Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS7644a)  
Highslide JS
The miniature is based upon the iconographic pattern very rarely occurring in Armenian representations of The Passion cycle: apart from the usual attributes of the scene, the composition includes symbols of Ecclesia and Synagogue, of the Sun and the Moon, and also the figures of lamenting angels. In terms of its artistic and emotional impact this is one of the most expressive miniatures in the manuscript. The tragic atmosphere permeating the scene is felt not only in the figures, but also in the colouring, with its sombre shades of dark blue. The background represents the walls of Jerusalem (one bearing an inscription with the artist's signature).�Miniatyren är baserad på ikonografiskt mönster som är ytterst sällsynt förekommande i armeniska representationer av Kristi lidande: förutom den ovanliga attributerna i scenen, kompositionen även inkluderar symbolerna för ecclesia och synagoga, solen och månen, och även figurerna av klagande änglar. Vad det gäller dess konstnärliga och känslomässiga kraft är den en av de mest uttryckskraftiga miniatyrerna i manuskriptet. Den tragiska atmosfären som genomsyrar scenen känns inte igen enbart hos figurerna, utan även i färgsättningen, med dess dystra skuggor av mörkblå. Bakgrunden representerar Jerusalems murar (en bär på en inskription med konstnärens signatur).
The Gospels (MS7644a)�Evangeliebok (MS7644a)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Crucifixion�Korsfärtelsen
Author: unknown�Okänd�Avetik (second of the two illuminators unknown)�Avetik (den andre av illustatörerna är okänd)
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�Pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

The miniature is based upon the iconographic pattern very rarely occurring in Armenian representations of The Passion cycle: apart from the usual attributes of the scene, the composition includes symbols of Ecclesia and Synagogue, of the Sun and the Moon, and also the figures of lamenting angels. In terms of its artistic and emotional impact this is one of the most expressive miniatures in the manuscript. The tragic atmosphere permeating the scene is felt not only in the figures, but also in the colouring, with its sombre shades of dark blue. The background represents the walls of Jerusalem (one bearing an inscription with the artist's signature).�Miniatyren är baserad på ikonografiskt mönster som är ytterst sällsynt förekommande i armeniska representationer av Kristi lidande: förutom den ovanliga attributerna i scenen, kompositionen även inkluderar symbolerna för ecclesia och synagoga, solen och månen, och även figurerna av klagande änglar. Vad det gäller dess konstnärliga och känslomässiga kraft är den en av de mest uttryckskraftiga miniatyrerna i manuskriptet. Den tragiska atmosfären som genomsyrar scenen känns inte igen enbart hos figurerna, utan även i färgsättningen, med dess dystra skuggor av mörkblå. Bakgrunden representerar Jerusalems murar (en bär på en inskription med konstnärens signatur). - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Instead of the usual cross, Christ is depicted with a labarum in his hand. This detail, unusual for Armenian illumination, is undoubtedly a sign of Western influence, which was strongly felt in the Crimea in the fourteenth century. Catholicism was then a power which could not be ignored and which contributed to the diffusion of Italian art.�Istället för det vanliga korset, Kristus är avbildad med ett labarum i sin hand. Denna detalj, ovanlig för armeniska målningar, är utan tvekan ett tecken på västligt inflytande, vilket var påtagligt i Krim udner 1300-talet. katolicisimen var då en makt som inte kunde ignoreras och vilken bidrog till utspriddningen av italiensk konst.
The Gospels (MS7644a)�Evangeliebok (MS7644a)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Descent into Limbo�Nedstigningen i mörkret
Author: unknown�Okänd�Avetik (second of the two illuminators unknown)�Avetik (den andre av illustatörerna är okänd)
Illuminator: N/A
Date: 13C�14 Century
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm�Pergament, 23,5 x 16,8 cm
Page:
Source:

Instead of the usual cross, Christ is depicted with a labarum in his hand. This detail, unusual for Armenian illumination, is undoubtedly a sign of Western influence, which was strongly felt in the Crimea in the fourteenth century. Catholicism was then a power which could not be ignored and which contributed to the diffusion of Italian art.�Istället för det vanliga korset, Kristus är avbildad med ett labarum i sin hand. Denna detalj, ovanlig för armeniska målningar, är utan tvekan ett tecken på västligt inflytande, vilket var påtagligt i Krim udner 1300-talet. katolicisimen var då en makt som inte kunde ignoreras och vilken bidrog till utspriddningen av italiensk konst. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads