Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS3717)  
Highslide JS
Two scenes placed together on one page are a traditional feature of Vaspurakan illuminated manuscripts. The miniatures are remarkable for the emotional dynamism of their composition and for the keen and expressive eyes and animated features of the characters, depicted in the lively and unrestrained manner of folk art. They also demonstrate the remarkable skill of the artist who was an accomplished miniaturist, as well as a fine draughtsman and a perfect colourist.�Två scener som avbildats på en sida är ett traditionellt särdrag hos illustrerade manuskript i Vaspourakan. Miniatyrerna är märkvärdiga för den känslomässiga dynamiken hos deras komposition och för deras skarpa och uttrycksfulla ögon och målade drag hos karaktärerna, avbildade i det livliga och lediga sättet hos folkkonst. De visar också den oerhörda skickligheten hos konstnären som var en erfaren miniatyrmålare, så väl som en kunnig ritare och en perfekt färgsättare.
The Gospels (MS3717)�Evangelierna (MS3717)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The entry into Jerusalem; Christ washing the disciples' feet�Intåget till Jerusalem; Kristus tvättar lärjungens fötter
Author: Petros�Petros�Hovhannes Khizanetsi�Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1392�
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 27 X 18.5 cm�Vellum, 27 X 18.5 cm
Page:
Source:

Two scenes placed together on one page are a traditional feature of Vaspurakan illuminated manuscripts. The miniatures are remarkable for the emotional dynamism of their composition and for the keen and expressive eyes and animated features of the characters, depicted in the lively and unrestrained manner of folk art. They also demonstrate the remarkable skill of the artist who was an accomplished miniaturist, as well as a fine draughtsman and a perfect colourist.�Två scener som avbildats på en sida är ett traditionellt särdrag hos illustrerade manuskript i Vaspourakan. Miniatyrerna är märkvärdiga för den känslomässiga dynamiken hos deras komposition och för deras skarpa och uttrycksfulla ögon och målade drag hos karaktärerna, avbildade i det livliga och lediga sättet hos folkkonst. De visar också den oerhörda skickligheten hos konstnären som var en erfaren miniatyrmålare, så väl som en kunnig ritare och en perfekt färgsättare. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads