Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS4806)  
Highslide JS
Ovsian is a typical representative of the "popular trend" in the Vaspourakan school of book painting. In his miniatures, the archaic models are interpreted with a rare sincerity and spontaneity. Canonical motifs are treated by the artist as if seen through the eyes of common people; here this tendency shows in the slightly naive manner in which the righteous are opposed to the sinners.�Ovsian är en typisk representant för den "populära treden" i vaspourakanska skolan för bokmålning. I hans miniatyrer, tolkas de arkaiska modellerna med en sällsynt ärlighet och spontanitet. Kanoniska motiv behandlas av artisten som om sedda genom den gemene individens ögon; här visas denna tendens genom den något naiva sättet som de rättfärdigade jämförs med syndarna.
The Gospels (MS4806)�Evangelierna (MS4806)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Descent into Limbo�The Descent into Limbo
Author: Ovsian�Ovisian�Ovsian�Ovisian
Illuminator: N/A
Date: 1306�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : - : Village of Berdakn
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 34 X 23 cm�Vellum, 34 x 23 cm
Page:
Source:

Ovsian is a typical representative of the "popular trend" in the Vaspourakan school of book painting. In his miniatures, the archaic models are interpreted with a rare sincerity and spontaneity. Canonical motifs are treated by the artist as if seen through the eyes of common people; here this tendency shows in the slightly naive manner in which the righteous are opposed to the sinners.�Ovsian är en typisk representant för den "populära treden" i vaspourakanska skolan för bokmålning. I hans miniatyrer, tolkas de arkaiska modellerna med en sällsynt ärlighet och spontanitet. Kanoniska motiv behandlas av artisten som om sedda genom den gemene individens ögon; här visas denna tendens genom den något naiva sättet som de rättfärdigade jämförs med syndarna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Just as in The Thirty Pieces of Silver by the same master (P1.40), the treatment of the scene verges on the grotesque and at the same time is characterized by the naive directness of folk art. The ugly faces of Judas and the guards undoubtedly reflect the artist's negative attitude to this group of characters. The compositional principle of the miniature consists in the strictly balanced rhythmical arrangement not only of the forms and movements of the figures, but also of the colours.�Precis som in Trettio silvermynt, av samma mästare, (P1.40), sammansättningen av denna scen gränsar till den groteska och samtidigt kännetecknas av naiva rakheten hos folkkonst. De fula ansikten hos Judas och vakterna reflekterar otvivelaktigt konstnärens negativa attityd gentemot denna group av personer. Den kompositionella principen hos miniatyren består av det strikta balanserade rytmiska arrangemanget av inte bara formerna och rörelserna hos figurerna, utan även hos färgerna.
The Gospels (MS4806)�Evangelierna (MS4806)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The kiss of Judas�Judas kyss
Author: Ovsian�Ovisian�Ovsian�Ovisian
Illuminator: N/A
Date: 1306�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : - : Village of Berdakn
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 34 X 23 cm�Vellum, 34 x 23 cm
Page:
Source:

Just as in The Thirty Pieces of Silver by the same master (P1.40), the treatment of the scene verges on the grotesque and at the same time is characterized by the naive directness of folk art. The ugly faces of Judas and the guards undoubtedly reflect the artist's negative attitude to this group of characters. The compositional principle of the miniature consists in the strictly balanced rhythmical arrangement not only of the forms and movements of the figures, but also of the colours.�Precis som in Trettio silvermynt, av samma mästare, (P1.40), sammansättningen av denna scen gränsar till den groteska och samtidigt kännetecknas av naiva rakheten hos folkkonst. De fula ansikten hos Judas och vakterna reflekterar otvivelaktigt konstnärens negativa attityd gentemot denna group av personer. Den kompositionella principen hos miniatyren består av det strikta balanserade rytmiska arrangemanget av inte bara formerna och rörelserna hos figurerna, utan även hos färgerna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads