Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
Judging by its stylistic traits manifest in the treatment of landscape and draperies and in the somewhat crude facial features of Moses, the miniature belongs to the same school of book illustration which was responsible for the Lectionary of 1286.�Att döma av dess stilistiska drag som framgår i behandlingen av landskapet och draperierna och i det något råa anisiktsdraget hos Moses, tillhör miniatyren till samma skola av bokmålningar som var ansvarig för 1286 års Evangeliebok.
Miscellany (MS179)�Övrigt (MS179)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Moses receiving the tables of the law�Moses får lagböckerna
Author: Stepanos�Stepanos�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1292�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23 X 15.9cm�Pergament, 23 x 15,9 cm
Page:
Source:

Judging by its stylistic traits manifest in the treatment of landscape and draperies and in the somewhat crude facial features of Moses, the miniature belongs to the same school of book illustration which was responsible for the Lectionary of 1286.�Att döma av dess stilistiska drag som framgår i behandlingen av landskapet och draperierna och i det något råa anisiktsdraget hos Moses, tillhör miniatyren till samma skola av bokmålningar som var ansvarig för 1286 års Evangeliebok. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads