Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS4813)  
Highslide JS
The composition is based on an archaic iconographic model found in Armenian wall-reliefs and gravestones of the fourth to seventh centuries, in which Christ is also depicted in a mandorla supported by the angels.�Kompositionen är baserad på en arkaik ikonografisk modell hittad i armeniska väggreliefer och gravstenar från 300- till 600-talet, i vilka Kritus är också avbildad i en mandorla som hålls upp av änglarna.
The Gospels (MS4813)�Evangelierna (MS4813)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Ascension�Kristi himmelsfärd
Author: Melchizedek�Melchizedek�Melchizedek�Melchizedek
Illuminator: N/A
Date: 1338�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23 cm�Vellum, 32 X 23 cm
Page:
Source:

The composition is based on an archaic iconographic model found in Armenian wall-reliefs and gravestones of the fourth to seventh centuries, in which Christ is also depicted in a mandorla supported by the angels.�Kompositionen är baserad på en arkaik ikonografisk modell hittad i armeniska väggreliefer och gravstenar från 300- till 600-talet, i vilka Kritus är också avbildad i en mandorla som hålls upp av änglarna. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The artist's predilection for archaic models is manifested in this group of the Four Evangelists. The arrangement of the figures standing four abreast is characteristic of tenth- and eleventh-century Armenian manuscripts. The emphasized linear quality of the miniature and the general symmetry and regularity of the drawing and colouring enable the artist to strike an original note in the treatment of the subject. There is no doubt that Melchizedek was a highly gifted artist and a prominent figure in Armenian medieval art.�Konstnärens förkärlek för arkaiska modeller finns manifesterad i denna grupp av fyra evangelister. Arrangemanget av figurerna som står sida vid sida är karaktäristisk för 900- och 1000-talens armeniska manuskript. Den betonade linjära kvaliteten hos miniatyren och den allmänna symmetrin och regelbundenheten hos ritningen och färgsättningen tillåter konstnären att skapa en originell bild av ämnet. Det finns inga tvivel om att Melchizedek var en högt begåvad konstnär och en framstående figur i armenisk medeltida konst.
The Gospels (MS4813)�Evangelierna (MS4813)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The four Evangelists�De fyra evangelisterna
Author: Melchizedek�Melchizedek�Melchizedek�Melchizedek
Illuminator: N/A
Date: 1338�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23 cm�Vellum, 32 X 23 cm
Page:
Source:

The artist's predilection for archaic models is manifested in this group of the Four Evangelists. The arrangement of the figures standing four abreast is characteristic of tenth- and eleventh-century Armenian manuscripts. The emphasized linear quality of the miniature and the general symmetry and regularity of the drawing and colouring enable the artist to strike an original note in the treatment of the subject. There is no doubt that Melchizedek was a highly gifted artist and a prominent figure in Armenian medieval art.�Konstnärens förkärlek för arkaiska modeller finns manifesterad i denna grupp av fyra evangelister. Arrangemanget av figurerna som står sida vid sida är karaktäristisk för 900- och 1000-talens armeniska manuskript. Den betonade linjära kvaliteten hos miniatyren och den allmänna symmetrin och regelbundenheten hos ritningen och färgsättningen tillåter konstnären att skapa en originell bild av ämnet. Det finns inga tvivel om att Melchizedek var en högt begåvad konstnär och en framstående figur i armenisk medeltida konst. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads