Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Lectionary :: Lectionary (MS7408)  
Highslide JS
The scene is treated in accordance with the well-known canonical scheme. As far as the manner of representation is concerned, the artist combines two different artistic principles: while the treatment of the faces and hands betrays an attempt at rendering the effect of volume, the folds of the garments and the background remain somewhat schematic. Such dual character of representation was on the whole characteristic of the Crimean miniature.�Scenen är behandlad i enlighet med det välkända kanoniska schemat. Vad det gäller sättet hos representatioen kombinerar konstnären två olika konstnärliga principer: medan behandlingen av ansikten och händer avslöjar ett försök att återge effekten av volym, förblir väcken hos kläderna och bakgrunden återblir rätt schematiska. Liknande dualistiska karaktärer hos representationen var i det hela kännetecknande för den krimiska miniatyren.
Lectionary (MS7408)�Evangeliebok (MS7408)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Ascension�Kristi himmelsfärd
Author: Karapet�Karapet�Arakel and Kirakos�Arakel och Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1356�
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 38 X 26.6 cm�Vellum, 38 X 26,6 cm
Page:
Source:

The scene is treated in accordance with the well-known canonical scheme. As far as the manner of representation is concerned, the artist combines two different artistic principles: while the treatment of the faces and hands betrays an attempt at rendering the effect of volume, the folds of the garments and the background remain somewhat schematic. Such dual character of representation was on the whole characteristic of the Crimean miniature.�Scenen är behandlad i enlighet med det välkända kanoniska schemat. Vad det gäller sättet hos representatioen kombinerar konstnären två olika konstnärliga principer: medan behandlingen av ansikten och händer avslöjar ett försök att återge effekten av volym, förblir väcken hos kläderna och bakgrunden återblir rätt schematiska. Liknande dualistiska karaktärer hos representationen var i det hela kännetecknande för den krimiska miniatyren. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The large-scale monumental figures of the Virgin and Gabriel are shown against the background of a pale green wall and of a dark blue sky - a type of background frequently occurring in works by the Crimean miniaturists.
The painting was undoubtedly executed by a highly proficient master who had a perfect command of figural treatment and a gift for modelling details. The miniature is particularly remarkable for its rich colouring, dominated by saturated blues and violets.
The lower frame contains an inscription by the illustrator, with his name unfortunately thoroughly rubbed out - probably by the other of the two artists, who did not want to share the credit for the work with a rival master.�De storskaliga monumentala figurerna hos Jungfrun och Gabriel visas mot bakgrunden av en blek grön vägg och en mörkblå himmel - en typ av bakgrund som är ofta förekommande i verk av krimiska minityrmålare. Målningen av utan tvekan gjord av en högst skicklig mästare som hade en perfekt kontroll över figurritning och begåvad i modellering av detaljer. Miniatyren är i synnerhet utomordentlig för dess rika färgsättning, dominerad av mättade blåa och lila färger. Den undre delen innehåller en inskription av illustratören, med hans namn som är olyckligt nog helt utsuddat - förmodligen av en av de andra konstnärerna som inte ville dela äran för verket med en rivaliserande mästare.


Lectionary (MS7408)�Evangeliebok (MS7408)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Annunciation�Jungfru Marie bebådelse
Author: Karapet�Karapet�Arakel and Kirakos�Arakel och Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1356�
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 38 X 26.6 cm�Vellum, 38 X 26,6 cm
Page:
Source:

The large-scale monumental figures of the Virgin and Gabriel are shown against the background of a pale green wall and of a dark blue sky - a type of background frequently occurring in works by the Crimean miniaturists.<br>The painting was undoubtedly executed by a highly proficient master who had a perfect command of figural treatment and a gift for modelling details. The miniature is particularly remarkable for its rich colouring, dominated by saturated blues and violets.<br>The lower frame contains an inscription by the illustrator, with his name unfortunately thoroughly rubbed out - probably by the other of the two artists, who did not want to share the credit for the work with a rival master.�De storskaliga monumentala figurerna hos Jungfrun och Gabriel visas mot bakgrunden av en blek grön vägg och en mörkblå himmel - en typ av bakgrund som är ofta förekommande i verk av krimiska minityrmålare. Målningen av utan tvekan gjord av en högst skicklig mästare som hade en perfekt kontroll över figurritning och begåvad i modellering av detaljer. Miniatyren är i synnerhet utomordentlig för dess rika färgsättning, dominerad av mättade blåa och lila färger. Den undre delen innehåller en inskription av illustratören, med hans namn som är olyckligt nog helt utsuddat - förmodligen av en av de andra konstnärerna som inte ville dela äran för verket med en rivaliserande mästare.<br><br> - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads