Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Lectionary :: Lectionary (MS4519)  
Highslide JS
Illustrations to the vision stories first appeared in Armenian miniature painting towards the end of the thirteenth century and later became a traditional part of the Gospel cycle. In their treatment of these subjects the artists, although mainly relying upon the iconographic canon, sometimes offered their own interpretation. The artist imitated the models which were in wide use at the time in Armenian book illumination.�Illustrationer av visionberättelser dyker först upp i den armeniska miniatyrmålningen vid slutet av 1200-talet och blev senare en traditionell del av Evangelium-cykel. I sin behandling av dessa ämnen, trots huvudsaklig beroende av de ikonografiska kanonen, erbjöd konstnärerna ibland sina egna tolkningar. Konstnären imiterade modellerna som vid denna tid användes i omfattande utsträckning i armenisk bokmålning.
Lectionary (MS4519)�Evangeliebok (MS4519)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Daniel's Vision�Daniels vision
Author: Sargis�Sargis�Possibly Sargis�Möjligen Sargis
Illuminator: N/A
Date: 1362�
Place: Western Armenia : - : Yerzynka :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 35 x 24 cm�Vellum, 35 x 24 cm
Page:
Source:

Illustrations to the vision stories first appeared in Armenian miniature painting towards the end of the thirteenth century and later became a traditional part of the Gospel cycle. In their treatment of these subjects the artists, although mainly relying upon the iconographic canon, sometimes offered their own interpretation. The artist imitated the models which were in wide use at the time in Armenian book illumination.�Illustrationer av visionberättelser dyker först upp i den armeniska miniatyrmålningen vid slutet av 1200-talet och blev senare en traditionell del av Evangelium-cykel. I sin behandling av dessa ämnen, trots huvudsaklig beroende av de ikonografiska kanonen, erbjöd konstnärerna ibland sina egna tolkningar. Konstnären imiterade modellerna som vid denna tid användes i omfattande utsträckning i armenisk bokmålning. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads