Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS212)¤Evangelierna (MS212)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 80 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 80 helsidor
Author: Avag¤Avag¤illuminated and bound by Avag¤Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337¤
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm¤Pergament, 18,1 x 13 cm
Pages: 315 ff.¤f.241 r
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5458)¤Evangelierna (MS5458)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists (in the Vaspourakan section of the manuscript), 2 full-page historiated miniatures, marginals¤Porträtt av evangelisterna (i Vaspourakans sektion av manuskriptet), 2 helsidors illustrerade miniatyrer, marginaler,
Author: unknown¤Okänd¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1266¤
Place: Cilicia : - : Sis : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 32.5 X 24cm¤Pergament, 32,5 x 24 cm
Pages: 38 ff.¤f. 235v
Source:

38ff. of the original Cilician part (with a thirteenth- or fourteenth-century addition of several folios written and illuminated in Vaspourakan)¤38ff. av den oroginella kilikiska delen (med en 1200- eller 1300-tals tradition av flera sidor skrivna och illustrerade i Vaspourakan

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS10675)¤Evangelierna (MS10675)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 13 full-page historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 13 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268¤
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm¤Pergament, 22 x 17 cm
Pages: 332 ff.¤ff. 6
Source:

Known as the Malatian Gospels, after the town of Malatia where it was kept for some time.¤Känt som malatiska evengeliet, efter staden Malatia där det bevarades under en tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS3033)¤Evangelierna (MS3033)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna
Author: Sargis¤Sargis¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251¤
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm¤pergament, 21 x15 cm
Pages: 411 ff.¤f. 126
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7644)¤Evangelierna (MS7644)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 8 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260¤1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm¤pergament, 23,5 x 16,8 cm
Pages: 381 ff.¤f. 9v
Source:

Known as the Gospels of Constable Smbat, after the man who commissioned the manuscript.¤Känt som Evangeliet om ståthållare Smbat, efter mannen som beställde manuskriptet

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS4820)¤Evangelierna (MS4820)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (later addition), first pages, 8 full-page historiated miniatures, marginals, initial¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer, marignaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤Hovhannes¤Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 13C Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 26.5 cm¤Vellum, 33 x 26,5 cm
Pages: 320 ff.¤f. 3
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS3722)¤Evangelierna (MS3722)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, marginals,initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, marginaler, initialer
Author: Hakob¤Hakob¤Simeon¤Simeon
Illuminator: N/A
Date: 1304¤
Place: Nakhichevan : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 27 cm¤Vellum, 33 X 27 cm
Pages: 364 ff.¤f. 77
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6289)¤Evangelierna (MS6289)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, 11 full-page historiated¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, 11 helsidor med illustrationer
Author: Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1323¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 25X19 cm¤Pergament, 25 x 19 cm
Pages: 286 ff.¤f.121 r
Source:

The miniatures in this manuscript are among Taronatsi's best works. In these miniatures the local traditions of Siunik are curiously mixed with tendencies derived from Cilician art.¤Miniatyrerna i detta manuskript är bland Taronatsis bästa verk. I dessa miniatyrer blandas de lokala traditionerna i Siunik noggrannt med tendenser från den kilikiska konsten.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2930)¤Evangelierna (MS2930)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 15 full-page historiated miniatures, portraits of the scribe and owner of the manuscript, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 15 helsidor illustrerade miniatyrer, porträtt av skribenten och ägaren av manuskriptet, marginaler, initialer
Author: Thomas¤Thomas¤Markare¤Markare
Illuminator: N/A
Date: 1315¤
Place: Nakhichevan : - : - : Khordeants monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 31 X 24cm¤Vellum, 31 X 24cm
Pages: 247 ff.¤f.11v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6303)¤Evangelierna (MS6303)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 11 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 11 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C¤14 Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 23.5 cm¤Vellum, 29 x 23,5 cm
Pages: 340 ff.¤f. 3
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Ads