Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS2930)  
Highslide JS
In accordance with an ancient iconographic tradition the body of Christ on the Cross is erect (with unbended knees) and his head is only very slightly inclined to one side. The Virgin and St. John are represented as two almost identical figures: both their dress and their attitudes are alike. At the same time their symmetrical positions on either side of the Cross and the dark colour of their garments, which sets them off emphatically against the neutral background, contribute to the atmosphere of grave solemnity created by the miniature.�Enligt en historisk ikonografisk tradition är Kristus kropp på korset sträckt (utan böjda knän) och hans huvud är endast något lutande åt ena sidan. Jungfrun och S:t John finns representerade som nästan två identiska figurer: både deras dräkter coh deras attityder är lika. Samtidigt bidrar deras symmetriska positioner på var sin sida av Korset och den mörka färgen hos deras kläder, som skiljer dem eftertryckligt gentemot den neutrala bakgrunden, till den atmosfär av ytterst högtidlighet skapad av miniatyren.
The Gospels (MS2930)�Evangelierna (MS2930)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Crucifixion�Krucifixet
Author: Thomas�Thomas�Markare�Markare
Illuminator: N/A
Date: 1315�
Place: Nakhichevan : - : - : Khordeants monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 31 X 24cm�Vellum, 31 X 24cm
Page:
Source:

In accordance with an ancient iconographic tradition the body of Christ on the Cross is erect (with unbended knees) and his head is only very slightly inclined to one side. The Virgin and St. John are represented as two almost identical figures: both their dress and their attitudes are alike. At the same time their symmetrical positions on either side of the Cross and the dark colour of their garments, which sets them off emphatically against the neutral background, contribute to the atmosphere of grave solemnity created by the miniature.�Enligt en historisk ikonografisk tradition är Kristus kropp på korset sträckt (utan böjda knän) och hans huvud är endast något lutande åt ena sidan. Jungfrun och S:t John finns representerade som nästan två identiska figurer: både deras dräkter coh deras attityder är lika. Samtidigt bidrar deras symmetriska positioner på var sin sida av Korset och den mörka färgen hos deras kläder, som skiljer dem eftertryckligt gentemot den neutrala bakgrunden, till den atmosfär av ytterst högtidlighet skapad av miniatyren. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The treatment of the scene is characterized by an economy of pictorial devices. Curiously enough, a somewhat schematic approach to the treatment of figures is combined with an almost realistic rendering of the masonry in the sepulchre. Another interesting feature concerns the figures of the risen Christ and the angel blowing a trumpet, rarely found together in Armenian miniatures on this subject.�Behandlingen av scenen karaktäriseras av en sparsamhet hos illustrerade figurer. Intressant nog är det något schematiska närmandet till behandlignen av figurerna kombinerat med en nästan realistisk återgivning av gravkammarens murkverk. Ett annat intressant särdrag berör figurerna av den återuppståtta Kristus och ängel som blåser i trumpeten, sällan skådat tillsammans i armeniska miniatyrer av detta slag.
The Gospels (MS2930)�Evangelierna (MS2930)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Resurrection�Återuppståndelsen
Author: Thomas�Thomas�Markare�Markare
Illuminator: N/A
Date: 1315�
Place: Nakhichevan : - : - : Khordeants monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 31 X 24cm�Vellum, 31 X 24cm
Page:
Source:

The treatment of the scene is characterized by an economy of pictorial devices. Curiously enough, a somewhat schematic approach to the treatment of figures is combined with an almost realistic rendering of the masonry in the sepulchre. Another interesting feature concerns the figures of the risen Christ and the angel blowing a trumpet, rarely found together in Armenian miniatures on this subject.�Behandlingen av scenen karaktäriseras av en sparsamhet hos illustrerade figurer. Intressant nog är det något schematiska närmandet till behandlignen av figurerna kombinerat med en nästan realistisk återgivning av gravkammarens murkverk. Ett annat intressant särdrag berör figurerna av den återuppståtta Kristus och ängel som blåser i trumpeten, sällan skådat tillsammans i armeniska miniatyrer av detta slag. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads