English
Kontakt
Vi önskar tacka för alla de uppmuntrande ord som vi mottar dagligen och även för alla förslag för förbättringar.

Vi strävar efter att kontinuerligt uppdatera och förbättra informationen på Armenica. Vi ser fram emot era åsikter, förslag och rättningar. Vi värdesätter all feed back och försöker att svara alla meddelanden så fort som möjligt.

Vid fall av inskickade rättningar eller åsikter, kommer dessa att undersökas och om de visar sig vara välgrundade kommer vi att införa dem så fort vi hinner.

Meddelanden till oss måste skickas på engelska, svenska eller armeniska skrivet med latinska alfabetet.


Mail: info@armenica.org

Annonser