Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Gospels (MS2743)¤Evangelierna (MS2743)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 7 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Tiranu¤Tiranu¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 1232¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 26cm¤Pergament, 30 x 26 cm
Pages: 374 ff.¤f. 2
Source:

Known as the Targmantchants Gospels, after the monastery where it was kept for a considerable period of time.¤Känt som Targmantchats Evengeliet, efter klostret där det bevarades för en längre period.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS345)¤Bibeln (MS345)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, headpieces, marginals¤Porträtt av evangelisterna, överstycken, marginaler
Author: Barsegh¤Barsegh¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1270¤
Place: Cilicia : - : - : Grner monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 31 X 24cm¤Pergament, 31 x 24 cm
Pages: 819 ff.¤f. 647v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS9422)¤Evangelierna (MS9422)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: Unknown¤Okänd¤Unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1280¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 40.3 X 21 cm¤Pergament, 40,3 x 21 cm
Pages: 312 ff.¤f.9v
Source:

The manuscript was rebound some time after it had been produced, and according to the tradition then current all the full-page miniatures were placed together to form a complete narrative cycle.¤Manuskriptet bindes om efter att den hade skapats och enligt dåtida tradition placerades alla helsideminityrer för att skapa en komplett beskrivande cykel.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS212)¤Evangelierna (MS212)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 80 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 80 helsidor
Author: Avag¤Avag¤illuminated and bound by Avag¤Illustrerad och bunden av Avag
Illuminator: N/A
Date: 1337¤
Place: Iran : - : Agarak :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 18.1 X 13 cm¤Pergament, 18,1 x 13 cm
Pages: 315 ff.¤f.148 r
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7740)¤Evangeliebok (MS7740)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, 9 historiated miniatures, first pages, marginals, initials¤Porträtt av evangelierna, första sidorna, titelsidor, 9 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialler
Author: Mkhitar Anetsi¤Mkhitar Anetsi¤Mkhitar Anetsi¤Mkhitar Anetsi
Illuminator: N/A
Date: 1356¤1357
Place: Iran : - : Sultaniae :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29 X 21.5 cm¤Vellum, 29 X 21,5 cm
Pages: 393 ff.¤f. 1v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f.8 v
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS4820)¤Evangelierna (MS4820)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (later addition), first pages, 8 full-page historiated miniatures, marginals, initial¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer, marignaler, initialer
Author: unknown¤Okänd¤Hovhannes¤Hovhannes
Illuminator: N/A
Date: 13C Century
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 33 X 26.5 cm¤Vellum, 33 x 26,5 cm
Pages: 320 ff.¤f. 1v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7644)¤Evangelierna (MS7644)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 8 full-page historiated miniatures¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 8 helsidor illustrerade miniatyrer
Author: unknown¤Okänd¤unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1260¤1276
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 23.5 X 16.8cm¤pergament, 23,5 x 16,8 cm
Pages: 381 ff.¤f. 125
Source:

Known as the Gospels of Constable Smbat, after the man who commissioned the manuscript.¤Känt som Evangeliet om ståthållare Smbat, efter mannen som beställde manuskriptet

Click on image to view the collection.
Highslide JS New Testament (MS6792)¤Nya Testamentet (MS6792)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, first pages of the Gospels, 12 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Porträtt av evangelisterna, första sidorna ur Evangelierna, 12 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Momik¤Momik¤Momik¤Momik
Illuminator: N/A
Date: 1302¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 12 x 8.6 cm¤Pergament, 12 x 8,6 cm
Pages: 302 ff.¤f. 2
Source:

The manuscript was owned by a well-known historian and political figure of thirteenth- and fourteenth-century Armenia, Stepanos Orbelian.¤Manuskriptet ägdes av en välkänd historiker och politisk figur under 1200- och 1300-talets Armenien, Stepanos Orbelian.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS206)¤Bibeln (MS206)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, title-pages, 27 full-page¤Khorans, porträtt av evangelierna, huvudsidor, 27 helsidor
Author: Stepanos¤Stepanos¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm¤Pergament, 26 x 18 cm
Pages: 588 ff.¤f.438
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Ads