Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS197)¤Evangeliebok (MS197)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 12 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 12 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Hovhannes¤Hovhannes¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287¤
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm¤Pergament, 26,3 x 18 cm
Pages: 357 ff.¤f. 169v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS10675)¤Evangelierna (MS10675)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 13 full-page historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 13 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268¤
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm¤Pergament, 22 x 17 cm
Pages: 332 ff.¤f. 326
Source:

Known as the Malatian Gospels, after the town of Malatia where it was kept for some time.¤Känt som malatiska evengeliet, efter staden Malatia där det bevarades under en tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS4813)¤Evangelierna (MS4813)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran, portraits of the Evangelists, 8 full-page historiated¤Khoran, porträtt av evangelisterna, 8 helsidor illustrerade
Author: Melchizedek¤Melchizedek¤Melchizedek¤Melchizedek
Illuminator: N/A
Date: 1338¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23 cm¤Vellum, 32 X 23 cm
Pages: 188 ff.¤f. 5v
Source:

Part of the manuscript is missing.¤En del av manuskriptet saknas.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7628)¤Evangeliebok (MS7628)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First pages, marginals, initials¤Första sidor, marginaler, initialer
Author: Jeremiah¤Jeremia¤Jeremiah¤Jeremia
Illuminator: N/A
Date: 1331¤
Place: Italy : - : Perugia :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 24.5 X 16.5cm¤Vellum, 24,5 X 16,5cm
Pages: 164 ff.¤f. 4
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS10675)¤Evangelierna (MS10675)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 13 full-page historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 13 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268¤
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm¤Pergament, 22 x 17 cm
Pages: 332 ff.¤ff. 12
Source:

Known as the Malatian Gospels, after the town of Malatia where it was kept for some time.¤Känt som malatiska evengeliet, efter staden Malatia där det bevarades under en tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS212)¤Evangelierna (MS212)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 80 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 80 helsidor
Author: Avag¤Avag¤illuminated and bound by Avag¤Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337¤
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm¤Pergament, 18,1 x 13 cm
Pages: 315 ff.¤ ff. 17v, 18
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS Lectionary (MS979)¤¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, historiated miniatures (8 full-page ones, 2 occupying a third and 3 a quarter of the page), marginals (about 400), initials¤
Author: unknown¤¤unknown¤
Illuminator: N/A
Date: 1286¤
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 33.5 X 24.5 cm¤
Pages: 479 ff.¤f. 167
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS346)¤Bibeln (MS346)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, 3 full-page historiated miniatures, portrait of the donor, self-portrait of the illuminator, marginals, initials¤Huvudsidor, 3 helsidor illustrerade miniatyrer, porträtt av donatorn, självporträtt av illustratören, marginaler, initialer
Author: Petros, Hovhannes and Melchized¤Petros, Hovhannes och Melchized¤Hovhannes Khizanetsi¤Hovhannes Khizanetsi
Illuminator: N/A
Date: 1390¤1400
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Khizan :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 28 X 18.5cm¤Vellum, 28 X 18.5cm
Pages: 560 ff.¤ff.456v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.6 r
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7644)¤Evangelierna (MS7644)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 8 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260¤1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm¤pergament, 23,5 x 16,8 cm
Pages: 381 ff.¤f.l24v
Source:

Known as the Gospels of Constable Smbat, after the man who commissioned the manuscript.¤Känt som Evangeliet om ståthållare Smbat, efter mannen som beställde manuskriptet

Click on image to view the collection.
Ads