Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Bible :: The Bible (MS346)  
Highslide JS
The Khizan Bible stands out among all other Vaspurakan manuscripts thanks to its exceptionally rich marginal ornamentation. Here, more than in any other of his works, Hovhannes Khizanetsi shows himself to be a brilliant master of decorative book design.�Khizan bibeln utmärker sig bland alla andra Vaspourakans manuskript tack vare dess exceptionella rika marginaldekoration. Här, mer än i något annat av hans verk, visar Hovhannes Khizanetsi sig själv vara en briljant mästare i dekorativa bokdesign.
The Bible (MS346)�Bibeln (MS346)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Pages with ornamental borders�Sidor med utsmyckade kanter
Author: Petros, Hovhannes and Melchized�Petros, Hovhannes och Melchized�Hovhannes Khizanetsi�Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1390�1400
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 28 X 18.5cm�Vellum, 28 X 18.5cm
Page:
Source:

The Khizan Bible stands out among all other Vaspurakan manuscripts thanks to its exceptionally rich marginal ornamentation. Here, more than in any other of his works, Hovhannes Khizanetsi shows himself to be a brilliant master of decorative book design.�Khizan bibeln utmärker sig bland alla andra Vaspourakans manuskript tack vare dess exceptionella rika marginaldekoration. Här, mer än i något annat av hans verk, visar Hovhannes Khizanetsi sig själv vara en briljant mästare i dekorativa bokdesign. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The Khizan Bible stands out among all other Vaspurakan manuscripts thanks to its exceptionally rich marginal ornamentation. Here, more than in any other of his works, Hovhannes Khizanetsi shows himself to be a brilliant master of decorative book design.�Khizan bibeln utmärker sig bland alla andra Vaspourakans manuskript tack vare dess exceptionella rika marginaldekoration. Här, mer än i något annat av hans verk, visar Hovhannes Khizanetsi sig själv vara en briljant mästare i dekorativa bokdesign.
The Bible (MS346)�Bibeln (MS346)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Pages with ornamental borders�Sidor med utsmyckade kanter
Author: Petros, Hovhannes and Melchized�Petros, Hovhannes och Melchized�Hovhannes Khizanetsi�Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1390�1400
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 28 X 18.5cm�Vellum, 28 X 18.5cm
Page:
Source:

The Khizan Bible stands out among all other Vaspurakan manuscripts thanks to its exceptionally rich marginal ornamentation. Here, more than in any other of his works, Hovhannes Khizanetsi shows himself to be a brilliant master of decorative book design.�Khizan bibeln utmärker sig bland alla andra Vaspourakans manuskript tack vare dess exceptionella rika marginaldekoration. Här, mer än i något annat av hans verk, visar Hovhannes Khizanetsi sig själv vara en briljant mästare i dekorativa bokdesign. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniature is placed below the rather modestly decorated Canon tables occupying the top of the page. Kneeling before the Virgin and the Infant Christ are the donors who commissioned the work. The dark and saturated colours of the miniatures are enlivened by the bright red hues of the Virgin's robe and cloak. The dress and facial types of the donors are of considerable interest with regard to ethnography and history of costume.�Miniatyren placeras under den något blygsamt dekorerade kanoniska texterna som fyller ut sidan huvud. På sina knän framför JUngfrun och Jesubarnet finns donatorer som avlönade verket. De mörka och mättade färgerna hos miniatyrerna livas upp med de ljusröda nyanserna hos Jungfruns skrud och kappa. Kläderna och ansiktsuttrycken hos donatorerna är av ytterst intresse med avseende på etnografin och historien hos kläderna.
The Bible (MS346)�Bibeln (MS346)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Virgin and Child�Jungfrun och barnet
Author: Petros, Hovhannes and Melchized�Petros, Hovhannes och Melchized�Hovhannes Khizanetsi�Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1390�1400
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 28 X 18.5cm�Vellum, 28 X 18.5cm
Page:
Source:

The miniature is placed below the rather modestly decorated Canon tables occupying the top of the page. Kneeling before the Virgin and the Infant Christ are the donors who commissioned the work. The dark and saturated colours of the miniatures are enlivened by the bright red hues of the Virgin's robe and cloak. The dress and facial types of the donors are of considerable interest with regard to ethnography and history of costume.�Miniatyren placeras under den något blygsamt dekorerade kanoniska texterna som fyller ut sidan huvud. På sina knän framför JUngfrun och Jesubarnet finns donatorer som avlönade verket. De mörka och mättade färgerna hos miniatyrerna livas upp med de ljusröda nyanserna hos Jungfruns skrud och kappa. Kläderna och ansiktsuttrycken hos donatorerna är av ytterst intresse med avseende på etnografin och historien hos kläderna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads