Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Psalms :: The Psalms (MS1203)  
Highslide JS
The anonymous artist must have actually met Grigor Tatevatsi, celebrated scholar, philosopher and artist, otherwise it is hard to account for the almost naturalistic details in the portrait, for instance the half-closed lid of the left eye, probably the result of an illness. On the whole, the portrait betrays the artist's attempt to break with the prevalent medieval tendency towards a schematic treatment of characters, depicting instead a concrete person. The portrait, which agrees with a recorded description of the scholar's appearance, was regarded at the time as an authentic likeness, painted from life. It was therefore copied by different artists over the years; some later copies have been preserved.�Den anonyma konstnären måste faktiskt ha mött Grigor Tatevatsi, en berömd vetenskapsman, filosof och konstnär, annars är det svårt att förklara de nästan naturtrogna detaljerna i porträtten, t.ex. den halvstängda ögonlocket på det vänstra ögat, förmodligen resultatet av en sjukdom. I sin helhet visar porträtten konstnärens försök att bryta med det rådande medeltida trenden av en schematisk behandling av karaktärer, avbildande istället en konkret person. Porträtten, som överensstämmer med en existerande beskrivning av forskarens utseende, var vid sin tid ansedd som en mycket autentisk likhet, målad från det verkliga. Den var därför kopierad av olika artister över åren; några senare kopior har bevarats.
The Psalms (MS1203)�Psalmerna (MS1203)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Grigor Tatevatsi surrounded by his pupils�Grigor Tatevatsi, omgiven av sina elever
Author: unknown�okänd�Tadeos Avraments�Tadeos Avraments
Illuminator: N/A
Date: 15Cï¿ Century
Place: - : - : - : Place of production unknown
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 18.4 x 13 cm�Vellum, 18.4 x 13 cm
Page:
Source:

The anonymous artist must have actually met Grigor Tatevatsi, celebrated scholar, philosopher and artist, otherwise it is hard to account for the almost naturalistic details in the portrait, for instance the half-closed lid of the left eye, probably the result of an illness. On the whole, the portrait betrays the artist's attempt to break with the prevalent medieval tendency towards a schematic treatment of characters, depicting instead a concrete person. The portrait, which agrees with a recorded description of the scholar's appearance, was regarded at the time as an authentic likeness, painted from life. It was therefore copied by different artists over the years; some later copies have been preserved.�Den anonyma konstnären måste faktiskt ha mött Grigor Tatevatsi, en berömd vetenskapsman, filosof och konstnär, annars är det svårt att förklara de nästan naturtrogna detaljerna i porträtten, t.ex. den halvstängda ögonlocket på det vänstra ögat, förmodligen resultatet av en sjukdom. I sin helhet visar porträtten konstnärens försök att bryta med det rådande medeltida trenden av en schematisk behandling av karaktärer, avbildande istället en konkret person. Porträtten, som överensstämmer med en existerande beskrivning av forskarens utseende, var vid sin tid ansedd som en mycket autentisk likhet, målad från det verkliga. Den var därför kopierad av olika artister över åren; några senare kopior har bevarats. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads