Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS197)¤Evangeliebok (MS197)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 12 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 12 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Hovhannes¤Hovhannes¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287¤
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm¤Pergament, 26,3 x 18 cm
Pages: 357 ff.¤f.97v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6289)¤Evangelierna (MS6289)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, 11 full-page historiated¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, 11 helsidor med illustrationer
Author: Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1323¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 25X19 cm¤Pergament, 25 x 19 cm
Pages: 286 ff.¤f.8
Source:

The miniatures in this manuscript are among Taronatsi's best works. In these miniatures the local traditions of Siunik are curiously mixed with tendencies derived from Cilician art.¤Miniatyrerna i detta manuskript är bland Taronatsis bästa verk. I dessa miniatyrer blandas de lokala traditionerna i Siunik noggrannt med tendenser från den kilikiska konsten.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS3033)¤Evangelierna (MS3033)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna
Author: Sargis¤Sargis¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1251¤
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 21X15 cm¤pergament, 21 x15 cm
Pages: 411 ff.¤f. 126
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8321)¤Evangelierna (MS8321)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portrait of St. Matthew (a later addition), first pages, portrait of Prince Leon, marginals; top margins of all the folios cut off¤Khoraner, porträtt of S:t Matteus (ett senare tillägg), första sidorna, porträtt av Prins Leon, marginaler; toppmarginalerna hos alla sidor är avskurna
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 13C Century
Place: Cilicia : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 15.8 X 11.3 cm¤Pergament, 15,8 x 11,3 cm
Pages: 356 ff.¤f.4v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS2929)¤Evangelierna (MS2929)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 6 helsidor miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Stepanos¤Stepanos¤Kirakos¤Kirakos
Illuminator: N/A
Date: 1330¤
Place: - : - : - : Village of Urunkar
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm¤Vellum, 32 X 23.5cm
Pages: 321 ff.¤f. 7
Source:

The name of Kirakos is associated with the appearance of a new trend in the Vaspurakan school of book painting. The main distinctive feature characterizing works by Kirakos and his followers consists in the emphasis on linear treatment.¤Namnet Kirakos är associerat med uppkomsten av en ny trend hos vaspourakanska skolan för bokmålning. Den huvudsakliga särdraget som kännetecknar Kirakos verk och det hos hans efterföljare är betoningen på den linjära kompositionen.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS197)¤Evangeliebok (MS197)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 12 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 12 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Hovhannes¤Hovhannes¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1287¤
Place: - : - : - : Akner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26.3 X 18cm¤Pergament, 26,3 x 18 cm
Pages: 357 ff.¤f. 169v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS6230)¤Bibeln (MS6230)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (two of the four are missing), title-pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khorans, porträtt av evangelierna (två av fyra saknas), rubriksidor, 7 helsidor illustrerad med miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Martiros (in Cilicia)¤Martiros (i Kilikien)¤Avag (in Gladzor Monastery)¤Avag (i Gladzor klostret)
Illuminator: N/A
Date: 1314¤
Place: Cilicia : - : - : Cilicia /Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 36 X 25 cm¤Pergament, 36 x 25 cm
Pages: 509 ff.¤f.442 v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7664)¤Evangeliebok (MS7664)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 98 historiat-ed miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 98 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Grigor Sukiasants¤Grigor Sukiasants¤Grigor Sukiasants and probably in collaboration with other artists¤Grigor Sukiasants och förmodligen i samarbete med andra konstnärer
Illuminator: N/A
Date: 1332¤
Place: Crimea : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 21 X 16 cm¤Vellum, 21 X 16 cm
Pages: 435 ff.¤f. 297v
Source:

The 1332 Gospels belongs to the small group of Crimean/Armenian manuscripts whose illumination was inspired by the art of the Palaeologan Renaissance.
The miniatures in the manuscript easily fall into two groups representing the work of two different masters, one of them probably being Grigor Sukiasants who is mentioned in the colophon as the scribe of the book.¤1332 års Evengeliebok tillhör den lilla gruppen av Krim-armeniska manuskript vilkas målninagr inspirerades av konsten hos Palaeologiska renässansen. Miniatyrerna i gruppen faller enkelt i två grupper, representerade av verket tillhörande två olika mästare, avvilka en var förmodligen Grigor Sukiasants som omnämns i kolofonen som författare till boken.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS10675)¤Evangelierna (MS10675)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 13 full-page historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 13 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin¤Toros Roslin
Illuminator: N/A
Date: 1268¤
Place: - : - : - : Hromkla monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 17cm¤Pergament, 22 x 17 cm
Pages: 332 ff.¤f. 326
Source:

Known as the Malatian Gospels, after the town of Malatia where it was kept for some time.¤Känt som malatiska evengeliet, efter staden Malatia där det bevarades under en tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS9422)¤Evangelierna (MS9422)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Unknown¤Okänd¤Unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm¤Pergament, 40,3 x 21 cm
Pages: 312 ff.¤f.8
Source:

The manuscript was rebound some time after it had been produced, and according to the tradition then current all the full-page miniatures were placed together to form a complete narrative cycle.¤Manuskriptet bindes om efter att den hade skapats och enligt dåtida tradition placerades alla helsideminityrer för att skapa en komplett beskrivande cykel.

Click on image to view the collection.
Ads