English
Om Armenica
Vi på Armenica
Om Armenica
Föreläsning och föredrag
Användning av material
Tack till...

Vi på Armenica
Vahagn Avedian <vahagn.avedian@armenica.org>
Fil. dr i historia, Lunds universitet
Idé, redaktör och projektledare
Public Relations

Sevan Amirians <sevan.amirians@armenica.org>
Grafik, Design och produktionsledare
Representativ för Armenica i Armenien


Om Armenica
Arbetet med Armenica startade på hösten 1998. Syftet med Armenica var att erbjuda en tillförlitlig och komplett källa om Armenien och dess relaterade frågor. Genom att använda internets möjligheter kunde man förse allämnheten, skolor, universitet och andra institutioner med uttömmande information och hänvisning till solida fakta, vilket tyvärr saknas i de flesta likande sajter. Projektets omfattning växte dock snabbt och därför övertogs projektet år 2001 av Mediable som står för sponsringen och utvecklingen av sajten.

Armeniens historia är den första avdelning som har blivit färdigt för att läggas online. Den innehåller över 500 sidor text, mer än 2100 källreferenser skrivna av c:a 400 olika författare, forskare, politiker och upptäckresenärer (en minoritet av dessa är armenier, medan resten representerar 20-tal olika nationaliteter från 3 olika kontinenter). Vår ambition är att komplettera det existerande materialet med bilder, kartor och annan information så snabbt vi kan. Självklart strävar vi efter att uppdatera texten och materialet om nya händelser sker, men även om nya rön och information presenteras.

Hösten 2009, i samarbete med Armeniska riksförbundet i Sverige, lanserade Armenica.org en ny hemsida, Folkmordet1915.se, helt tillägnat Folkmordet 1915. Syftet med sajten är att presentera den existerande forskningen om folkmordet och besvara de med förekommande frågorna om händelserna rörande folkmordet.

Bland de viktigaste ämnen som återges på Armenica.org finns bl. a. de följande:

 • Armeniens historia, armeniska höglandet, Mindre Asien, Mellanöstern, Kaukasus och Transkaukasus i relation till den armeniska historien
 • De fyra armeniska kungliga dynastiernas historia: Artashisian, Arshakouni (Arsacid), Bagratouni och Roubinian (Kilikien)
 • Rollen hos de stora armeniska furstenfamiljerna Mamikonian, Syuni (Siuni), Bagratouni, Kamsarakan, Artzrouni, Rshtouni och Gnouni
 • Antagandet av kristendom som officiell statsreligion år 301, vilket gjorde Armenien till världens första kristna stat, dess konsekvenser och påverkan på landets och folkets historia; rollen hos den armeniska apostoliska kyrkan in den armeniska uppvaknandet
 • Historien hos armeniska Kilikien och dess viktiga roll under korstågen
 • Bakgrunden till 1915 åras Armeniska Folkmord i det ottomanska Turkiet under det första världskriget (slutet på det ottomanska imperiet, under tiden för den ungturkiska styret och de första åren av Mustafa "Ataturk" Kemals moderna Turkiet, dess paralleller med förintelsen och efterverkan
 • Innehållen i avtalen i Spa, San Stefano, Berlin kongressen, Brest-Litovsk, Sèvres, Lausanne, Kars och Moskva
 • Historien hos Artsakh, allmänt känt som Nagorno Karabakh (eller Karabagh), Bergiga Karabakh och bakgrunden till den nuvarnaden konflikten med Azerbajdzjan
 • Historiska beskrivningar om de militära, ekonomiska och kulturella aspekterna i den armeniska historien och deras påverkan på civilisationen och armeniska arkitekturens influens på västvärlden
 • Kartor över regionen, illustrerande den period som återges av texten, inklusive de stora armeniska städerna Ani, Arzn (Erzurum), Bitlis, Erzindjan, Kars, Taron (Moush), Sasoun and Van, armeniska civilisationens vagga (Västarmenien); Erebouni (Jerevan), Joulfa (Nakhichevan), Gyumri och Stepanakert (Karabagh) i Östarmenien; Kapan, Sis och Zeytoun i Kilikien; floderna Euphrates, Tigris, Aras (Arax) och Kur; sjöarna Van och Sevan; och bergen Ararat (enligt Bibeln viloplats för Noaks ark), Aragatz och Sipan. Vi har även inkluderat kartor över handelsvägar, bl.a. över den berömda Silkesvägen, handelsvägar som förband Fjärran Öster och Mellanöstern hos Persiens och arabernas imperium med västlandet under romerska och bysantinska imperiernas tid. Några exempel finns att se här.
 • Historien hos den första armeniska republiken (1918-1920), den andra republiken (Sovjetiska Socialistiska Republiken Armenien) och åren under kommuniststyret som en del av Sovjetunionen
 • Historien hos den armeniska självständighetsrörelsen, den tredje armeniska republiken (1991-) och en kort beskrivning om den nuvarande situationen i Armenien (2004)
 • Allmän information om Armenian: generella data; symboliska värden hos armeniska flaggan och statsvapnet
 • Biografisk information om kända armenier så väl som icke-armenier vilka har haft signifikant roll i den armeniska historien, den armeniska frågan och relationerna till det armeniska folket
Tillbaka till toppen

Föreläsning och föredrag
Vi har även hållit föredrag och föreläsningar om Armenien, Armeniens historia och Armeniska folkmordet för studenter på högstadie- och gymnasienivå men även för studernade på högskolor och universitet. För närvarande kan vi erbjuda detta inom Uppsala- och Stockholmsområdet. Kontakta oss om ni är intresserade eller om ni har ytterligare frågor.

Tillbaka till toppen

Användning av material
Huvudsyftet med Armenica.org är att förse allmänheten med lättåtkomlig och tillförlitlig fakta och information om Armenien och dess relaterade frågor. Därför är all material på Armenica.org gratis att använda (med undantag för material märkta för försäljnig) så länge de sedvanliga konventionerna om kopiering av material respekteras:

 • Material tagna från Armenica.org får ej ändras eller modifieras utan tillstånd från Armenica.org
 • Vid användning av material från Armenica.org måste det finnas referens till Armenica.org och sajtens URL
 • När detta kan tillämpas måste referens till den ursprungliga författare/skapare/copyright nämnas för material taget från Armenica.org.
 • Vid kopiering av text var noga med att innebörden av hela texten överförs i och med kopieringen och att detta inte ändrar artikelns/innehållerts/materialets helhet
Tillbaka till toppen

Tack till...
Vi önskar även uttrycka vårt tacksamhet mot följande personer och institutioner, vilka med utlåning av böcker, bilder, material och annan assistans har möjliggjort skapandet av denna sajt:
 • Ashot Vardanian (Video- och bildredigering, utveckling av kartor)
 • Briony Krikorian (Editering)
 • Carolina Rediviva, Uppsala Universitetsbiblioteket (Böcker och kartor)
 • Dikran Tavitian (Information om monument)
 • Hendrik Nyman (Editering)
 • Narineh Azizian (Editering)
 • Roubik Avedian (Böcker och material)
 • Shahen Hovsepian (Bilder och information om monument)
 • Sose Bazikian (översättningar från ryska)
 • Stella H. Mikaelian (Böcker och material)
Ett speciellt tack till professor Richard G. Hovannisian för att ha tillåtit användning av hans verk.


Armenica är ett projekt skapat och underhållet av Mediable.

Mediables designteam har även levererat följande sajter:
Tillbaka till toppen
Annonser