Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Bible :: The Bible (MS180)  
Highslide JS
The marginal ornaments, headpieces and ornate initials in the Bible are distinguished for their refinement of forms and for their minute treatment of details, which, together with their colouring based on bright red, deep blue and gold, are characteristic of Cilician miniatures produced between 1250 and 1290.
The initials, distinguished for the elegance of their proportions and the delicacy of ornamental design, are not stylized and retain a noble austerity of form.�Marginalernas dekoration, överstycken och utsmyckade initialerna i bibeln är utmärkta för deras delikata former och för deras noggarnna dehandling av detaljer, vilka, tillsammans med deras färgsättning baserade på ljust rött, djup blå och guld, är karaktäristiska för de kilikiska miniatyrerna producerade mellan 1250 och 1290. Initialerna, utomordentliga för deras proportioner och delikatessen hos utsmyckningens design, är inte stiliserade och behåller en ädel spartansk form.
The Bible (MS180)�Bibeln (MS180)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Manuscript page�Manuskriptsida
Author: Stepanos�Stepanos�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1295�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.8cm�Pergament, 22 x 15,8 cm
Page:
Source:

The marginal ornaments, headpieces and ornate initials in the Bible are distinguished for their refinement of forms and for their minute treatment of details, which, together with their colouring based on bright red, deep blue and gold, are characteristic of Cilician miniatures produced between 1250 and 1290.<br>The initials, distinguished for the elegance of their proportions and the delicacy of ornamental design, are not stylized and retain a noble austerity of form.�Marginalernas dekoration, överstycken och utsmyckade initialerna i bibeln är utmärkta för deras delikata former och för deras noggarnna dehandling av detaljer, vilka, tillsammans med deras färgsättning baserade på ljust rött, djup blå och guld, är karaktäristiska för de kilikiska miniatyrerna producerade mellan 1250 och 1290. Initialerna, utomordentliga för deras proportioner och delikatessen hos utsmyckningens design, är inte stiliserade och behåller en ädel spartansk form. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The marginal ornaments, headpieces and ornate initials in the Bible are distinguished for their refinement of forms and for their minute treatment of details, which, together with their colouring based on bright red, deep blue and gold, are characteristic of Cilician miniatures produced between 1250 and 1290.
The initials, distinguished for the elegance of their proportions and the delicacy of ornamental design, are not stylized and retain a noble austerity of form.�Marginalernas dekoration, överstycken och utsmyckade initialerna i bibeln är utmärkta för deras delikata former och för deras noggarnna dehandling av detaljer, vilka, tillsammans med deras färgsättning baserade på ljust rött, djup blå och guld, är karaktäristiska för de kilikiska miniatyrerna producerade mellan 1250 och 1290. Initialerna, utomordentliga för deras proportioner och delikatessen hos utsmyckningens design, är inte stiliserade och behåller en ädel spartansk form.
The Bible (MS180)�Bibeln (MS180)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Page with the representation of the prophet Joel�Sida med representation av profeten Joel
Author: Stepanos�Stepanos�Unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1295�
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.8cm�Pergament, 22 x 15,8 cm
Page:
Source:

The marginal ornaments, headpieces and ornate initials in the Bible are distinguished for their refinement of forms and for their minute treatment of details, which, together with their colouring based on bright red, deep blue and gold, are characteristic of Cilician miniatures produced between 1250 and 1290.<br>The initials, distinguished for the elegance of their proportions and the delicacy of ornamental design, are not stylized and retain a noble austerity of form.�Marginalernas dekoration, överstycken och utsmyckade initialerna i bibeln är utmärkta för deras delikata former och för deras noggarnna dehandling av detaljer, vilka, tillsammans med deras färgsättning baserade på ljust rött, djup blå och guld, är karaktäristiska för de kilikiska miniatyrerna producerade mellan 1250 och 1290. Initialerna, utomordentliga för deras proportioner och delikatessen hos utsmyckningens design, är inte stiliserade och behåller en ädel spartansk form. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads