Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

Gospels :: The Gospels (MS3033)  
Highslide JS
The festive atmosphere permeating the picture is created by the brilliant colour range of blues, greens and reds touched with gold. The elaborate ornamental designs are executed with great skill and ingenuity. The ornamentation is based on palmettes which fill the rectangular headpiece of the Canon table and decorate the bases and capitals of the columns which, unlike many other khorans in this manuscript, do not imitate the texture of stone, but are treated schematically as bands of gold covered by interlacing red and blue narrow stripes. The characteristic movements of the birds filling the top and outer margins are rendered in an accurate and lifelike manner.�Den glada atmosfären som genomtränger bilden skapas av den briljanta färgskalan av blått, grönt och rött med inslag av guld. Den genomtänkta usmyckningsdesignen är utförda med stor skicklighet och genialitet. Utsmyckningen är baserad på palmetterna som fyller det rektangulära övertyscket av kanoniska texterna och dekorerar baserna och kapitalerna hos kolumnerna som, olik många andra khoraner i detta manuskript, ej imiterar texturen hos sten, men behandlas schematiskt som band a guld täckt av sammanflätade röda och blåa nära band. Fåglarnas karaktäristiska som fyller toppen och yttre marginalerna är återgivna i ett noggrannt och naturtroget sätt.
The Gospels (MS3033)�Evangelierna (MS3033)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran�Khoran
Author: Sargis�Sargis�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251�
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm�pergament, 21 x15 cm
Page:
Source:

The festive atmosphere permeating the picture is created by the brilliant colour range of blues, greens and reds touched with gold. The elaborate ornamental designs are executed with great skill and ingenuity. The ornamentation is based on palmettes which fill the rectangular headpiece of the Canon table and decorate the bases and capitals of the columns which, unlike many other khorans in this manuscript, do not imitate the texture of stone, but are treated schematically as bands of gold covered by interlacing red and blue narrow stripes. The characteristic movements of the birds filling the top and outer margins are rendered in an accurate and lifelike manner.�Den glada atmosfären som genomtränger bilden skapas av den briljanta färgskalan av blått, grönt och rött med inslag av guld. Den genomtänkta usmyckningsdesignen är utförda med stor skicklighet och genialitet. Utsmyckningen är baserad på palmetterna som fyller det rektangulära övertyscket av kanoniska texterna och dekorerar baserna och kapitalerna hos kolumnerna som, olik många andra khoraner i detta manuskript, ej imiterar texturen hos sten, men behandlas schematiskt som band a guld täckt av sammanflätade röda och blåa nära band. Fåglarnas karaktäristiska som fyller toppen och yttre marginalerna är återgivna i ett noggrannt och naturtroget sätt. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Both compositions are dominated by the large-scale figures of the Evangelists. The role of architectural background is reduced to a minimum, the small towers in the left background corner of each of the two miniatures being treated in a summary manner and resembling more the backs of the Evangelists' chairs than buildings. This lack of interest in the architectural background was typical of the Hromkla school in general, and was shared even by Toros Roslin himself. Although his treatment of background was on the whole more detailed, it never played such an important role in his compositions as in the miniatures produced in other Cilician centres. The figures of the Evangelists show the artist's attempt to model the body shapes by means of shading. At the same time, both miniatures reveal his interest in linear design which is manifest in the sharp delineation of the folds of the garments and in the somewhat graphical character of representation. The ornamental design of the frame is evocative of cloisonne enamel.�Båda kompositionerna är dominerade av storskaliga figurer av evengelisterna. Rollen hos den arkitektoniska bakgrunden är reducerad till ett minimum, de små tornen i det vänstra bakgrundshörnet av varje miniatyr är behandlade i ett kortfattat sätt och liknar mer baken på evengelisternas stolar än byggnaderna. Bristen på intresset hos den arkitektoniska bekgrunden var typisk hos Hromklaskolan i allmänhet och användes även av Toros Roslin själv. Även om hans behandling av bakgrunden var i sin helhet mer detaljerad, spelade den inte någon större roll i hans kompositioner som i miniatyrer producerade i andra kilikiska center. Figurerna hos evangelisterna visar konstnärens försök att forma kroppsformerna genom skuggning. Samtidigt avslöjar både miniatyrerna hans intresse i linjära design som manifesteras i den skapra avbildningen av klädernas veck och den någon grafiska karaktären hos representationen. Den dekorativa designen hos ramen påminner om cloisonnéemalj.
The Gospels (MS3033)�Evangelierna (MS3033)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Mark�S:t Markus
Author: Sargis�Sargis�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251�
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm�pergament, 21 x15 cm
Page:
Source:

Both compositions are dominated by the large-scale figures of the Evangelists. The role of architectural background is reduced to a minimum, the small towers in the left background corner of each of the two miniatures being treated in a summary manner and resembling more the backs of the Evangelists' chairs than buildings. This lack of interest in the architectural background was typical of the Hromkla school in general, and was shared even by Toros Roslin himself. Although his treatment of background was on the whole more detailed, it never played such an important role in his compositions as in the miniatures produced in other Cilician centres. The figures of the Evangelists show the artist's attempt to model the body shapes by means of shading. At the same time, both miniatures reveal his interest in linear design which is manifest in the sharp delineation of the folds of the garments and in the somewhat graphical character of representation. The ornamental design of the frame is evocative of cloisonne enamel.�Båda kompositionerna är dominerade av storskaliga figurer av evengelisterna. Rollen hos den arkitektoniska bakgrunden är reducerad till ett minimum, de små tornen i det vänstra bakgrundshörnet av varje miniatyr är behandlade i ett kortfattat sätt och liknar mer baken på evengelisternas stolar än byggnaderna. Bristen på intresset hos den arkitektoniska bekgrunden var typisk hos Hromklaskolan i allmänhet och användes även av Toros Roslin själv. Även om hans behandling av bakgrunden var i sin helhet mer detaljerad, spelade den inte någon större roll i hans kompositioner som i miniatyrer producerade i andra kilikiska center. Figurerna hos evangelisterna visar konstnärens försök att forma kroppsformerna genom skuggning. Samtidigt avslöjar både miniatyrerna hans intresse i linjära design som manifesteras i den skapra avbildningen av klädernas veck och den någon grafiska karaktären hos representationen. Den dekorativa designen hos ramen påminner om cloisonnéemalj. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
The design of the page combines decorative splendour with the clarity and simplicity of ornament - a combination typical of the Hromkla school. The decor of the headpiece is based on a chain of clearly delineated palmettes; the two ducks on top of the headpiece are presented facing each other, their movements rendered with an obvious concern for realism.�Designen hos sidan kombinerar dekorativa skönhet med tydligheten och enkelheten hos utsmyckningen, en kombination som är typisk för Hromklaskolan. Dekoren hos överstycket är baserat på en kedja av tydligt tecknade palmetter; de två ankorna på toppen av överstycket är avbildade med ansikten mot varandra, deras rörelser beskris med en tydlig vikt på realism.
The Gospels (MS3033)�Evangelierna (MS3033)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First page of the Gospel of St. Mark�Första sidan av S:t Markus-evangeliet
Author: Sargis�Sargis�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251�
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm�pergament, 21 x15 cm
Page:
Source:

The design of the page combines decorative splendour with the clarity and simplicity of ornament - a combination typical of the Hromkla school. The decor of the headpiece is based on a chain of clearly delineated palmettes; the two ducks on top of the headpiece are presented facing each other, their movements rendered with an obvious concern for realism.�Designen hos sidan kombinerar dekorativa skönhet med tydligheten och enkelheten hos utsmyckningen, en kombination som är typisk för Hromklaskolan. Dekoren hos överstycket är baserat på en kedja av tydligt tecknade palmetter; de två ankorna på toppen av överstycket är avbildade med ansikten mot varandra, deras rörelser beskris med en tydlig vikt på realism. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Highslide JS
Both compositions are dominated by the large-scale figures of the Evangelists. The role of architectural background is reduced to a minimum, the small towers in the left background corner of each of the two miniatures being treated in a summary manner and resembling more the backs of the Evangelists' chairs than buildings. This lack of interest in the architectural background was typical of the Hromkla school in general, and was shared even by Toros Roslin himself. Although his treatment of background was on the whole more detailed, it never played such an important role in his compositions as in the miniatures produced in other Cilician centres (see Pls. 104, 110). The figures of the Evangelists show the artist's attempt to model the body shapes by means of shading. At the same time, both miniatures reveal his interest in linear design which is manifest in the sharp delineation of the folds of the garments and in the somewhat graphical character of representation. The ornamental design of the frame is evocative of cloisonne enamel.�Båda kompositionerna är dominerade av storskaliga figurer av evengelisterna. Rollen hos den arkitektoniska bakgrunden är reducerad till ett minimum, de små tornen i det vänstra bakgrundshörnet av varje miniatyr är behandlade i ett kortfattat sätt och liknar mer baken på evengelisternas stolar än byggnaderna. Bristen på intresset hos den arkitektoniska bekgrunden var typisk hos Hromklaskolan i allmänhet och användes även av Toros Roslin själv. Även om hans behandling av bakgrunden var i sin helhet mer detaljerad, spelade den inte någon större roll i hans kompositioner som i miniatyrer producerade i andra kilikiska center. Figurerna hos evangelisterna visar konstnärens försök att forma kroppsformerna genom skuggning. Samtidigt avslöjar både miniatyrerna hans intresse i linjära design som manifesteras i den skapra avbildningen av klädernas veck och den någon grafiska karaktären hos representationen. Den dekorativa designen hos ramen påminner om cloisonnéemalj.
The Gospels (MS3033)�Evangelierna (MS3033)�E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
St. Luke�S:t Lukas
Author: Sargis�Sargis�unknown�Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251�
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)�Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm�pergament, 21 x15 cm
Page:
Source:

Both compositions are dominated by the large-scale figures of the Evangelists. The role of architectural background is reduced to a minimum, the small towers in the left background corner of each of the two miniatures being treated in a summary manner and resembling more the backs of the Evangelists' chairs than buildings. This lack of interest in the architectural background was typical of the Hromkla school in general, and was shared even by Toros Roslin himself. Although his treatment of background was on the whole more detailed, it never played such an important role in his compositions as in the miniatures produced in other Cilician centres (see Pls. 104, 110). The figures of the Evangelists show the artist's attempt to model the body shapes by means of shading. At the same time, both miniatures reveal his interest in linear design which is manifest in the sharp delineation of the folds of the garments and in the somewhat graphical character of representation. The ornamental design of the frame is evocative of cloisonne enamel.�Båda kompositionerna är dominerade av storskaliga figurer av evengelisterna. Rollen hos den arkitektoniska bakgrunden är reducerad till ett minimum, de små tornen i det vänstra bakgrundshörnet av varje miniatyr är behandlade i ett kortfattat sätt och liknar mer baken på evengelisternas stolar än byggnaderna. Bristen på intresset hos den arkitektoniska bekgrunden var typisk hos Hromklaskolan i allmänhet och användes även av Toros Roslin själv. Även om hans behandling av bakgrunden var i sin helhet mer detaljerad, spelade den inte någon större roll i hans kompositioner som i miniatyrer producerade i andra kilikiska center. Figurerna hos evangelisterna visar konstnärens försök att forma kroppsformerna genom skuggning. Samtidigt avslöjar både miniatyrerna hans intresse i linjära design som manifesteras i den skapra avbildningen av klädernas veck och den någon grafiska karaktären hos representationen. Den dekorativa designen hos ramen påminner om cloisonnéemalj. - Click on image to enlarge Click on image to enlarge
Ads