Video Close  
  Svenska
 
  Manuscripts

Bible (6)

Homiliarium (1)

Gospels (50)

Lectionary (4)

New Testament (1)

Psalms (1)

Other (2)

 
Highslide JS The Bible (MS206)¤Bibeln (MS206)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, title-pages, 27 full-page¤Khorans, porträtt av evangelierna, huvudsidor, 27 helsidor
Author: Stepanos¤Stepanos¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm¤Pergament, 26 x 18 cm
Pages: 588 ff.¤f.438
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6305)¤Evangelierna (MS6305)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 23 full-page¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 23 helsidor
Author: Grigor¤Grigor¤Grigor¤Grigor
Illuminator: N/A
Date: 14C Century
Place: Eastern Armenia : Syounik : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 29X23 cm¤Vellum, 29 x 23 cm
Pages: 284 ff.¤f.71v
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS206)¤Bibeln (MS206)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, title-pages, 27 full-page¤Khorans, porträtt av evangelierna, huvudsidor, 27 helsidor
Author: Stepanos¤Stepanos¤Toros Taronatsi¤Toros Taronatsi
Illuminator: N/A
Date: 1318¤
Place: Eastern Armenia : Syounik : - : Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 26 X 18 cm¤Pergament, 26 x 18 cm
Pages: 588 ff.¤f.461 r
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS180)¤Bibeln (MS180)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Portraits of the Evangelists, title-pages and first pages, marginals, initials, headpieces¤Porträtt av evangelierna, titelsidor och första sidor, marginaler, initialer, överstycken
Author: Stepanos¤Stepanos¤Unknown¤Okänd
Illuminator: N/A
Date: 1295¤
Place: - : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 22 X 15.8cm¤Pergament, 22 x 15,8 cm
Pages: 565 ff.¤f. 388
Source:

Although the general style of the few marginals, headpieces and initials in this Bible is undoubtedly related to that of the 1286 Lectionary, the decor as such is much more modest, and the small slanting script gives an altogether different appearance to the illuminated folios.¤Även om den allmänna stilen hos de få marginalerna, överstycken och initialerna i denna bibel är utan tvekan relaterade till det hos 1286 års Evangeliebok, är dekoren betydligt mer sparsamt och den mindre lutande skriften ger ett övergripande annat utseende till de illustrerade sidorna.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Bible (MS6230)¤Bibeln (MS6230)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists (two of the four are missing), title-pages, 7 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khorans, porträtt av evangelierna (två av fyra saknas), rubriksidor, 7 helsidor illustrerad med miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Martiros (in Cilicia)¤Martiros (i Kilikien)¤Avag (in Gladzor Monastery)¤Avag (i Gladzor klostret)
Illuminator: N/A
Date: 1314¤
Place: Cilicia : - : - : Cilicia /Gladzor monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 36 X 25 cm¤Pergament, 36 x 25 cm
Pages: 509 ff.¤f.416 r
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS8772)¤Evangelierna (MS8772)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, self-portrait of the illuminator, portrait of the donor (Grigor), marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, självporträtt av illustratören, porträtt av donatorn (Grigor), marginaler, initialer
Author: Aristakes¤Aristakes¤Tserun¤Tserun
Illuminator: N/A
Date: 1391¤
Place: Western Armenia : Vaspourakan : Aghtamar :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 15.5 X 11.5cm¤Vellum, 15.5 X 11.5cm
Pages: 275 ff.¤f. 5r
Source:

Tserun belongs to a group of Vaspurakan artists whose work was entirely based on and inspired by the local traditions of book illumination. Tserun had numerous pupils and followers, so that the term "Tserunian style" came to be adopted in specialist literature.¤Tserun tillhör en grupp avVaspourakans konstnärer vars verk var helt baserat på och inspirerat av de lokala traditionerna för bokmålning. Tserun hade flera elever och följare, så att begreppet "Tseruniska stilen" kom att antas i speciella litteratur.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS6288)¤Evangelierna (MS6288)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 2 full-page¤Khoraner, porträtt av evengelisterna, första sidorna, 2 helsidor
Author: Hakob¤Hakob¤Markare¤Markare
Illuminator: N/A
Date: 1211¤
Place: Eastern Armenia : - : Ani : Horomos monastery
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 30 X 23 cm¤Pergament, 30 x 23 cm
Pages: 360 ff.¤f.8v
Source:

Known as the Haghpat Gospels, after the village of Haghpat where it was written and where it remained for a long time.¤Känt som Haghpat-evengeliet, efter byn Haghpat där det en gång skrevs och fanns under en längre tid.

Click on image to view the collection.
Highslide JS Lectionary (MS979)¤¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Title-pages, historiated miniatures (8 full-page ones, 2 occupying a third and 3 a quarter of the page), marginals (about 400), initials¤
Author: unknown¤¤unknown¤
Illuminator: N/A
Date: 1286¤
Place: Cilicia : - : - :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 33.5 X 24.5 cm¤
Pages: 479 ff.¤f. 207
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS5786)¤Evangeliebok (MS5786)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 6 full-page and marginal historiated miniatures, marginals¤Khoraner, porträtt av evangelierna, första sidor, 6 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler
Author: Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak¤Sargis Pidzak
Illuminator: N/A
Date: 1336¤
Place: Cilicia : - : Sis :
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Parchment, 27 X 19cm¤Pergament, 27 x 19 cm
Pages: 344 ff.¤f.17 r
Source:

Instead of the usual method of incorporating the illustrations into the text, adopted by most Cilician artists, Sargis Pidzak resorts to a compromise between the Oriental custom of grouping all the illustrations together and placing them before the text of the manuscript in a separate fascicle, and the Byzantine tradition of preceding each of the four Gospels with a full-page illustration: he places two miniatures before each of the Gospels. Apart from these, the manuscript contains a great number of marginal historiated miniatures which form a kind of reduced illustrative cycle. Thus, the motif of The Annunciation is represented only by the figure of the archangel, the episode of The Presentation in the Temple by an outline of a small church, etc.¤Istället för den vanliga metoden för inarbetnignen av illustrationer in i texten, använt av de flesta kilikiska konstnärer, Sargis Pidzak använder sig av en kompromiss mellan orientaliska seder för gruppering av alla illustrationer tillsammans och deras placering innan manuskriptets text i en separat fascikel, och den bysantinska traditionen för föregången av var och en av de fyra evangelierna med fullsidiga illustrationer: han placerar två minatyrer innan varje evangelium. Föruom dessa, innehåller manuskriptet ett stort antal illustrerade miniatyrer i marginalen, vilka formar en sorts reducerad illustrativ cykel. Därmed presenteras motiven för Jungfrus bebådelse endast med figuren för ärkeängeln, episoden för Presentationen i templet, genom konturen av en liten kyrka etc.

Click on image to view the collection.
Highslide JS The Gospels (MS7482)¤Evangelierna (MS7482)¤E. Korkhmazian, I. Drampian, G. Hakopian, "Armenian Manuscripts of the 13th and 14th centuries", Matenadaran Collection, Leningrad, 1984
Khorans, portraits of the Evangelists, first pages, 5 full-page historiated miniatures, marginals, initials¤Khoraner, porträtt av evangelisterna, första sidorna, 5 helsidor illustrerade miniatyrer, marginaler, initialer
Author: Hovhannes¤Hovhannes¤Grigor Tatevatsi (at the monastery of Tatev)¤Grigor Tatevatsi (vid klostret Tatev)
Illuminator: N/A
Date: 1297¤
Place: - : - : - : Village of Eligis
Current Place: Matenadaran (Yerevan)¤Matenadaran (Jerevan)
Material & Size: Vellum, 32 X 23.5cm¤Vellum, 32 X 23.5cm
Pages: 254 ff.¤f. 252
Source:

¤

Click on image to view the collection.
Ads