English
Referenser & Källor
Informationen som finns presenterat på denna sajt är resultatet av sammanställning av information samlade från ett antal olika källor. De flesta fakta i texten har egen beskriven hänvisning, vilken nås från länkarna i texten.

Nedan redovisas de huvudsakliga böcker, kartböcker, artiklar, internet-sajters o.dyl. som vi har använt oss av:

Historieböcker och textmaterial:
 • Europarådets arkiv, http://ue.eu.int
 • Europaparlemantet, http://www.europarl.eu.int/
 • Groong Armenian News Networks, http://groong.usc.edu/
 • Hrant Pasdermadjian, Histoire de l'Arménie depuis les origines jusqu'au traité de Lausanne, Paris, 1949
 • Hrant Pasdermadjian, Histoire de l'Arménie depuis les origines jusqu'au traité de Lausanne, Översatt av Mohammad Ghazi, Teheran, 1990
 • Richard G. Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times, Vol II, Basingstoke, 1997
 • Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, Berkeley, 1967
 • Stephan H. Astourian, From Ter-Petrosian to Kocharian: Leadership change in Armenia, University of California, Berkeley, 2000
 • Wikipedia, Free Encyclopedia, http://www.wikipedia.org
Kartböcker:
 • Armeniska SSR Atlas, Jerevan-Moskva 1961, publicerad av Armeniska SSRs Vetenskapskademi
 • Armeniska skol- och utbildningsböcker
 • Vetenskapskademins Encyklopedia, Armeniska SSR, Jerevan 1947-1987, 13 volym
 • Rouben Galichian, "Historical Maps of Armenia", I.B. Tauris of London, 2004
 • Babken Haroutounyan, Armenian Historical Atlas, Vol I, Yerevan, 2004
 • Robert H. Hewsen, Armenia : A Historical Atlas, 2000, Chicago