Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS5784)  
Highslide JS
The style of the miniature retains certain traits proper to Cilician book painting of the 1280s. Thus, the facial type of the Evangelist, his somewhat heavy figure, the technique of face-modelling, and, finally, the choice of red, dark blue and dove-grey for the decoration of the framework go back to earlier models. But as interpreted by an artist working in the last decade of the century, there is a noticeable deterioration in almost all pictorial elements which lose their original harmonious integrity. This is especially evident in the simplified treatment of the figure, in the awkwardness of the posture, in the crude colouring and in the schematic linear design.�Stilen hos miniatyren påminner om vissa drag hos kilikiska bokmåleriet under 1280-talet. Därför är ansiktsuttrycken hos evangelisten, hans något tunga figur, tekniken hos ansiktsmodelleringen och slutgligen, valet av rött, mörkblå och duvgrått för dekorationen av ramverket går tillbaka till tidigare modeller. Men som tolkad av en konstnär som arbetade under de senare decennierna i seklet, finns det anmärkningsvärda avvikelser i nästan alla bildliga element som förlorar sin ursprungliga harmoniska integritet. Detta är särskilt uppenbart i den förenklade behandlingen av figuren, i kroppshållningens tafatthet, i den grova färgsättningen och i den schmatisk och linjära designen.
The Gospels (MS5784)�Evangeliebok (MS5784)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew�S:t Matteus
Author: Stepanos�Stepanos�Simon�Simon
Illuminator: N/A
Date: 1293�
Place: Cilicia : - : - : Skevra monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.8 cm�Pergament, 22 X 15.8 cm
Page:
Source:

The style of the miniature retains certain traits proper to Cilician book painting of the 1280s. Thus, the facial type of the Evangelist, his somewhat heavy figure, the technique of face-modelling, and, finally, the choice of red, dark blue and dove-grey for the decoration of the framework go back to earlier models. But as interpreted by an artist working in the last decade of the century, there is a noticeable deterioration in almost all pictorial elements which lose their original harmonious integrity. This is especially evident in the simplified treatment of the figure, in the awkwardness of the posture, in the crude colouring and in the schematic linear design.�Stilen hos miniatyren påminner om vissa drag hos kilikiska bokmåleriet under 1280-talet. Därför är ansiktsuttrycken hos evangelisten, hans något tunga figur, tekniken hos ansiktsmodelleringen och slutgligen, valet av rött, mörkblå och duvgrått för dekorationen av ramverket går tillbaka till tidigare modeller. Men som tolkad av en konstnär som arbetade under de senare decennierna i seklet, finns det anmärkningsvärda avvikelser i nästan alla bildliga element som förlorar sin ursprungliga harmoniska integritet. Detta är särskilt uppenbart i den förenklade behandlingen av figuren, i kroppshållningens tafatthet, i den grova färgsättningen och i den schmatisk och linjära designen. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads