Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS5332)¤Evangelierna (MS5332)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 13 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 13 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Karapet¤Karapet¤Zachariah Aghtamartsi¤Zachariah Aghtamartsi
Illuminator: N/A
Date: 1357¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 27 X 18cm¤Vellum, 27 X 18cm
Pages: 276 ff.¤f. 5
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2744)¤Evangelierna (MS2744)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 12 full-page¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 12 helsidor
Author: Simeon Ardjishetsi¤Simeon Ardjishetsi¤Simeon Ardjishetsi¤Simeon Ardjishetsi
Illuminator: N/A
Date: 1305¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Ardjesh :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 30.7 X 24.5 cm¤Vellum, 30.7 x 24.5 cm
Pages: 302 ff.¤f. 4
Source:

Simeon Ardjishetsi was the first to broaden the range of motifs included in the menological cycle. This pictorial cycle, with certain variations, is to be found in the Vaspourakan illuminated manuscripts up to the fifteenth century.¤Simeon Ardjishetsi var den första som beredde spektrumet av motiv som inkluderas i menologiska cyckeln. Denna illustrerade cyckel, med vissa variationer, kan hittas i Vaspourakans illustrerade manuskript fram till 1300-talet.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.3 r
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7648)¤Evangelierna (MS7648)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khoran, portrait of St. Mark, first pages, initials¤Khoraner, porträtt av S:t Markus, första sidorna, initialer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270¤
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.7 cm¤Pergament, 22 x 15,7 cm
Pages: 300 ff.¤f.82v
Source:

The miniatures in the manuscript are stylistically related to those in the Gospels of Smbat and in the 1270 Bible.¤Miniatyrerna i manuskriptet är stiliskt relaterade till de i Evangeliet och i 1270 års Bibel

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7628)¤Evangeliebok (MS7628)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
First pages, marginals, initials¤Första sidor, marginaler, initialer
Author: Jeremiah¤Jeremia¤Jeremiah¤Jeremia
Illuminator: N/A
Date: 1331¤
Place: Italy : - : Perugia :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 24.5 X 16.5cm¤Vellum, 24,5 X 16,5cm
Pages: 164 ff.¤f. 4
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.8 v
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6288)¤Evangelierna (MS6288)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 2 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 2 helsidor
Author: Hakob¤Hakob¤Markare¤Markare
Illuminator: N/A
Date: 1211¤
Place: Eastern Armenia : - : Ani : Horomos monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 23 cm¤Pergament, 30 x 23 cm
Pages: 360 ff.¤f.8v
Source:

Known as the Haghpat Gospels, after the village of Haghpat where it was written and where it remained for a long time.¤Känt som Haghpat-evengeliet, efter byn Haghpat där det en gång skrevs och fanns under en längre tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS206)¤Bibeln (MS206)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, title-pages, 27 full-page¤Khorans, porträtt av evangelierna, huvudsidor, 27 helsidor
Author: Stepanos¤Stepanos¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm¤Pergament, 26 x 18 cm
Pages: 588 ff.¤f.438
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS197)¤Evangeliebok (MS197)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 12 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 12 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Hovhannes¤Hovhannes¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287¤
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm¤Pergament, 26,3 x 18 cm
Pages: 357 ff.¤f. 335v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS212)¤Evangelierna (MS212)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 80 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 80 helsidor
Author: Avag¤Avag¤illuminated and bound by Avag¤Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337¤
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm¤Pergament, 18,1 x 13 cm
Pages: 315 ff.¤f.278 v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Ads