Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Lectionary :: Lectionary (MS7741)  
Highslide JS
The decor of the folio, obviously inspired by Cilician models, bears the mark of the Crimean artist's own manner: the ornamental forms are more generalized than their Cilician counterparts, the use of gold is more sparing, and the background is dark blue. The most remarkable feature of the decor is undoubtedly the treatment of the ornate initial, based on the motif of The Adoration of the Shepherds and composed of the figures of three shepherds, one blowing a pipe, the second carrying a sacrificial lamb, and the third about to perform the rite.�Dekoren hos sidan, uppenbarligen inspirerade av kilikiska modeller, bär den krimiska konstnärens egna märken: de dekorativa formerna är mer generaliserade än kilikiska exemplar, användningen av guld är mer sparsamt och bakgrunden är mörkblå. Det mest anmärkningsvärda draget hos dekoren är utan tvekan behandlingen av den utsmyckade initialen, baserad på motiv av Herdarnas tillbedjan och komponerad av de tre herdarnas figurer, en som blåser en pipa, den andre bärande ett offerlamm och en tredje på väg att utföra en ritual.
Lectionary (MS7741)�Evangeliebok (MS7741)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title page�Titelsida
Author: Karapet�Karapet�Unknown �Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1360�
Place: Crimea : - : Theodosia :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 22 cm�Vellum, 32 x 22 cm
Page:
Source:

The decor of the folio, obviously inspired by Cilician models, bears the mark of the Crimean artist's own manner: the ornamental forms are more generalized than their Cilician counterparts, the use of gold is more sparing, and the background is dark blue. The most remarkable feature of the decor is undoubtedly the treatment of the ornate initial, based on the motif of The Adoration of the Shepherds and composed of the figures of three shepherds, one blowing a pipe, the second carrying a sacrificial lamb, and the third about to perform the rite.�Dekoren hos sidan, uppenbarligen inspirerade av kilikiska modeller, bär den krimiska konstnärens egna märken: de dekorativa formerna är mer generaliserade än kilikiska exemplar, användningen av guld är mer sparsamt och bakgrunden är mörkblå. Det mest anmärkningsvärda draget hos dekoren är utan tvekan behandlingen av den utsmyckade initialen, baserad på motiv av Herdarnas tillbedjan och komponerad av de tre herdarnas figurer, en som blåser en pipa, den andre bärande ett offerlamm och en tredje på väg att utföra en ritual. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads