Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Latest updates  
Highslide JS
This miniature serves as a perfect illustration of Hovhannes's style. His greatest success in so far as this scene is concerned is the image of the Virgin. The gently modelled face and hands, the graceful shape of her body, the skilfully rendered folds of her robe and cloak reminiscent of antique sculpture, and above all the emotional expressiveness of her figure and face bear witness to the artist's preference for the Proto-Renaissance art. At the same time Hovhannes was not yet completely free from the conventions of the old tradition; a realistic depiction of a nude body was still beyond his capacity, and the treatment of some compositional details remained rather schematic if not naive.�Miniatyren är ett perfekt exemplar av Hovhannes stil. Hans största framgång vad det gälelr denna scen är Jungfruns bild. Det varsamt modellerade ansiktet och händerna, hennes graciösa kroppsform, de skickligt återgivna väcken i hennes kappa påminner om antika skulpturer och, framför allt, vittnar det känlomässiga uttrycket i hennes ansikte och figur om konstnärens förkärlek för proto-renäsans konst. Samtidigt var Hovhannes inte helt fri från den gamla traditionens konventioner; en realistisk återgivning av en naken kropp var fortfarande bortom hans förmåga och behandlingen av vissa kompositionella detaljer återstod rätt schematiska, om inte naiva.
Narekatsi (MS3863)�Narekatsi (MS3863)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Crucifixion�Korsfärtelsen
Author: Stepanos�Stepanos�Hovhannes�Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 1401�
Place: Crimea : - : Theodosia :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 17.5 X 12.5cm�Pergament, 17,5 x 12,5 cm
Page:
Source:

This miniature serves as a perfect illustration of Hovhannes's style. His greatest success in so far as this scene is concerned is the image of the Virgin. The gently modelled face and hands, the graceful shape of her body, the skilfully rendered folds of her robe and cloak reminiscent of antique sculpture, and above all the emotional expressiveness of her figure and face bear witness to the artist's preference for the Proto-Renaissance art. At the same time Hovhannes was not yet completely free from the conventions of the old tradition; a realistic depiction of a nude body was still beyond his capacity, and the treatment of some compositional details remained rather schematic if not naive.�Miniatyren är ett perfekt exemplar av Hovhannes stil. Hans största framgång vad det gälelr denna scen är Jungfruns bild. Det varsamt modellerade ansiktet och händerna, hennes graciösa kroppsform, de skickligt återgivna väcken i hennes kappa påminner om antika skulpturer och, framför allt, vittnar det känlomässiga uttrycket i hennes ansikte och figur om konstnärens förkärlek för proto-renäsans konst. Samtidigt var Hovhannes inte helt fri från den gamla traditionens konventioner; en realistisk återgivning av en naken kropp var fortfarande bortom hans förmåga och behandlingen av vissa kompositionella detaljer återstod rätt schematiska, om inte naiva. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads