Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS378)  
Highslide JS
The only full-page miniature in the book is probably a later addition dating from the end of the thirteenth century or thereabouts. The Virgin is depicted wearing the bright multicoloured dress and kerchief of Armenian peasant girls - a feature which imparts an unofficial touch to the otherwise austere composition.�Den enda helsideminiatyren i boken är förmodligen ett senare tillägg, daterat till slutet av 1200-talet eller runt den perioden. Jungfrun är avbildad i ljus flerfärgad klänning och huvudduk av armenisk bondflicka - ett särdrag som skänker en inofficiell smak till den spartanska kompositionen
The Gospels (MS378)�Evangelierna (MS378)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
The Virgin and Child, The Archangel Gabriel and two Apostles�Jungfrun och barnet. Ärkeängeln Gabriel och två apostlar
Author: Toros�Toros�Toros�Toros
Illuminator: N/A
Date: 1261�
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 34 X 24 cm�Pergament, 34 x 24 cm
Page:
Source:

The only full-page miniature in the book is probably a later addition dating from the end of the thirteenth century or thereabouts. The Virgin is depicted wearing the bright multicoloured dress and kerchief of Armenian peasant girls - a feature which imparts an unofficial touch to the otherwise austere composition.�Den enda helsideminiatyren i boken är förmodligen ett senare tillägg, daterat till slutet av 1200-talet eller runt den perioden. Jungfrun är avbildad i ljus flerfärgad klänning och huvudduk av armenisk bondflicka - ett särdrag som skänker en inofficiell smak till den spartanska kompositionen - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The key role in the decor of the folio is assigned to the headpiece representing The Ascension. The artist chooses a laconic version of the scene based on an archaic iconographic canon. The mandorla with Christ in the centre of the composition is supported by four angels who are the only witnesses of the miracle: neither the Virgin nor the apostles are present.�Nyckelrollen hos dekoren hos sidan finns i överstycket som representerar Kristi Himmelsfärd. Konstnären har valt en laktonisk verion av scenen baserad på en arkaisk ikonografisk kanon. Mandorlan med Kritstus i mitten av kompositionen stöds av fyra änglar som är de enda vittnen till miraklet: varken Jungfrun eller apostlarna är närvarande.
The Gospels (MS378)�Evangelierna (MS378)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of st. John�Första sidan från John-evangeliet
Author: Toros�Toros�Toros�Toros
Illuminator: N/A
Date: 1261�
Place: Karabakh : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 34 X 24 cm�Pergament, 34 x 24 cm
Page:
Source:

The key role in the decor of the folio is assigned to the headpiece representing The Ascension. The artist chooses a laconic version of the scene based on an archaic iconographic canon. The mandorla with Christ in the centre of the composition is supported by four angels who are the only witnesses of the miracle: neither the Virgin nor the apostles are present.�Nyckelrollen hos dekoren hos sidan finns i överstycket som representerar Kristi Himmelsfärd. Konstnären har valt en laktonisk verion av scenen baserad på en arkaisk ikonografisk kanon. Mandorlan med Kritstus i mitten av kompositionen stöds av fyra änglar som är de enda vittnen till miraklet: varken Jungfrun eller apostlarna är närvarande. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads