerfönster genom vilket skimrande solljus kommer fram. Den allmänna dekoren i sidan görs anmärkningsvärd attraktivt och uttrycksfullt genom kontrasten hos lätt genombrutet utsmyckning med solida figurer av två rödgula rådjur som presenteras symmetriska, på ett heraldiskt sätt, i mitten av huvudstycket och med den delikata utsmyckningsdesignen i kanterna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads