Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

New Testament :: New Testament (MS6792)  
Highslide JS
Contrary to the iconographic canon the figure of St. Joseph is placed in the centre of the composition, right over the figures of the Virgin and Child, instead of in the usual left corner. This arrangement of the figures was supposed to emphasize the importance of St. Joseph.�Till skillnad från den ikonografiska kanonen, är S:t Josefs figur placerad i mitten av kompositionen, rakt över Jungfruns och Jesubarnet, istället för det vanliga vänstra hörnet. Detta arrangemang av figurer skulle föreslå betydelsen hos S:t Josef.
New Testament (MS6792)�Nya Testamentet (MS6792)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The nativity�Jesu födelse
Author: Momik�Momik�Momik�Momik
Illuminator: N/A
Date: 1302�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 12 x 8.6 cm�Pergament, 12 x 8,6 cm
Page:
Source:

Contrary to the iconographic canon the figure of St. Joseph is placed in the centre of the composition, right over the figures of the Virgin and Child, instead of in the usual left corner. This arrangement of the figures was supposed to emphasize the importance of St. Joseph.�Till skillnad från den ikonografiska kanonen, är S:t Josefs figur placerad i mitten av kompositionen, rakt över Jungfruns och Jesubarnet, istället för det vanliga vänstra hörnet. Detta arrangemang av figurer skulle föreslå betydelsen hos S:t Josef. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The deliberately archaic treatment of Christ who is depicted without the traditional beard serves to heighten the effect of Transfiguration. The background is filled with a multitude of clouds, presented schematically as so many transparent blue spheres. The colouring is based on silvery-blue shades.�Den medvetet arkaiska behandlingen av Kristus som finns avbildad utan det traditionella skägget tjänar som syfte att höja Kristi förklarings betydelse. Bakgrunden är fylld med mängder av moln, presenterade schematiskt som flera transparanta blåa sfärer. Färgläggningen är baserad på blå-silveraktiga skuggor.
New Testament (MS6792)�Nya Testamentet (MS6792)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The transfiguration�Kritsi förklaring
Author: Momik�Momik�Momik�Momik
Illuminator: N/A
Date: 1302�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 12 x 8.6 cm�Pergament, 12 x 8,6 cm
Page:
Source:

The deliberately archaic treatment of Christ who is depicted without the traditional beard serves to heighten the effect of Transfiguration. The background is filled with a multitude of clouds, presented schematically as so many transparent blue spheres. The colouring is based on silvery-blue shades.�Den medvetet arkaiska behandlingen av Kristus som finns avbildad utan det traditionella skägget tjänar som syfte att höja Kristi förklarings betydelse. Bakgrunden är fylld med mängder av moln, presenterade schematiskt som flera transparanta blåa sfärer. Färgläggningen är baserad på blå-silveraktiga skuggor.  - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads