Video Close  
  Svenska
 
  Monuments
  Gandzasar
  Gayane
  Geghard
  Goshavank
Church/Monastery  
Church of St. Gayane Church of St. Gayane

Founding date: 630
Region: Eastern Armenia
Province: Armavir
City: Etchmiadzin
Location: Etchmiadzin

Last update: 2006-12-19
Goshavank Monastery Goshavank Monastery

Founding date: 1181
Region: Eastern Armenia
Province: Tavoush
City: Gosh
Location: Gosh

Last update: 2007-03-13
Geghard Monastery Complex Geghard Monastery Complex

Founding date: 1200
Region: Eastern Armenia
Province: Kotayk
City: Goght
Location: Kotayk

Last update: 2007-05-26
Gandzasar Monastery Gandzasar Monastery

Founding date:
Region: Karabakh
Province: Martakert
City: Vank
Location: Vank

Last update: 2007-08-30
Ads