Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS4060)  
Highslide JS
The miniatures in the manuscript betray the influence of Cilician art embracing both iconography and technique. The ample use of gold is also a distinctly Cilician feature. Certain characteristics, however, rule out the possibility of attributing the manuscript to a Cilician master. Such is, for example, the free and sweeping manner of painting resulting in a somewhat generalized treatment of forms, typical of the north-east of historical Armenia.�Miniatyrerna i manuskriptet avslöjar inflytandet av kilikiansk konst som omfattar både ikonografin och tekniken. Den rikliga användningen av guld är också ett välkänt kilikianskt drag. Vissa särdrag utesluter dock möjligheten att manuskriptet kan vara producerat av ett kilikianskt mästare. Exempel på dessa är det fria och svepande sättet av målningen som resulterar i en någorlunda generell behandling av formerna, typisk för den nordöstra historiska Armenien.
The Gospels (MS4060)�Evangelierna (MS4060)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Matthew�S:t Matteus
Author: unknown�okänd�unknown�okänd
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.5cm�Pergament, 23,5 x 16,5 cm
Page:
Source:

The miniatures in the manuscript betray the influence of Cilician art embracing both iconography and technique. The ample use of gold is also a distinctly Cilician feature. Certain characteristics, however, rule out the possibility of attributing the manuscript to a Cilician master. Such is, for example, the free and sweeping manner of painting resulting in a somewhat generalized treatment of forms, typical of the north-east of historical Armenia.�Miniatyrerna i manuskriptet avslöjar inflytandet av kilikiansk konst som omfattar både ikonografin och tekniken. Den rikliga användningen av guld är också ett välkänt kilikianskt drag. Vissa särdrag utesluter dock möjligheten att manuskriptet kan vara producerat av ett kilikianskt mästare. Exempel på dessa är det fria och svepande sättet av målningen som resulterar i en någorlunda generell behandling av formerna, typisk för den nordöstra historiska Armenien. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The miniatures in the manuscript betray the influence of Cilician art embracing both iconography and technique. The ample use of gold is also a distinctly Cilician feature. Certain characteristics, however, rule out the possibility of attributing the manuscript to a Cilician master. Such is, for example, the free and sweeping manner of painting resulting in a somewhat generalized treatment of forms, typical of the north-east of historical Armenia.�Miniatyrerna i manuskriptet avslöjar inflytandet av kilikiansk konst som omfattar både ikonografin och tekniken. Den rikliga användningen av guld är också ett välkänt kilikianskt drag. Vissa särdrag utesluter dock möjligheten att manuskriptet kan vara producerat av ett kilikianskt mästare. Exempel på dessa är det fria och svepande sättet av målningen som resulterar i en någorlunda generell behandling av formerna, typisk för den nordöstra historiska Armenien.
The Gospels (MS4060)�Evangelierna (MS4060)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of St. Mathew�Första sidan från Matteus-avengeliet
Author: unknown�okänd�unknown�okänd
Illuminator: N/A
Date: 14Cï¿ Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.5cm�Pergament, 23,5 x 16,5 cm
Page:
Source:

The miniatures in the manuscript betray the influence of Cilician art embracing both iconography and technique. The ample use of gold is also a distinctly Cilician feature. Certain characteristics, however, rule out the possibility of attributing the manuscript to a Cilician master. Such is, for example, the free and sweeping manner of painting resulting in a somewhat generalized treatment of forms, typical of the north-east of historical Armenia.�Miniatyrerna i manuskriptet avslöjar inflytandet av kilikiansk konst som omfattar både ikonografin och tekniken. Den rikliga användningen av guld är också ett välkänt kilikianskt drag. Vissa särdrag utesluter dock möjligheten att manuskriptet kan vara producerat av ett kilikianskt mästare. Exempel på dessa är det fria och svepande sättet av målningen som resulterar i en någorlunda generell behandling av formerna, typisk för den nordöstra historiska Armenien. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads