Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Bible :: The Bible (MS345)  
Highslide JS
The miniature displays the artist's interest in architectural background, also evident in other manuscripts belonging to the same group as the 1270 Bible. The conglomeration of buildings seen behind the Evangelist is depicted, in the typically medieval manner, with the help of inverted perspective meant to render spatial depth. Both the buildings and the figure of the Evangelist are characterized by somewhat elongated proportions. The skilful treatment of the folds of St. Matthew's robe and the subtle tonal modelling of the face suggest that the artist was trained under a very competent master.�Miniatyren visar konstnärens intresse i arkitektoniska bakgrund, även uppenbart i andra manuskript tillhörande samma grupp som 1270 års Bibel. Anhopningen av byggnader som syns bakom evangelisterna är avbildad på ett typiskt medeltida sätt, med hjälp av omvänt perspektiv avsett för att återge ett spatialt djup. Både byggnaderna och figurerna av evangelisterna kännetecknas av något förlängda proportioner. Den skickliga behandlingen av vecken hos S:t Matteus skrud och den sudtila tonen hos modelleringen av ansiktet föreslår att konstnären var skolad av en kompetent mästare.
The Bible (MS345)�Bibeln (MS345)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew�S:t Matteus
Author: Barsegh�Barsegh�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270�
Place: Cilicia : - : - : Grner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 31 X 24cm�Pergament, 31 x 24 cm
Page:
Source:

The miniature displays the artist's interest in architectural background, also evident in other manuscripts belonging to the same group as the 1270 Bible. The conglomeration of buildings seen behind the Evangelist is depicted, in the typically medieval manner, with the help of inverted perspective meant to render spatial depth. Both the buildings and the figure of the Evangelist are characterized by somewhat elongated proportions. The skilful treatment of the folds of St. Matthew's robe and the subtle tonal modelling of the face suggest that the artist was trained under a very competent master.�Miniatyren visar konstnärens intresse i arkitektoniska bakgrund, även uppenbart i andra manuskript tillhörande samma grupp som 1270 års Bibel. Anhopningen av byggnader som syns bakom evangelisterna är avbildad på ett typiskt medeltida sätt, med hjälp av omvänt perspektiv avsett för att återge ett spatialt djup. Både byggnaderna och figurerna av evangelisterna kännetecknas av något förlängda proportioner. Den skickliga behandlingen av vecken hos S:t Matteus skrud och den sudtila tonen hos modelleringen av ansiktet föreslår att konstnären var skolad av en kompetent mästare. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads