Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Bible :: The Bible (MS206)  
Highslide JS
The most striking feature in the illumination of this manuscript is the composition and decor of its large khorans. Their rectangular headpieces are filled with iloral ornament whose intricate design incorporates small figures of birds and animals. The artist increases the number of columns from the usual three or four to five and sometimes seven, and occasionally introduces human figures flanking the headpieces. In this case, we have the artist's self-portrait.�Den mest slående detaljen hos illustrationen i detta manuskript är dess komposition och dekor av dess stora khoraner. Deras rektangulära överstycken är fyllda med utsmyckningar vars invecklade design inkluderar små figurer av fåglar och djur. Konstnären ökar antalet kolumner från det vanliga tre eller fyra till fem och ibland även sju och ibland introducerar mänskliga figurer stående vid sidan av överstycket. I detta fall har vi konstnärens självporträtt.
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

The most striking feature in the illumination of this manuscript is the composition and decor of its large khorans. Their rectangular headpieces are filled with iloral ornament whose intricate design incorporates small figures of birds and animals. The artist increases the number of columns from the usual three or four to five and sometimes seven, and occasionally introduces human figures flanking the headpieces. In this case, we have the artist's self-portrait.�Den mest slående detaljen hos illustrationen i detta manuskript är dess komposition och dekor av dess stora khoraner. Deras rektangulära överstycken är fyllda med utsmyckningar vars invecklade design inkluderar små figurer av fåglar och djur. Konstnären ökar antalet kolumner från det vanliga tre eller fyra till fem och ibland även sju och ibland introducerar mänskliga figurer stående vid sidan av överstycket. I detta fall har vi konstnärens självporträtt. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran (Canon-table)�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of Mark�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of Mark�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portrait of MarkPortrait of Mark�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
John the Evangelist dictating to Prochoros�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
�
The Bible (MS206)�Bibeln (MS206)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Footwashing�
Author: Stepanos�Stepanos�Toros Taronatsi�Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318�
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm�Pergament, 26 x 18 cm
Page:
Source:

� - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads